Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Kontaktní údaje:

Ing. Igor Prosecký

Telefon: +420 543 214 714

E-mail: poverenec.oou@i3c.cz

IDDS: wyussxt

 


Adresa pro zasílání žádostí/dotazů:

Komenského 810/9, 787 01 Šumperk


 

Informační povinnost

 

SVČ Doris_Informace o zpracování osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů