19.10.2021   18:00-19:30
VIA LUCIS - Josef Jařab
Jazz v podmínkách nesvobody
Autor: Martin Kuchtík | Rubrika: Akce pro veřejnost
Kontakt: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037
Cena: 50 Kč
Místo: Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk
Dalším hostem ve VIA LUCIS bude vysokoškolský pedagog, amerikanista, emeritní rektor UP pan prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.