27.10.2015   8:00-12:00
ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ - VÁNOČNÍ HUDEBNÍ NADÍLKA
Autor: Tereza Karlíková | Rubrika: Akce - odborné
Kontakt: Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz
Hudební dílna nabídne metodickou inspiraci k zážitkové práci v hudební výchově na téma čerti – Mikuláš, zima – Vánoce.

Výchozím materiálem budou říkadla, rozpočítadla, pohybové hry, popěvky a veselé písničky o čertech ve spojení s pohybem a „pekelnou muzikou“. Příchod zimy roztočí kolotoč hudebních her se zimními hádankami, pranostikami a dětskými písněmi, Vánoční atmosféru připomene scénické provedení koled. Součástí hudební dílny bude metodika dětského veřejného vystoupení, zaměřená na přípravu programu Mikulášské nebo Vánoční besídky. • Nabídka drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole, integrativní metodiky pro ŠVP: Hudba a pohyb ve škole a metodických CD. • Nově publikace Vánoční koledy! • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

Přihlášky do 22.10.2015

Cena: 500,-Kč

Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury . V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)

Akreditace: MŠMT-17064/2014-1-543

Místo: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk - "Komín" (Komenského 9, Šumperk)

Lektorři: Vzdělávací agentura TANDEM Hradec Králové

odborným garantem a lektorem vzdělávacích akcí je Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.