8.2.2018   18:00-20:00
Via Lucis
Autor: Jan Valchař | Rubrika: Akce pro veřejnost
Kontakt: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037
Cena: 50 Kč
Místo: Vila Doris (Sál)
Když si s češtinou nevíme rady…
host
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
česká jazykovědkyně, zaměřením bohemistka, zástupkyně ředitele
Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR