27.11.2020 - 31.12.2021   14:00-14:00
Bingo na procházky
Autor: Jan Valchař | Rubrika: DOMÁCÍ VÝZVA
Kontakt: Jan Valchař, valchar@doris.cz, tel.: 731 186 056
Místo: U vás doma a teď i v přírodě
Malá inspirace na vaše vycházky přírodou...

NA VYSVĚTLENOU

 

Pokud se vydáte na procházku s naším Bingem, bude se vám možná hodit malé vysvětlení k obrázkům na kartě.

 

PRAMENIŠTĚ

Prameniště je místo, kam prosakuje podzemní voda a dostává se na povrch.
Vytváří tak specifické podmínky prostředí, které přitahují některé druhy rostlin.
Např. devětsil bílý.

 

ZLOM

Vyvrácený strom je obvyklým důsledkem působení silného větru, které postihuje smrky, kvůli jejich mělkým kořenům. Naopak ZLOM postihuje dřeviny hluboko kořenící a dobře upevněné v zemi. Např. borovice.

 

LANOVKA

Nejedná se o lanovku, jak ji známe z lyžařských areálů, ale o přibližovací linku na dřevo využívanou při těžbě.

 

POTOK

Potok určitě každý pozná. Zkuste se u něj na chvíli zastavit a sledovat, co se v něm děje.

 

LOUŽE

Louže může být někdy plná života. O tom by mohli vyprávět třeba komáři, kteří se v nich jako larvy vyvíjí

 

PŮDNÍ PROFIL

Obvykle kolem lesních cest, bývá k vidění odhalený břeh půdy i s kořeny stromů.
Odhalí se nám tak vrstvy půdy, v kterých můžeme pozorovat rozdíly.

Ve svrchní humusové vrstvě je živo. Půda je tvořena odumřelými zbytky organismů a má tmavší barvu. Světlejší barvu má vrstva pod ní. Tu tvoří půdní částice, které se působením vnějších činitelů (voda, vzduch aj.) a milionů let uvolnily z podkladové vrstvy tzv. matečné horniny. Druh matečné horniny ovlivńuje kvalitu půdy nad ní.

 

 

 - 01
- 02
- 03