4.3.2015
Soutěž dětských recitátorů a recitačních kolektivů Dětská scéna 2015
Autor: Tereza Karlíková | Rubrika: Soutěže
Kontakt: Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz
Okrskové kolo soutěže dětských recitátorů a recitačních kolektivů -
Dětská scéna 2015 ŠUMPERK 4.3.2015
Prezence: 8:00-8:30 ukončení (předpoklad): 13:30

Okresní kolo Soutěže dětských recitátorů a recitačních kol

Soutěž je dobrovolná pro žáky i školy. Mohou se jí zúčastnit jednotlivci i soubory ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí. Soubory se mohou účastnit ve všech formách kolektivního přednesu. Nejméně 3/4 členů souboru musí tvořit žáci základních škol nebo odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Jednotlivci se přihlašují u organizátorů základního kola, kolektivy podají přihlášku přímo pořadateli okresního kola.