10.1.2023 - 31.12.2023
Přednes – od hledání textu směrem k veřejnému uměleckému projevu až k jeho hodnocení
Akreditovaný seminář vedený Mgr. et Mgr. BcA. Ivou Martykánovou
Autor: Dana Vláčelová | Rubrika: Akreditované semináře
Kontakt: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784
Místo: Komín (I-Téčko)
Seminář je zaměřen na správné pedagogického vedení žáka při přípravě uměleckého textu (poezie nebo prózy) a jeho následné veřejné prezentaci. K plynulosti, barvitosti a přirozenosti projevu přednašeče. Důraz je kladen také na vyšší stupně přednesu jako je porozumění, předání sdělení, vnímání atmosféry a zaujetí postoje. Důležitou součástí semináře je pojmenování a rozklíčování kritérií při odborném hodnocení přenesu, ale i důležitost správné sebereflexe žáka.