16.3.2015
Výtvarná soutěž "DĚTI, POZOR, ČERVENÁ"
Autor: Tereza Karlíková | Rubrika: Soutěže
Kontakt: Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz
Výtvarná soutěž s dopravní tématikou „Děti, pozor, červená!“. V tomto ročníku na téma: „Koloběžka a kolo na silnici“.

Na únor - březen roku 2015, vyhlašuje kabinet dopravní výchovy při Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk a BESIP, výtvarnou soutěž s dopravní tématikou „Děti, pozor, červená!“.

V tomto ročníku na téma: „Koloběžka a kolo na silnici“.

Co je smyslem soutěže? Připomenout si nebezpečí na silnicích, která hrozí každému, kdo nedodržuje pravidla provozu na pozemních komunikacích, chodí a jezdí zbrkle a nepozorně, hraje si na nebezpečných místech, riskuje, spěchá, je neukázněný a bezohledný. Úkolem účastníků soutěže bude nakreslit obrázek – v rozměru A4 nebo A3 – na kterém znázorní situace kdy je koloběžka nebo kolo účastníkem silničního provozu. Na zadní stranu obrázku napsat jeho název, jméno, adresu, školu, třídu a váš věk.

Soutěže se můžete zúčastnit buď sami anebo ve školách, v domech dětí a mládeže, v základních uměleckých školách, v zájmových kroužcích apod. Hodnocení proběhne ve třech kategoriích:

1. kategorie – předškolní věk.

2. kategorie – mladší školní věk (1. – 5. ročník)

3. kategorie – starší školní věk (6. – 9. ročník).

na rubovou stránku obrázku uveďte:

- Jméno a příjmení

- věk

- NÁZEV OBRÁZKU

- školu a třídu

 

Své obrázky se správným označením dodejte na adresu:

SVČ ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, 787 01 Šumperk, Mgr. Jaroslav Ondráček, do 16. 3. 2015.

 

Kabinet DV vybere a ocení deset nejhezčích obrázků s dopravní tématikou v každé kategorii.

Tyto obrázky budou vystaveny na dopravním hřišti v Mohelnici a Zábřehu. Ostatní výtvarné práce se nevrací.