12.10.2020 - 25.10.2020   0:01-23:59
SVČ Doris v nouzovém stavu od 12.10. do 25.10.2020
Autor: Jan Valchař | Rubrika: COVID-19 Informace
Kontakt: Petra Müllerová, mullerova@doris.cz, tel.: 602 766 411

SVČ Doris od 12. do 25.10.2020

Usnesením Vlády ČR č. 997 se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve střediscích volného času, a proto v následujících dvou týdnech nebudou probíhat kroužky, výukové programy, akce pro veřejnost aj.

Za tyto komplikace se omlouváme!

 

Jaká bude případná kompenzace za odpadlé kroužky?

Zájmová činnost v SVČ Doris končí k 31.05.2021. S tímto termínem počítáme v našich kalkulacích. V kalkulaci jsou zahrnuté také 2 schůzky „navíc“ pro případ nemoci vedoucího, překážek na straně zaměstnavatele aj.

 

V případě, že díky dalším okolnostem odpadne více schůzek než 2, budeme postupovat takto:

- Kroužek neskončí 31.05., bude probíhat i v červnu, dokud neodučíme stanovený počet schůzek dle kalkulace,

- pokud ani červnové týdny nepostačí k náhradě odpadlých kroužků, nabídneme například projektový den daného kroužku (tzv. bloková výuka / soustředění), a to v jarním období,

- nebudeme-li moci využít ani jedné z výše uvedených možností, přistoupíme k vrácení kurzovného za neodučené kroužky.

 

 

Vašim obavám rozumíme!


Ovšem nemusíte se obávat!


O své kroužky ani peníze nepřijdete!


Mnoho radosti a pevné zdraví Vám přeje

Vaše Doriska

 

 

Sada opatření pro školy a školní zařízení - MŠMT