8.1.2020   8:00-12:30
Silový čtyřboj - ZŠ (hoši)
Autor: Veronika Šubrtová | Rubrika: Soutěže
Kontakt: Veronika Šubrtová, subrtova@doris.cz, tel.: 731 186 059
Místo: ZŠ Vrchlického (Tělocvična)
čtyřčlenná družstva žáků 6. – 9. ročníků ZŠ, každé družstvo má jednoho zástupce z 9., 8., 7. a 6. třídy (mladší kategorií je možno nahradit účastníka ze starší kategorie)
DISCIPLÍNY:
1. šplh na laně 4,5m bez přírazu
2. Trojskok snožmo z místa
3. Shyby na doskočné hrazdě
4. sedy – lehy bez opory nohou