3.5.2017
Zlatý list 2017
Autor: Jiří Kamp | Rubrika: Soutěže
Kontakt: Jiří Kamp, kamp@doris.cz, tel.: 601 358 174
Místo: Tulinka
Celostátní soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody a její ochraně.

Zlatý list je tradiční, přírodovědná soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Ze soutěže by měla vzejít inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.