21.3.2016 - 14.4.2016
TÓNY JARA
Autor: Tereza Karlíková | Rubrika: Akce - odborné
Kontakt: Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz
Hudební dílna

 

  • Lektorka: Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. z PdF Univerzity Hradec Králové

Akreditace MŠMT ČR č. j.: MSMT- 17064/2014-1-543

  • Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití pohybových her v hudební výchově, představí různé druhy pohybu v zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.
  • Výchozím materiálem budou říkadla, veselé popěvky a písničky pro děti s pestrou jarní tematikou.  Do pohybu se zpěvem a nástrojovou hrou se dá sluníčko, dešťové kapky a vodní království se všemi živočichy. V tanečních a soutěživých hrách nebudou chybět vedle velikonočních koled také zvířátka a dopravní prostředky. Poetická nálada bude provázet repertoár o mamince i celé rodině včetně programu k vítání občánků.
  • Tematický repertoár bude zároveň spojen s využitím her na rozvoj celkové koor­di­nace, jemné motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.
  • Cílem akce je poskytnout účastníkům příležitost prakticky si vyzkoušet účinné meto­dic­ké postupy zážitkového učení v hudební výchově.
  • Nabídka drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole a metodických CD Tóny jara a Hudební pohádka.
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akci

BLIŽŠÍ INFORMACE A ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ NALEZNETE V PŘILOŽENÉ POZVÁNCE