18.12.2020 - 31.12.2021   14:00-14:00
Plovoucí svíčky
Autor: Jan Valchař | Rubrika: DOMÁCÍ VÝZVA
Kontakt: Jan Valchař, valchar@doris.cz, tel.: 731 186 056
Místo: U vás doma
Připomeňme si adventní tradice...

Samotná tradice pouštění lodiček po vodě sahá daleko do předkřesťanských dob. Dnes patří věštění z plovoucích lodiček mezi nejznámější způsoby vánočních proroctví.

Jak na to:
Jak vyrobit takovou svíčku jistě dobře víte. My jsme pro vás natočili video, ve kterém je šikovný zlepšovák na držení knotu.
Každý si musí vyrobit svou vlastní lodičku. Při věštbě můžete položit jakoukoliv otázku týkající se lásky, rodiny, práce, úspěchů nebo majetku.
Smí se položit jen jedna jasně formulovaná otázka a to v okamžiku, kdy budete v lodičce zapalovat svíčku a spouštět ji na vodu.
Podle lidové pověry by se lodičky neměly schovávat do příštích Vánoc. Pokud se spálí o posledním vánočním svátku, umocní se prý kladné působení věštby a oslabí její možné negativní účinky.
Samotné věštění:
Jak si vyložit chování lodičky, když ...
... zůstane u břehu - v příštím roce vás nečekají žádné změny, zůstanete doma.
... dopluje daleko - vydáte se na cesty, vaše plány by se měly vydařit.
... se při plavbě dotýká jiné lodičky - čeká vás láska a dobré mezilidské vztahy, čím déle lodičky plují vedle sebe, tím bude vztah pevnější.
... utvoří kruh s ostatními - můžete se těšit na bezproblémové soužití, vzájemnou úctu, přátelství a toleranci.
... se ocitne uprostřed ostatních lodiček - potřebuje ochranu a pomoc.
... se točí v kruhu - jste nerozhodní, budete přešlapovat na místě.
... vydrží nejdéle nad vodou, nebo svíčka dlouho svítí - čeká vás dlouhý a šťastný život.
... se okamžitě potopí - veškerá snaha zlepšit svou situaci bude marná.
... se po chvíli potopí - vlastním přičiněním nebo hrou náhod se vaše snažení přes dobrý začátek mine účinkem.
... je jedna lodička mimo rodinný kruh - její tvůrce v nadcházejícím roce rodinu opustí.
... lodička sama dopluje k druhému břehu - úspěšně a bez pomoci získáte to, po čem toužíte.
... lodička potopí jinou lodičku - majitel „zlé“ lodičky chce své plány uskutečnit za každou cenu. Pokud jde o lodičky partnerů, znamená to rozchod či vážnou krizi. Jsou-li to lodičky sourozenců, jde o žárlivost.
... váhavá lodička, která se drží nejprve u břehu a pak vypluje, dorazí na protilehlý břeh - po počátečních zmatcích najdete správnou cestu k uskutečnění svých cílů.
... lodička nabere vodu, ale přesto dorazí k druhému břehu - svůj záměr uskutečníte s odřenýma ušima.
... lodička mění partnery a vždy se na nějakou dobu připojí k jiné - budete hledat sami sebe a ujasňovat si své plány a touhy.
zhasne svíčka v okamžiku, kdy vyslovujete svou otázku - jste neupřímní k sobě i k ostatním.
... zhasne svíčka v plující lodičce, která se sice nepotopí, ale zůstane v přístavu - je vám ve skutečnosti záležitost, na kterou jste se ptali, lhostejná.
... lodička se připojí k jiné a té zhasne svíčka - svým chováním zapříčiníte ztrátu lásky či odmítnutí.