14.1.2014   14:00-16:00
DVPP - Čtenářská gramotnost - I. st. ZŠ - 1. část
Autor: Martin Hájek | Rubrika: Akce - odborné
Kontakt: Martin Hájek, hajek@doris.cz, tel.: 725 005 784
Metodika práce v literární výchově rozvíjející čtenářskou gramotnost na I. st. základní školy - 1. část. Komenského 9 - Komín.

Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Cena 300 Kč/seminář.

Celkem 10 hodin, které lze absolvovat samostatně v průběhu akreditačního období. Projekt bude realizován v 5 seminářích. Délka 1 semináře jsou 2 hodiny.

 

Téma 1. části: Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem.

Námětem semináře je využití uměleckého textu ke kritickému posouzení, k vyjádření pocitů, názorů, zejména při písemném projevu, ke kreativní práci se slovy, k řešení problémů, jež se mohou vyskytnout v praktickém životě, ke kritickému hodnocení literárních postav, k rozvoji představivosti a fantazie, k vyjádření vlastních potřeb a k sebekritickému zhodnocení postojů.