8.10.2015 - 31.10.2015   9:00-14:00
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2015
Autor: Tereza Karlíková | Rubrika: Soutěže
Kontakt: Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz
VÝSLEDKY PK 2015
Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a

1. Termín konání soutěže je středa 14. října 2015 v kategoriích Kadet a Junior.
2.
Termín pro zaslání statistických výsledků za školu: 23. 10. 2015 na e-mailovou adresu: j.ondracek@doris.cz
3.
Čas na řešení: 40 minut!
4. S ohledem na zařazení soutěže PK do programu Excelence vyhlašovaného MŠMT ČR je potřeba u nejlepších řešitelů zjistit celé (den, měsíc, rok) datum narození! Některé dokumenty k tomu byly pozměněny.

 

V případě, že škola neobdržela zadání (a chce se zúčastnit) - ihned nás kontaktujte na adrese j.ondracek@doris.cz

Výsledky budou k dispozici až v den konání soutěže (14.10.2015).

 


Informace k soutěži Přírodovědný klokan

Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků.


Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Pravidla soutěže kategorií jsou obdobná jako v Matematickém klokanovi:

v kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií

Junior soutěží studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií a jejich vrstevníci

- V obou kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžních úloh

- soutěžící v kategoriích Kadet i Junior mají čas na zpracování 40 minut + 10 minut organizační práce

- každý soutěžící v obou kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body

- úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)

- za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)

- za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)

- za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)

- není možné získat 119 ani 118 bodů

- soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností

- při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu

- z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že stejný počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte všechna jména)

- u nejlepších řešitelů uvádějte čitelně jméno a příjmení (ne pouze P. Nováková), přesnou adresu školy (včetně PSČ), třídu a celé datum narození!!! (z důvodu zařazení soutěže PK do programu Excelence)

 

Pozn.: je možné v rámci úspory papíru vytisknout 2 stránky zadání na jednu stranu A4

Garanti:

biologie Božena Navrátilová – bozena.navratilova@upol.cz

fyzika Lukáš Richterek – richterek@optics.upol.cz

chemie Petr Cankař – cankar@orgchem.upol.cz

matematika Jitka Hodaňová – jitka.hodanova@upol.cz (kategorie Kadet)

Vladimír Vaněk – vladimir.vanek@upol.cz (kategorie Junior)

zeměpis Libor Hudec – hudec@gymzl.cz

 

Soutěž Přírodovědný klokan má vlastní webové stránky, které jsou na stránkách katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Najdete zde informace o soutěži, výsledky minulého ročníku atd. www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan

 

Zadání soutěžních úloh, správná řešení a statistické výsledky jsou uvedeny ve vydávaných sbornících, které jsou k dispozici mimo jiné i na těchto stránkách.

 

Výsledky PK 2015 - viz. příloha