2.10.2020 - 31.12.2020   15:00-18:00
Provoz v době mimořádných opatření vydaných v souvislosti s epidemií Covid-19
Autor: Jan Valchař | Rubrika: COVID-19 Informace
Kontakt: Petra Müllerová, mullerova@doris.cz, tel.: 602 766 411

Provoz v době mimořádných opatření vydaných v souvislosti s epidemií Covid-19:

SVČ Doris je školským zařízením definovaným školským zákonem, a proto se jeho činnost řídí pokyny vydávanými MŠMT a MZ. V současnosti se řídíme Manuálem k provozu škol a školských zařízeních
a reagujeme na aktuální mimořádná opatření vydanými Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje.

(https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari)

V případě výskytu Covid-19 vše konzultujeme s příslušnou hygienickou stanicí a postupujeme dle jejich pokynů.

 

Přijatá preventivní opatření:

V rámci své kompetence zajišťujeme např. dezinfekci rukou, zvýšený úklid prostor, intenzivní větrání všech prostor, dodržování základních hygienických pravidel, do budovy pouštíme pouze přihlášené účastníky zájmového vzdělávání a nevpouštíme do budovy nemocné osoby, atd.