20.2.2015   8:00-13:00
OK SOUTĚŽ v cizích jazycích - ANGLIČTINA
Autor: Tereza Karlíková | Rubrika: Soutěže
Kontakt: Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz
Okresní kolo soutěže v ANGLIČTINĚ pro kategorie I.A, I.B, II.A. II.B.
Dne 20.2.2015 (pátek) Prezentace 8:00 - 8:25hod. Předpokládané ukončení v 13:00hod

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.

Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku k získání informací.

Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.

 

Viz: Propozice