Akreditované semináře

Plakát 1
Plakát 2
Plakát 3
Plakát 4
Plakát 5
Začaly prázdniny
Začaly prázdniny
Léto s Doriskou končí
Léto s Doriskou končí
Nabídka kroužků

10.1.2023 - 31.12.2023 | Akreditované semináře
ikona oddelení Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Akreditovaný seminář vedený Mgr. et Mgr. BcA. Ivou Martykánovou
Seminář je zaměřen na správné pedagogického vedení žáka při přípravě uměleckého textu (poezie nebo prózy) a jeho následné veřejné prezentaci. K plynulosti, barvitosti a přirozenosti projevu přednašeče. Důraz je kladen také na vyšší stupně přednesu jako je porozumění, předání sdělení, vnímání atmosféry a zaujetí postoje. Důležitou součástí semináře je pojmenování a rozklíčování kritérií při odborném hodnocení přenesu, ale i důležitost správné sebereflexe žáka.