9.10.2015 - 31.5.2016
38. ročník okresního kola SOČ - 19.4.2016
Autor: Tereza Karlíková | Rubrika: Soutěže
Kontakt: Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz
Informace k okresním kolům 38. ročníku SOČ

INFORMACE K OKRESNÍMU KOLU SOČ 2016

TERMÍN: 19. dubna 2016

Místo konání: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk

Školní kola by měla proběhnout v termínu únor – březen 2016.

Předběžné přihlášky do OK s uvedením autora, kontaktu na autora, jména vedoucího práce a kontaktu, názvu práce, oboru a krátké anotace zašlete na mailovou adresu: karlikova@doris.cz do 25. března 2016.

Podrobné pokyny pro přihlášení naleznete na www.soc.cz. Zde je nutné vyplnit i webový formulář přihlášky SOČ.

Do 7. 4. 2016 je nutné odevzdat dva výtisky práce a podepsanou webovou přihlášku na SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk. Práce musí být svázána. Materiály, resp. přílohy, které se nedají předložit ve dvou vyhotoveních, musí být přiložené k originálu a originál zřetelně označen jako výtisk č. 1.

Pozvánku do okresního kola a časový harmonogram průběhu okresního kola obdržíte na kontaktní adresy v pondělí 11. dubna 2016.

 

 

Přihlášky se podávají vyplněním webového formuláře na

https://socv2.nidm.cz, který bude zpřístupněn od ledna 2016, zde se také odevzdávají práce v elektronické podobě.

Prostudujte si pokyny na www.soc.cz v sekci „Od přihlášky k obhajobě". V této sekci najdete také nabídku témat a konzultantů z různých oborů. Je možné také využít nabídky Centra popularizace vědy a výzkumu – Pevnost Poznání, které nabízí pomoc při hledání témat prací SOČ a odborných konzultantů nebo kontaktů na odborná pracoviště na adrese jiri.hatle@upol.cz nebo info@pevnostpoznani.cz. Pro technické obory lze využít partnerského sdružení OK4Inovace na adrese info@ok4inovace.cz , které připravuje nabídku témat i s cílovou odměnou pro úspěšné řešitele.

Nabídka bude také rozeslána do konce října na školy, spolu s brožurou pro tento ročník SOČ Pokud se chcete dozvědět více o formálních požadavcích na úpravu práce SOČ než je na stránkách www.soc.cz, můžete využít šablonu na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže http://snptm.cz v sekci „Další materiály“, případně je můžete konzultovat s krajským garantem SOČ.

Informace ke krajskému kolu SOČ Krajské kolo proběhne ve středu 11. května 2016 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5. Slavnostní zahájení proběhne v 10.00 hod., prezence soutěžících bude probíhat od 8.00 hod. Práce do krajského kola se zasílají na adresu pořadatele – SportCentrum DDM Prostějov, pracoviště Vápenice, Vápenice 9, 796 01 Prostějov ihned po vyhodnocení okresních kol, nejpozději ale do pondělí 2. května 2016. Práce se předkládají ve dvou tištěných exemplářích s pevnou vazbou a titulní stranou podle vzoru uveřejněného na http://www.soc.cz/vzory-uvodnich-stran-prace-soc, k práci je nutno přiložit vytištěnou a podepsanou webovou přihlášku, podle pokynů uvedených na www.soc.cz., CD s elektronickou verzí není požadováno. Doporučeno je přiložení nezávislého oponentského posudku, především pro národní kolo. Do krajského kola postupují v tomto ročníku dvě práce v každém oboru, pokud je k postupu doporučí hodnotící porota. Případná účast prací z dalšího pořadí je možná po dohodě s garantem SOČ, RNDr. Janem Láznou, tel. 732109933, e-mail laznaj@szdravpv.cz