5.2.2015   8:00-12:00
OK Soutěže v NĚMECKÉM JAZYCE pro ZŠ
Autor: Tereza Karlíková | Rubrika: Soutěže
Kontakt: Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz
Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.
Soutěže zhodnot

Podrobnosti budou dodány.

 

Pro malý zájem se neuskuteční!!!