24.4.2015   9:00-16:00
MEDOVÝ DEN ZEMĚ
Autor: Lenka Kantorková | Rubrika: Akce pro veřejnost
Kontakt: Lenka Kantorková, kantorkova@doris.cz, tel.: 733 712 901
Přijďte k nám oslavit svátek dne země. V letošním roce zaměřený na včely a včelaření.Vědomostní, hravé a výtvarné stanoviště v parku u Vily Doris, pódiová vystoupení, ukázky lidových řemesel, vstupné 35 Kč.Info: kampova@doris.