4.6.2014   13:00-16:00
Seminář Slovní hodnocení ve výchovně vzdělávacím procesu
Autor: Martin Hájek | Rubrika: Akce - odborné
Kontakt: Martin Hájek, hajek@doris.cz, tel.: 725 005 784
Vzhledem k tomu, že se otevírá opět otázka slovního hodnocení žáků na školách, budou účastníci teoreticky i prakticky seznámeni s touto problematikou v rámci tohoto akreditovaného semináře.

Místo: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komín

Lektor: Mgr. Radomír Juřička – speciální pedagog, lektor CPIV Olomouc, školitel ŠVP.

Cena: 400 Kč.

 

Obsah akce:

 • Slovní hodnocení na I. st. ZŠ
 • Vypovídající hodnota slovního hodnocení
 • Význam slovního hodnocení (vliv klasifikace na školní úspěšnost atd.)
 • Kombinace slovního hodnocení a klasifikace
 • Srovnání slovního hodnocení s klasifikací známkami
 • Výhody, přínos slovního hodnocení, nevýhody
 • Metodika tvorby hodnotícího řádu pro slovní hodnocení, formulace, postup
 • Překonání stereotypů ve školním hodnocení žáků
 • Spolupráce s hodinou, pedagogická osvěta
 • Praktická ukázka tvorby slovního hodnocení, hodnotícího řádu
 • Zpracování hodnotícího řádu v průběhu vzdělávací akce

Přihlášky do 28. 5. 2014 na e-mail hajek@doris.cz.

Informace: Mgr. Martin Hájek, tel.: 583 285 943, 725 005 784, hajek@doris.cz.