31.10.2013   14:00
Obraz maloměsta v prózách Karla Poláčka
Autor: Martin Hájek | Rubrika: Akce pro veřejnost
Kontakt: Martin Hájek, hajek@doris.cz, tel.: 725 005 784
10:00 hod. - Karel Poláček nejen humorista
14: 00 hod. - Obraz maloměsta v prózách Karla Poláčka
Město čte knihu 2013: Karel Poláček, Kolotoč
Přednáška v rámci setkání s literaturou Karla Poláčka.

Město čte knihu 2013: Karel Poláček, Kolotoč

V rámci 9 ročníku festivalu Město čte knihu se v Městské knihovně Šumperk budou konat dvě přednášky PhDr.Erika Gilka, zaměřené na tvorbu Karla Poláčka.

10:00 hod. -  Karel Poláček nejen humorista

14: 00 hod. - Obraz maloměsta v prózách Karla Poláčka

Vstup volný. Rezervace míst: tel. 583 283 138 půjčovna pro dospělé

Literární historik Erik Gilk (nar. 26. 2. 1973 v Boskovicích) se věnoval především Karlu Poláčkovi a působí na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci.

Vystudoval bohemistiku a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1991–1997). V roce 2000 nastoupil jako odborný asistent katedry bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci, kde vede semináře literární historie a teorie. V roce 2003 ukončil doktorské studium české literatury disertační prací Próza Karla Poláčka a fenomén maloměsta v novočeské literatuře. V letech 2006-2008 pracoval rovněž jako vědecký pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Od konce 90. let publikuje recenze a studie, zaměřuje se na současnou českou prózu a mezi válkami působící okruh autorů kolem Lidových novin, zejména na Karla Poláčka a Františka Langra. Předmětem jeho doktorandského studia byla tematizace maloměsta v české próze 19. a 20. století. Edičně připravil poslední svazek Spisů Karla Poláčka Úvahy, korespondence, deník z roku 1943 (Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2001). Je spoluautorem DVD-ROM Panorama české literatury(s Lubomírem Machalou a kol., Univerzita Palackého, Olomouc 2008) a autorem souboru studií Poetiky a kontexty prózy Karla Poláčka (Albert, Boskovice, ve spolupráci s Městským úřadem v Rychnově nad Kněžnou 2005). V roce 2010 dokončil habilitační práci věnovanou Ladislavu Fuksovi. V roce 2010 vydal v nakladatelství Protis soubor recenzí české prózy 20.století Prozaická zastavení.