14.3.2014   8:00-12:00
Seminář „Cesty hudby - jaro“
Autor: Martin Hájek | Rubrika: Akce - odborné
Kontakt: Martin Hájek, hajek@doris.cz, tel.: 725 005 784
Téma: Pohybové hry s hudbou
Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití pohybových her v hudební výchově, představí různé druhy pohybu v zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.
  • Výchozím materiálem budou říkadla, veselé popěvky a písničky pro děti s pestrou jarní tematikou. Do pohybu se zpěvem a nástrojovou hrou se dá sluníčko, dešťové kapky a vodní království se všemi živočichy. V tanečních a soutěživých hrách nebudou chybět vedle velikonočních koled také zvířátka a dopravní prostředky, které dosud nestihly mezi nás přijet. Poetická nálada bude provázet repertoár o mamince i celé rodině.
  • Cílem akce je poskytnout účastníkům příležitost prakticky si vyzkou­šet účinné metodické po­stu­py zážitkového učení v hudební výchově.
  • Nabídka drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole a metodických CD.
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

Lektorka: Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. z PdF Univerzity Hradec Králové.

Účastnický poplatek 500 Kč.

Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce. V případě platby fakturou je nutná objednávka se všemi vyplněnými údaji.

 

Přihlášky do 7. 3. 2014 na e-mail hajek@doris.cz.

Informace: Mgr. Martin Hájek, tel.: 583 285 943, 725 005 784, hajek@doris.cz.