15.2.2021 - 30.6.2021   0:00-0:00
Provoz od 15.2.2021
Autor: Jan Valchař | Rubrika: COVID-19 Informace
Kontakt: Jan Valchař, valchar@doris.cz, tel.: 731 186 056

PROVOZ od 15. února


Ani ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se budou od pondělí 15. února řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.


SVČ Doris proto bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako dosud – bez osobní přítomnosti účastníků zájmového vzdělávání.

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení Vás budeme informovat.

 

I nadále jsme s Vámi alespoň v online prostoru – úterní a středeční FB výzvy, čtvrteční [ŽI(V)JE].

Těšíme se na Vás.

 

Kdykoli.

Kdekoli.

Vaše Doriska

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,