1.2.2014 - 2.2.2014   19:00-2:00
1. SPOLKOVÝ BÁL
Autor: Mirko Kantorek | Rubrika: Akce pro veřejnost
Kontakt: Mirko Kantorek, kantorek@doris.cz
Uzavřený Spolkový bál Spolku pěstitelů a chovatelů Vernířovice ve spolupráci se Spolkem myslivců sv. Eustacha a Střediskem ekologické výchovy Švagrov

Pozvánka