Registrace do kroužků jsou pro letošní rok již uzavřené.
V případě dotazů k registraci do kroužků kontaktujte
p. Jiřího Kampa. Tel: 601 358 174 , email: kamp@doris.cz

Nabídka kroužků pro školní rok 2019 / 2020

Pro přihlášení do kroužku si připravte
Nezletilý účastník:
  • Povinné údaje účastníka: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, škola, státní občanství, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání.
  • Povinné údaje zákonného zástupce: jméno, příjmení, rodné číslo (v případě účasti na schůzkách), telefonní kontakt, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa (je-li rozdílná od místa trvalého pobytu).
  • Nepovinné údaje: emailová adresa.
Zletilý účastník:
  • Povinné údaje účastníka: jméno, příjmení, rodné číslo,místo trvalého pobytu, státní občanství, doručovací adresa (je-li rozdílná od místa trvalého pobytu), údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání.
  • Nepovinné údaje: emailová adresa, telefonní kontakt.
Zpracování osobních údajů - souhlas / nesouhlas:
  1. se zveřejněním jména a příjmení – lokálně (v prostorách SVČ a ZpDVPP Doris na nástěnkách, časopise, v místním tisku nebo zpravodaji) za účelem prezentace činnosti organizace.
  2. se zveřejněním jména a příjmení – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek SVČ a ZpDVPP Doris, včetně sociálních sítí organizace, za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
  3. s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek SVČ a ZpDVPP Doris, včetně sociálních sítí organizace, dále na propagačních materiálech organizace (např. plakát, nabídkový leták, aj.), za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
  4. s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní nebo sportovní či jiné, včetně sociálních sítí organizátora, obdobné akce za účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce.


Sportovní
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
35 VESELÁ TĚLOCVIČNA 1 15:00 16:00 Komín Tělocvična 5 7 30.9.2019 25.5.2020 Veronika Šubrtová 770 -
Kroužek pro menší děti, které mají rády pohyb. Cílem kroužku je v dětech podpořit pozitivní vztah ke sportu a pohybu. Budeme hrát hry s míčem, trénovat hody a chytání, běhat, skákat, podlézat, přelézat. Budeme také zkoušet různé sporty (florbal, basketbal, fotbal, gymnastiku). Malí sportovci budou potřebovat sálovou (ideálně neklouzavou) obuv a sportovní oblečení.
51 MÍČOVÉ HRY - KLUCI 14:00 15:00 Komín Tělocvična 10 15 30.9.2019 25.5.2020 Ondřej Hampl 670 -
Sportovní kroužek pro kluky. Budeme hrát hry s míčem a míčkem. Procvičíme házení, chytání, kopání a odrážení. Rozvineme také koordinační dovednosti. Osvojíme si základy tradičních míčových sportů - volejbalu, basketbalu, házené, fotbalu, ... Nutná vhodná obuv do tělocvičny.
84 HOROLEZ 15:00 17:00 Vila Doris Herna 10 15 7.10.2019 30.6.2020 Jan Valchař 950 -
Nejdříve se naučíme vázat základní uzly, používat lezecký materiál a poté na umělé stěně základy lezeckých technik. Místo konání schůzek: Vila Doris, lezecká stěna (SOŠ, Zemědělská 3).
89 LEZENÍ NA ZEMĚDĚLCE - ZAČÁTEČNÍCI 3 16:30 18:00 SOŠ Zemědělská Horolezecká stěna 7 15 30.9.2019 30.6.2020 Ivana Binasová 1000 -
Lezecký kroužek pro začátečníky. Seznámíme se s bezpečnostními pravidly a základy jištění. Naučíme se vázat základní uzly, používat jistící pomůcky. Materiál a vybavení zapůjčíme. Schůzky budou probíhat na stěně SOŠ Šumperk (Zemědělská 3). Navštívíme blízké skalní oblasti.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
36 MÍČOVÉ HRY PRO DĚTI 15:15 16:15 Komín Tělocvična 8 10 1.10.2019 26.5.2020 Veronika Šubrtová 700 -
Kroužek pro malé sportovce, kteří se chtějí zdokonalovat v míčových sportech. Budeme se věnovat jednotlivým sportům a učit se pravidla i techniku sportů. Budeme se věnovat klasickým sportům - florbalu, fotbalu, basketbalu, házené a volejbalu. Nebudou chybět ani doplňkové sporty - vybíjená a přehazovaná. To vše okořeníme dalšími běhacími hrami.
50 FLORBAL 14:15 15:15 Komín Tělocvična 9 12 1.10.2019 26.5.2020 Ondřej Hampl 670 -
Sportovní kroužek pro všechny, kteří mají chuť trénovat a hrát jeden z nejoblíbenějších českých sportů – florbal. Čas našich setkání naplníme rekreačním hraním zápasů, základním nácvikem přihrávek, střel a jednoduchých herních situací.
77 ZÁKLADY ORIENTAČNÍHO BĚHU 16:00 19:00 Jiné Šumperk a okolí 7 11 17.9.2019 16.6.2020 Zdeněk Janů 600 -
Kroužek pro děti, které se naučí samostatně pohybovat v neznámém lesním terénu. Budeme pracovat s mapou, rozeznávat jednotlivé symboly a značky. Budeme se s dětmi učit tak, aby se nebáli jít samostatně do lesa. Děti se naučí hledat kontroly dle popisů, s postupy po cestách a pěšinách. S postupným vylepšováním orientační techniky se pomocí buzoly a mapy naučíme běhat mimo cesty. V zimní období v tělocvičně si zlepšíme mapovou teorii, vytrvalost, rychlost a obratnost. Jednou měsíčně si zdokonalíme orientační techniku halovým orientačním během. V měsících září, říjnu, dubnu, květnu a červnu probíhají tréninky v úterý od 16.00 hod. v lesních terénech v okolí Šumperka. V zimě jsou tréninky ve středu od 16.30 do 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ Šumperk, 8.května 63.
87 LEZENÍ NA ZEMĚDĚLCE - ZAČÁTEČNÍCI 1 15:30 17:00 SOŠ Zemědělská Horolezecká stěna 7 15 1.10.2019 30.6.2020 Roman Zajíc 1000 -
Lezecký kroužek pro začátečníky. Seznámíme se s bezpečnostními pravidly a základy jištění. Naučíme se vázat základní uzly, používat jistící pomůcky. Materiál a vybavení zapůjčíme. Schůzky budou probíhat na stěně SOŠ Šumperk (Zemědělská 3). Navštívíme blízké skalní oblasti.
147 ZÁKLADY ZÁVODNÍHO BADMINTONU - ÚTERÝ 15:00 16:30 Obchodní akademie Tělocvična 6 11 1.10.2019 26.5.2020 Pavel Hrdina 1750 -
Děti naučíme hravou formou pravidlům, správné technice badmintonových úderů a pohybu po kurtu. Není nutné, aby vaše dítě již umělo "pinkat". Pro ty nejšikovnější je následně možnost výkonnostního růstu v badmintonovém klubu. Vybavení - vlastní raketa a boty do haly (umělý povrch). V úterý 1. 10. 2019 je sraz v 14:50 hod. před hlavním vchodem OA.
74 AIKIDO - DOSPĚLÍ 18:00 19:30 Komín Tělocvična 15 99 17.9.2019 11.6.2020 Tomáš Ficnar 1400
(950)
-
Kroužek pro dospělé a mládež, začátečníky i pokročilé, kteří se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Tréninky budou probíhat v úterý od 18:00 a ve čtvrtek od 17:30 na Komíně. Je možné navštívit zkušební trénink.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
45 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 1 15:00 16:00 Komín Tělocvična 8 11 2.10.2019 27.5.2020 Ondřej Hampl 900 -
Nevšední kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší akrobatické prvky na žíněnce a skoky z malé trampolíny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
46 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 2 16:00 17:00 Komín Tělocvična 8 11 2.10.2019 27.5.2020 Ondřej Hampl 900 -
Nevšední kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší akrobatické prvky na žíněnce a skoky z malé trampolíny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
47 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 3 17:00 18:00 Komín Tělocvična 10 15 2.10.2019 27.5.2020 Adam Trčka 900 -
Nevšední kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší akrobatické prvky na žíněnce a skoky z malé trampolíny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
48 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 4 18:00 19:00 Komín Tělocvična 10 15 2.10.2019 27.5.2020 Adam Trčka 900 -
Nevšední kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší akrobatické prvky na žíněnce a skoky z malé trampolíny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
49 SPORTOVÁNÍ PRO DĚTI 14:00 15:00 Komín Tělocvična 7 10 2.10.2019 27.5.2020 Ondřej Hampl 670 -
Sportovní kroužek pro děti, které mají rády pohyb. Děti se s námi naučí základním pohybovým dovednostem (běhat, skákat, házet, chytat, odpalovat). Kroužek se zaměřuje na rozvoj koordinace, flexibility a rychlosti u dětí. Vyzkoušíme si společně tradiční i méně známé sporty.
52 ZÁKLADY ZÁVODNÍHO BADMINTONU - STŘEDA 16:30 18:00 Obchodní akademie Tělocvična 6 11 2.10.2019 27.5.2020 Pavel Hrdina 1750 -
Děti naučíme hravou formou pravidlům, správné technice badmintonových úderů a pohybu po kurtu. Není nutné, aby vaše dítě již umělo "pinkat". Pro ty nejšikovnější je následně možnost výkonnostního růstu v badmintonovém klubu. Vybavení - vlastní raketa a boty do haly (umělý povrch). Ve středu 2. 10. 2019 je sraz v 16:20 hod. před hlavním vchodem OA.
83 ORIENTAČNÍ BĚH SE SEVERKOU 16:30 18:00 Jiné Šumperk a okolí 7 18 18.9.2019 24.6.2020 Zdenka Králová 550 -
Kroužek je určen pro zájemce, kteří mají rádi pohyb v přírodě. Orientační běh potřebuje všestranné sportovce, proto rozvíjíme pohybové dovednosti, zvyšujeme fyzickou kondici, učíme orientaci v terénu a práci s buzolou a mapou. Kroužek vede kvalifikovaná trenérka orientačního běhu Zdenka Králová s podporou dalších trenérů, což umožňuje rozdělení dětí do skupin podle věku a úrovně dovedností. Od listopadu do března se scházíme v tělocvičně na „Zámečku“ (Bulharská ul.), kde hrajeme pohybové i jiné hry, cvičíme, trénujeme základy běžecké techniky a věnujeme se mapové přípravě. V jarních a podzimních měsících probíhají schůzky v šumperských parcích a příměstském lese, kde trenéři připravují různé druhy tréninků pro výuku a zdokonalení techniky orientačního běhu. Speciální vybavení do kroužku není třeba, buzoly zapůjčíme. Malí orientační běžci potřebují oblečení a obutí odpovídající pro pobyt v tělocvičně nebo v terénu. Těšíme se na všechny, kteří si chtějí vyzkoušet kouzlo a dobrodružství orientačního běhu. První schůzka 18. 9. 2019 je u Vily Doris. Místo schůzek v terénu je předem oznámeno rodičům.
88 LEZENÍ NA ZEMĚDĚLCE - ZAČÁTEČNÍCI 2 15:30 17:00 SOŠ Zemědělská Horolezecká stěna 7 15 2.10.2019 30.6.2020 Jan Sýkora 1000 -
Lezecký kroužek pro začátečníky. Seznámíme se s bezpečnostními pravidly a základy jištění. Naučíme se vázat základní uzly, používat jistící pomůcky. Materiál a vybavení zapůjčíme. Schůzky budou probíhat na stěně SOŠ Šumperk (Zemědělská 3). Navštívíme blízké skalní oblasti.
102 HEJBNI KOSTROU! 19:00 20:30 Komín Tělocvična 13 19 2.10.2019 30.6.2020 Martin Kuchtík 850 -
Sportovní kroužek pro teenagery. Máš rád/a pohyb? Chceš si vyzkoušet netradiční sportovní aktivity - DiscGolf, Spikeball nebo slackline, ...? Budeme hrát také "klasické sporty" - volejbal, florbal, basketbal, fotbal i vybíjenou, ... Chceš sportovat s partou kámošů? Pokud ano, tak Hejbni kostrou! je pro tebe ta správná volba.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
37 SPORTOVNÍ HRY - HOLKY 15:30 16:30 Komín Tělocvična 10 15 3.10.2019 30.6.2020 Veronika Šubrtová 650 -
Kroužek pro dívky, které si chtějí ve svém volném čase společně zasportovat. V kroužku budeme zkoušet míčové i jiné sporty. Zařadíme i lehká posilování a kruhové tréninky podporující individuální rozvoj a kondici.
38 STREETBALL 16:30 17:30 Komín Tělocvična 10 15 3.10.2019 30.6.2020 Veronika Šubrtová 650 -
Streetball je sport, který vznikl v USA jako městská forma basketbalu. Jedná se o druh basketbalu, který hrají 3 hráči proti 3 hráčům. V rámci kroužku budeme trénovat basketbalové techniky, rozvoj rychlosti s míčem i bez míče, obratnost s míčem. Nedílnou součástí bude také možnost účasti na šumperském streetbalovém turnaje na konci kroužku (červen 2020).
41 VOLEJBAL 19:00 20:30 Komín Tělocvična 13 100 3.10.2019 28.5.2020 Ivana Žůrková 970
(1540)
-
Sportovní kroužek pro všechny, kteří chtějí zlepšit své volejbalové dovednosti. Kroužek je určen pro začátečníky i mírně pokročilé. Budeme pracovat na zlepšení techniky volejbalových úderů a pohybu na hřišti. Nutná vhodná obuv do tělocvičny.
43 PING PONG 1 16:00 17:00 Kotelna Pinpongárna 9 11 3.10.2019 28.5.2020 Ondřej Hampl 710 -
Kroužek stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé. Ukážeme si, jak provádět podání a základní údery. Vše si budeme procvičovat samotným hraním vzájemně mezi sebou, což bude hlavní náplní našich setkání. Každý malý stolní tenista bude potřebovat vlastní pálku, sportovní oblečení a sálovou obuv.
44 PING PONG 2 17:00 18:00 Kotelna Pinpongárna 12 15 3.10.2019 28.5.2020 Ondřej Hampl 710 -
Kroužek stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé. Ukážeme si, jak provádět podání a základní údery. Vše si budeme procvičovat samotným hraním vzájemně mezi sebou, což bude hlavní náplní našich setkání. Každý malý stolní tenista bude potřebovat vlastní pálku, sportovní oblečení a sálovou obuv.
71 VESELÁ TĚLOCVIČNA 2 14:30 15:30 Komín Tělocvična 5 7 3.10.2019 28.5.2020 Veronika Šubrtová 770 -
Kroužek pro menší děti, které mají rády pohyb. Cílem kroužku je v dětech podpořit pozitivní vztah ke sportu a pohybu. Budeme hrát hry s míčem, trénovat hody a chytání, běhat, skákat, podlézat, přelézat. Budeme také zkoušet různé sporty (florbal, basketbal, fotbal, gymnastiku). Malí sportovci budou potřebovat sálovou (ideálně neklouzavou) obuv a sportovní oblečení.
101 BADMINTON - ČTVRTEK - REKREAČNÍ 16:00 17:30 ZŠ Vrchlického Tělocvična 8 15 3.10.2019 30.6.2020 Jiří Kadláček 1230 -
Kroužek badmintonu pro začátečníky a mírně pokročilé. Budeme se učit zvládat základní údery, jednoduché herní situace a pravidla hry badminton. Následně budeme mezi sebou soutěžit ve dvouhře a čtyřhře. Pro naši činnost budeme potřebovat pálku na badminton, alespoň 3 míčky (čím bude kvalitnější vybavení, tím pro vás bude vše příjemnější a jednodušší), sportovní oděv a sálovou obuv do tělocvičny (umělý povrch). Začínáme ve čtvrtek 3. 10. 2019, sraz v 15:50 hod. před ZŠ Šumperk, Vrchlického 22.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
34 SPORTOVNĚ ZÁŽITKOVÉ PÁTKY 14:00 18:00 8 14 4.10.2019 30.6.2020 Soňa Vávrová 1000 -
Kroužek pro děti, které chtějí vyzkoušet tradiční i netradiční sporty. Budeme trávit čas poznáváním místního okolí. Navštívíme také různá sportoviště (gymnastickou tělocvičnu, zimní stadion), setkáme se s instruktory lezení (slaňování ze skal), vodáckého sportu (sjíždění řeky) a se záchranářem Horské služby (záchrana z lavin). Vyzkoušíme si naši orientaci v terénu a naučíme se číst z map. Také společně nahlédneme do kuchařského světa. Schůzky budou probíhat vždy 1. pátek v měsíci. Druhou vedoucí kroužku je Veronika Šubrtová.
75 ŠACHY 15:00 16:00 Vila Doris Hladomorna (šatna) 7 18 4.10.2019 30.6.2020 Rostislav Vodák 500 -
Kroužek pro všechny děti, které už umí tahat šachovými figurkami, ale chtěly by navíc porážet své rodiče, prarodiče, spolužáky, ... Ukážeme si, jak správně vyvinout figurky, dát soupeři mat, vyhrát s jedním pěšcem a základní triky. S pokročilejšími se podíváme na základy taktiky a strategie správně vedené partie.
68 ZDRAVOTNÍ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 09:00 10:30 Komín Trampoška 18 99 4.10.2019 30.6.2020 Dana Vláčelová 1340
(610)
-
Sportovní kroužek pro dospělé, kteří si chtějí protáhnout všechny partie těla a naučit se, jak správně posilovat i relaxovat. Naučíme se, jak udržovat vnitřní stabilizační systém v rovnováze a posílit důležité svalové partie. Kroužek zakončíme pohodovou relaxací.
 
Keramické a výtvarné
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
11 MALÝ ARTÍK 1 16:00 17:00 Komín Kreslírna 5 6 30.9.2019 30.6.2020 Eva Pšenčíková 860 -
Keramicko-výtvarný kroužek pro děti, které rády tvoří a experimentují s různými výtvarnými materiály a pomůckami. Budeme tvořit dle vlastní fantazie i zadaného tématu a objevovat nové možnosti keramické hlíny, papíru, barev a jiných výtvarných prostředků.
7 DÍVČÍ DÍLNA 14:15 15:45 Komín Výtvarný ateliér 8 14 30.9.2019 30.6.2020 Eva Pšenčíková 900 -
Kroužek pro děvčata, která si chtějí osvojit ruční práce a řemesla. Naučíme se základy šití na stroji i v ruce, háčkování, tkaní, tisk na látku, výrobu hraček a módních doplňků, vyšívání aj. Podmínkou je ovládání ručního šití (přední a zadní steh).
10 TVOŘILKA 14:15 15:45 Komín Kreslírna 9 13 30.9.2019 30.6.2020 Zuzana Vavrušová 930 -
Keramicko-výtvarný kroužek pro děti, které chtějí objevovat svoji vlastní tvořivost i nové možnosti výtvarných materiálů a technik. Budeme experimentovat s keramickou hlínou, látkami, šňůrami, papírem i barvami a tvořit originální dílka podle vlastní fantazie. Témata jsou spíše vhodná pro děvčata.
55 KERAMIKA 1 14:15 15:45 Komín Artedílna 7 15 30.9.2019 30.6.2020 Hana Janů 1200 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka,… Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
56 KERAMIKA 2 16:00 17:30 Komín Artedílna 6 16 30.9.2019 30.6.2020 Hana Janů 1200 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka,… Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
57 ŘEMESLNÁ DÍLNA 17:45 19:45 Komín Výtvarný ateliér 15 99 30.9.2019 25.5.2020 Hana Janů 1050
(2030)
-
Řemeslný kroužek pro dospělé, kteří rádi tvoří. Budeme se věnovat tradičním i méně tradičním řemeslům a výtvarným technikám (pletení z pedigu, drátování, tkaní, plstění, keramice, malování voskem, ubrouskové technice, malování na textil, batice, práci s papírem, vazbě knih,...). Budeme pracovat s různými materiály - papírem, textilem, sklem, drátem, pedigem, vlnou, hlínou, přírodniny,... Vyrobíme si dekorace k různým příležitostem, užitečné věci nebo drobnosti pro radost.
61 ŘEMESLÍČKA 1 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 9 16 30.9.2019 30.6.2020 Bohdana Foberová 900 -
Řemeslný kroužek pro všechny děti, které si chtějí vyzkoušet stará i nová řemesla. Ze starých nepotřebných věcí budeme s dětmi tvořit věci nové. Budeme stříhat, lepit, malovat, šít, pracovat s drátem, keramickou hlínou, korálky, ovčí vlnou, textilem, papírem a pedigem. Naučíme se základy drátování, pletení z pedigu, šití, tkaní, batikování, výroby mýdel, pečení, ...K naší činnosti budeme potřebovat starší tričko nebo zástěrku.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
26 VÝTVARNÉ HRANÍ PRO NEJMENŠÍ 1 09:30 11:00 Komín Výtvarný ateliér 3 4 1.10.2019 30.6.2020 Romana Večeřová 870 -
Výtvarný kroužek pro nejmenší děti a rodiče, ve kterém si budeme společně hrát s výtvarnými technikami, pomůckami, materiály, ... Vznikne tak společné dílo, jehož tvůrcem bude více dospělý než dítě. Dojde tak ale k navazování nových sociálních návyků. Motivací nám bude pohádka, roční období nebo výjimečná událost. Jistě se nám bude hodit pracovní oblečení.
12 MALÝ ARTÍK 2 16:00 17:30 Komín Artedílna 6 8 1.10.2019 30.6.2020 Zuzana Vavrušová 890 -
Keramicko-výtvarný kroužek pro děti, které rády tvoří a experimentují s různými výtvarnými materiály a pomůckami. Budeme tvořit dle vlastní fantazie i zadaného tématu a objevovat nové možnosti keramické hlíny, papíru, barev a jiných výtvarných prostředků.
20 VÝTVARNÝ KROUŽEK 1 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 1.10.2019 30.6.2020 Romana Večeřová 930 -
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů pronikneme do tajů tvoření. Vyzkoušíme si také, jak tvořili výtvarní umělci v historii. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, spíše o experimentování s výtvarným uměním. Druhou vedoucí je Zuzana Vavrušová.
21 VÝTVARNÉ HRANÍ 1 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 6 8 1.10.2019 30.6.2020 Romana Večeřová 950 -
Výtvarný kroužek pro předškoláky a školáky do 2. třídy. V kroužku budeme zdokonalovat výtvarné dovednosti (jako je např. stříhání, lepení,…), hrát si a experimentovat s výtvarným i odpadovým materiálem. Tím budeme rozvíjet fantazii a tvořivost. K tomu všemu budeme potřebovat pracovní oblečení.
27 PAPÍR JE KROK Č. 1 14:15 15:45 Komín Kreslírna 8 16 1.10.2019 30.6.2020 Magdalena Gieslová 1550 -
Výtvarný kroužek, kde budeme pracovat netradičními výtvarnými technikami - sprejování, embosování, mixed media, art yournaling, ... V rámci schopností dětí si osvojíme základy těchto technik. Motivací nám bude roční období. Jako shrnutí všech získaných poznatků, budeme celoročně tvořit menší projekty.
28 ŠITÍ BEZ ZÁBRAN 16:00 18:00 Komín Kreslírna 10 16 1.10.2019 30.6.2020 Magdalena Gieslová 1950 -
V kroužku si osvojíme základní práce s šicím strojem. Zaměříme se na volné šití, bez složitých střihů, aby děti získaly jistotu a praxi při šití, a neměly tak obavy z nepřesností. Pomocí menších výrobků budeme zvyšovat náročnost šití. Cílem práce v kroužku je postupná samostatnost při výrobě konečného produktu, ale i při manipulaci s šicím strojem. Důležitá je samostatnost dětí. V kroužku dbáme na individuální přístup vedoucího k jednotlivcům.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
22 VÝTVARNÝ KROUŽEK 2 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 2.10.2019 30.6.2020 Romana Večeřová 930 -
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů pronikneme do tajů tvoření. Vyzkoušíme si také, jak tvořili výtvarní umělci v historii. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, spíše o experimentování s výtvarným uměním.
23 VÝTVARNÉ HRANÍ 2 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 6 8 2.10.2019 30.6.2020 Romana Večeřová 950 -
Výtvarný kroužek pro předškoláky a školáky do 2. třídy. V kroužku budeme zdokonalovat výtvarné dovednosti (jako je např. stříhání, lepení,…), hrát si a experimentovat s výtvarným i odpadovým materiálem. Tím budeme rozvíjet fantazii a tvořivost. K tomu všemu budeme potřebovat pracovní oblečení.
58 KERAMIKA 3 16:00 17:30 Komín Artedílna 6 16 2.10.2019 30.6.2020 Hana Janů 1200 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka,… Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
62 ŘEMESLÍČKA 2 17:00 18:30 ZŠ Hanušovice ZŠ Hanušovice 8 16 2.10.2019 27.5.2020 Bohdana Foberová 550 -
Řemeslný kroužek pro všechny děti, které si chtějí vyzkoušet stará i nová řemesla. Ze starých nepotřebných věcí budeme s dětmi tvořit věci nové. Budeme stříhat, lepit, malovat, šít, pracovat s drátem, keramickou hlínou, korálky, ovčí vlnou, textilem, papírem a pedigem. Naučíme se základy drátování, pletení z pedigu, šití, tkaní, batikování, výroby mýdel, pečení, ... Schůzky budou probíhat 1 x za 14 dní v ZŠ Hanušovice. K naší činnosti budeme potřebovat starší tričko nebo zástěrku.
70 HÁČKOVÁNÍ HRAČEK S DANOU 17:45 20:45 Komín Výtvarný ateliér 11 99 2.10.2019 30.6.2020 Dana Vláčelová 800
(1860)
-
Kroužek pro všechny, kteří se chtějí naučit háčkovat a vyrobit si originální dárek nebo módní doplněk. Naučíme se háčkovat řetízek, různé typy sloupků i krajkové vzory. Výsledkem kroužku bude malý slon, kuřátko, kočička a čivava v košíku – kombinace s látkou. Dle přání si uháčkujeme také pléd nebo jiný módní doplněk. Scházíme se 1x za 14 dní. Pracuje se s vlastním materiálem.
60 KERAMICKÝ KLUB 18:00 20:00 Komín Artedílna 26 100 2.10.2019 27.5.2020 Hana Janů 2460 -
Tvoření z keramické hlíny pro dospělé. Budeme tvořit drobné plastiky, užitkovou i dekorativní keramiku dle vlastních představ, točit na hrnčířském kruhu a zkoušet si různé způsoby dekorování keramiky. Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
25 VÝTVARNÉ HRANÍ S RODIČI 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 3 6 3.10.2019 30.6.2020 Romana Večeřová 950 -
Výtvarný kroužek pro "školkové" děti a rodiče. Půjde o společný čas v ateliéru. Dětem dáme prostor k sebevyjádření a rodičům možnost děti doprovázet a pomáhat jim. Některé výtvarné aktivity budou děti i dospělí dělat samostatně, některé dohromady. Vždy však vznikne společné dílo. Ke všem aktivitám budeme potřebovat pracovní oblečení.
8 VELKÝ ARTÍK 15:15 16:45 Komín Artedílna 7 13 3.10.2019 30.6.2020 Eva Pšenčíková 900 -
Kroužek pro děti, které rády tvoří a tráví tak svůj volný čas. Budeme společně malovat, lepit, stříhat, pracovat s hlínou a přírodním materiálem a vyzkoušíme různé výtvarné techniky. Cílem je naučit děti pracovat s různými materiály a nástroji a rozvinout jejich tvůrčí schopnosti ve výtvarně rukodělných aktivitách.
15 IMAGINACE 14:15 15:45 Komín Výtvarný ateliér 8 14 3.10.2019 30.6.2020 Zuzana Vavrušová 930 -
Keramicko-výtvarný kroužek pro tvořivé děti, které chtějí uplatnit svoji fantazii a kreativitu. Budeme modelovat, malovat, fotit, tisknout, lepit a objevovat nové možnosti výtvarných technik a materiálů. Originální dílka budeme prezentovat na přehlídce dětských výtvarných prací. Druhá vedoucí kroužku Romana Večeřová.
18 PŘÍPRAVNÝ VÝTVARNÝ ATELIÉR 14:30 16:00 Komín Kreslírna 13 17 3.10.2019 28.5.2020 Viktor Bandík 720 -
Kroužek je vhodný zejména pro zájemce, kteří se chtějí hlásit na střední výtvarné školy a rozvíjet své výtvarné schopnosti. Budeme se věnovat kresbě a malbě. Naučíme se základní výtvarné techniky.
16 VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DOSPĚLÉ 1 16:00 17:30 Komín Kreslírna 19 99 3.10.2019 28.5.2020 Viktor Bandík 1400
(720)
-
Výtvarný kroužek pro dospělé, kteří se chtějí naučit základům kresby a malby, nebo rozvíjet svůj malířský projev. Podle individuálních potřeb účastníků se budeme věnovat kresbě, malbě a olejomalbě. Rozdělení do skupin proběhne až po úvodním setkání.
17 VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DOSPĚLÉ 2 17:30 19:00 Komín Kreslírna 19 99 3.10.2019 28.5.2020 Viktor Bandík 1400
(720)
-
Výtvarný kroužek pro dospělé, kteří se chtějí rozvíjet ve svém malířském projevu. Podle individuálních potřeb účastníků se budeme věnovat malbě a olejomalbě. Rozdělení do skupin proběhne až po úvodním setkání.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
103 PALIČKOVÁNÍ 15:00 19:30 Vila Doris Herna 10 99 4.10.2019 29.5.2020 Vlasta Jirásková 1150
(600)
-
Kroužek pro všechny, kteří se chtějí naučit paličkovat. Přihlásit se mohou úplní začátečníci i pokročilí. Naučíme se, jak vytvořit vlastní krajku. S sebou nůžky, háček a perlovku barevnou. Schůzky 1x měsíčně po domluvě s vedoucí, první schůzka 4. 10. 2019 v 15:00 hod.
 
Sobota Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
63 PATCHWORK 09:00 14:00 Komín Výtvarný ateliér 26 100 21.9.2019 20.6.2020 Hana Hekrdlová 1210 -
Rukodělný kroužek pro dospělé, kteří podlehli kouzlu netradiční textilní techniky. Součástí schůzek je zopakování a procvičení základních zásad pro šití patchworku – výběr látek, jejich kombinace, ruční a strojové šití, práce se střihy a šablonami... Jsme skupina nadšenců ručních prací, kteří si spolu užívají hezké chvilky při tvoření patchworkových výrobků. Tvoříme pro sebe, pro naše blízké a pro známé i neznámé. Setkáváme se 1x měsíčně v sobotu.
 
Přírodovědné
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
81 DEBRUJÁŘI 1 14:00 15:30 Vila Doris Laborka 6 12 1.10.2019 30.6.2020 Soňa Vávrová 930 -
Debrujář je malý šikula, který chce objevovat a zkoumat. Společně budeme zábavným způsobem experimentovat a vymýšlet pokusy z běžně dostupných surovin. Budeme tvořit, hrát hry, procvičovat zručnost a logické myšlení. Kroužek je zaměřený na aktivní učení, při kterém si každý rozvíjí své schopnosti, smysl pro spolupráci a zodpovědnost. Kroužek je určen především pro mladší účastníky.
82 DEBRUJÁŘI 2 15:45 17:15 Vila Doris Laborka 8 14 1.10.2019 30.6.2020 Soňa Vávrová 930 -
Debrujář je malý šikula, který chce objevovat a zkoumat. Společně budeme zábavným způsobem experimentovat a vymýšlet pokusy z běžně dostupných surovin. Budeme tvořit, hrát hry, procvičovat zručnost a logické myšlení. Kroužek je zaměřený na aktivní učení, při kterém si každý rozvíjejí svoje schopnosti, smysl pro spolupráci a zodpovědnost. Kroužek je určen především pro starší účastníky.
92 RYBÁŘI 1 - ZAČÁTEČNÍCI 14:30 16:00 Vila Doris Příroda 8 12 1.10.2019 30.6.2020 Jiří Kamp 1000 -
Kroužek je určen dětem, které se chtějí stát rybářem. Nevíte, k čemu slouží podběrák? Jak vypadá amur nebo lipan? Během roku se naučíme rybářskému umění - navazovat háčky, nahazovat, poznávat naše sladkovodních ryby. V kroužku budeme používat skutečnou rybářskou výbavu. Zhlédneme také plno video návodů, jak ulovit rybu. Vše zakončíme získáním rybářského lísku. A možná půjdeme i k vodě.
93 RYBÁŘI 2 - POKROČILÍ 16:15 17:45 Vila Doris Příroda 10 15 1.10.2019 30.6.2020 Jiří Kamp 1000 -
Kroužek je pro děti, které už jsou rybáři a mají svůj rybářský lístek. Během roku budeme chodit na ryby - na podzim a na jaře (podle počasí a domluvy). Naučíme se poznávat méně známé rybí druhy z ČR i ze světa. Budeme si povídat o úlovcích, sledovat videa a zdokonalovat se v rybařině. Také si zkusíme uvařit některá rybí jídla.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
32 VČELÍK - RODINNÉ VČELAŘENÍ 16:15 18:15 Vila Doris Příroda 7 99 26.9.2019 30.6.2020 Adam Trčka 600
(1160)
-
Základy včelaření pro děti i dospělé. Budeme poznávat život včel ve všech ročních obdobích. Celý rok nás bude provázet profesionální včelař František Domes. Scházíme se 1x za 14 dní.
 
Sobota Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
31 OUT DOOR IS... VÍKENDY PLNÉ ZÁŽITKŮ 09:00 17:00 12 18 19.10.2019 30.6.2020 Soňa Vávrová 2400 -
Turistický kroužek pro aktivní děti. Každý měsíc se na jeden víkend vypravíme do Jeseníků na túru s přespáním. Navštívíme místa, kam se nedostane každý. Seznámíme se se znalci přírody a získáme zkušenosti, které každodenní život ve městě nenabízí (rozdělávání ohně bez sirek, stavění přístřešku, filtrace vody, vaření na ohni,...). Cena kroužku zahrnuje náklady na jednotlivé výlety spojené s cestou, stravováním a vstupným. Termíny víkendů: rok 2019 (19.-20.10.); (9.–10.11.); (14.-15.12.), rok 2020 (11.–12.1.); (22.–23.2.); (14.–15.3.); (4.–5.4.); (23.–24.5.); (19.–21.6.).
 
Technické
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
64 FOCENÍ S BARČOU 1 15:00 16:30 Komín I-téčko 10 16 2.10.2019 30.6.2020 Barbora Večeřová 1110 -
Kreativní kroužek fotografování pro děti, které chtějí objevit kouzlo fotografování. Naučíme se správně používat fotoaparát. Budeme chodit fotografovat přírodu, portréty i sporty. Také se naučíme základy teorie focení. V zimním období se budeme věnovat úpravě fotografií na počítačích. Pro tento kroužek budeme potřebovat vlastní fotoaparát nebo mobilní telefon s foťákem.
65 FOCENÍ S BARČOU 2 16:45 18:15 Komín I-téčko 10 16 2.10.2019 30.6.2020 Barbora Večeřová 1110 -
Kreativní kroužek fotografování pro děti, které chtějí objevit kouzlo fotografování. Naučíme se správně používat fotoaparát. Budeme chodit fotografovat přírodu, portréty i sporty. Také se naučíme základy teorie focení. V zimním období se budeme věnovat úpravě fotografií na počítačích. Pro tento kroužek budeme potřebovat vlastní fotoaparát nebo mobilní telefon s foťákem.
148 FOCENÍ S BARČOU PRO DOSPĚLÉ 18:30 20:00 Komín I-téčko 17 99 2.10.2019 27.5.2020 Barbora Večeřová 1110
(1970)
-
Kreativní kroužek fotografování pro dospělé, kteří chtějí objevit kouzlo fotografování. Tento kroužek je určen pro úplné začátečníky. Naučíme se používat manuální nastavení fotoaparátu. Budeme chodit fotografovat přírodu, portréty i sporty. V zimním období se budeme věnovat úpravě fotografií na počítačích. Pro tento kroužek budeme potřebovat vlastní fotoaparát.
 
Hudební
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
94 HUDBIČKA ZE SRDÍČKA 1 09:30 10:30 Komín Trampoška 2 6 30.9.2019 25.5.2020 Vítězslava Urbanová 600 -
Hudební kroužek pro děti s rodiči, kde budeme rozvíjet hudební sluch dětí a jejich vrozený cit pro rytmus a zpěv. Budeme se přirozeně učit souhře a naslouchání jeden druhému. Hudební nástroje jsou přirozeného ladění, které má příznivý vliv na člověka, jsou to: djembe, tibetské mísy, perkuse, balafon, šamanské bubny a koncovky (slovenské píšťaly). Zpívat budeme lidové písně, které jsou základem k hudební improvizaci.
109 FLÉTNY S RYTMIKOU 16:15 16:45 Vila Doris Sál 5 6 30.9.2019 25.5.2020 Marcela Myšková (Blahoudková) 540 -
Hudební kroužek pro nejmenší děti. Budeme se seznamovat s hrou na flétnu a s Orfovými nástroji. Přihlásit se může každý malý hudebník. Děti se naučí hrát podle barevných not různé písničky.
110 FLÉTNY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ 17:00 18:30 Vila Doris Sál 7 16 30.9.2019 25.5.2020 Marcela Myšková (Blahoudková) 1020 -
Hudební kroužek věnující se hře na flétnu, kde se začátečníci i pokročilejší hudebníci věnují hře na tento nástroj. Budeme se seznamovat s různými typy fléten a hudební naukou. A hlavně budeme hrát různé písničky.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
136 KYTAROVÝ KROUŽEK 2 - MÍRNĚ POKROČILÍ 16:45 18:00 Komín Monte klub 10 18 1.10.2019 30.6.2020 Lucie Novotná 800 -
Kroužek pro děti, které si chtějí prohloubit a rozšířit dovednost hry na kytaru. Pojďte se s námi připravit na příjemný čas strávený u táboráků. Skupinová výuka hry na kytaru - akordy, zpěv, ... Pro účast v kroužku je nutné mít vlastní kytaru a znát akordy min.: C, D, D7, E, EmiG, A, A7.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
135 KYTAROVÝ KROUŽEK 1 - ZAČÁTEČNÍCI 16:00 17:00 Komín Monte klub 10 15 3.10.2019 30.6.2020 Lucie Novotná 700 -
Kroužek je určen pro děti, které se chtějí naučit hrát na kytaru… Pro účast v kroužku je nutné mít vlastní kytaru.
137 KYTAROVÝ KROUŽEK 3 - POKROČILÍ 17:00 18:30 Komín Monte klub 10 18 3.10.2019 30.6.2020 Lucie Novotná 1350 -
Kroužek pro děti, které si chtějí prohloubit a rozšířit dovednost hry na kytaru. Skupinová výuka hry na kytaru - akordy, zpěv, ... Pro výuku je nutná vlastní kytara a znalost akordů min.: C, C7, D ,D7, Dmi, E, Emi, G, A, A7, Ami, H, H7, Hmi, F. Chceš na kytaru"válet" u táboráku? Tak je tenhle kroužek pro tebe tím pravým.
105 AFRICKÉ A RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ 17:45 18:45 Vila Doris Herna 15 99 3.10.2019 30.1.2020 Karel Cvrk 1000 -
Aktivní relaxace pro dospělé prostřednictvím hry na originální africké bubny. Budeme hrát západoafrické i doprovodné rytmy z různých koutů světa na bubny djembe a dunduny. Bubny jsou k dispozici, není třeba hudební sluch. Přechozí zkušenosti s bubnováním vítány. Cena zahrnuje 15 lekcí/pololetí.
106 AFRICKÉ A RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ - ZAČÁTEČNÍCI 16:30 17:30 Vila Doris Herna 15 99 3.10.2019 30.1.2020 Karel Cvrk 1000 -
Aktivní relaxace pro dospělé prostřednictvím hry na originální africké bubny. Naučíme se základní údery na bubny, rytmy, písně i africké rytmy. Bubny jsou k dispozici, není třeba hudební sluch ani předchozí zkušenosti. Cena zahrnuje 15 lekcí/pololetí.
107 AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ - DRUM ORCHESTRA 19:00 20:00 Vila Doris Herna 15 99 3.10.2019 30.1.2020 Karel Cvrk 1000 -
Rytmická hudební skupina pro zkušené hráče na africké bubny. Nacvičování afrických rytmů a písní pro radost i vystupování. Změny rytmů, breaky a rychlá hra. Nutné absolvování kurzu pro pokročilé, vztah k ucelenému rytmickému projevu a předchozí domluva. Cena zahrnuje 15 lekcí/pololetí.
165 AFRICKÉ A RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ - DRUHÉ POLOLETÍ 17:45 18:45 Vila Doris Herna 15 99 27.2.2020 18.6.2020 Karel Cvrk 1000 -
Aktivní relaxace pro dospělé prostřednictvím hry na originální africké bubny. Budeme hrát západoafrické i doprovodné rytmy z různých koutů světa na bubny djembe a dunduny. Bubny jsou k dispozici, není třeba hudební sluch. Přechozí zkušenosti s bubnováním vítány. Cena zahrnuje 15 lekcí/pololetí.
166 AFRICKÉ A RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ - ZAČÁTEČNÍCI - DRUHÉ POLOLETÍ 16:30 17:30 Vila Doris Herna 15 99 27.2.2020 18.6.2020 Karel Cvrk 1000 -
Aktivní relaxace pro dospělé prostřednictvím hry na originální africké bubny. Podnikneme cestu od základních úderů na bubny přes rytmy k písním až po africké rytmy. Bubny jsou k dispozici, není třeba hudební sluch ani předchozí zkušenosti. Cena zahrnuje 15 lekcí/pololetí.
167 AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ - DRUM ORCHESTRA - DRUHÉ POLOLETÍ 19:00 20:00 Vila Doris Herna 15 99 27.2.2020 18.6.2020 Karel Cvrk 1000 -
Rytmická hudební skupina pro zkušené hráče na africké bubny. Nacvičování afrických rytmů a písní pro radost i vystupování. Změny rytmů, breaky a rychlá hra. Nutné absolvování kurzu pro pokročilé, vztah k ucelenému rytmickému projevu a předchozí domluva. Cena zahrnuje 15 lekcí/pololetí.
 
Taneční
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
116 TORNÁDO SISINKY 1 17:00 18:00 Komín Tančírna 5 6 16.9.2019 25.5.2020 Irena Pelclová 1050 -
Taneční kroužek pro menší děti. Budeme se učit tance různých žánrů, se kterými budeme vystupovat na akcích Tornáda. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
151 TANEČNÍ RADOVÁNKY 2 15:30 16:30 Komín Úpolovka 2 6 1.10.2019 26.5.2020 Vítězslava Urbanová 650 -
Taneční kroužek pro děti s rodiči, ve kterém budeme rozvíjet spontánnost dětí a formou hry prohlubovat uvolnění těla. Budeme používat i taneční pomůcky (různé druhy šátků, padák, plyšáci, deštník atd.), které nám pomohou odhodit stud a společně sdílet pohyb a radost.
114 TORNÁDO - CVRČCI MINI 1 16:00 17:00 Komín Tančírna 6 8 16.9.2019 25.5.2020 Irena Pelclová 800 -
Taneční kroužek pro děti 1. a 2. tříd. Budeme tancovat tance různých stylů, se kterými budeme vystupovat na akcích Tornáda. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
118 TORNÁDO - BUBLINY ZAČÁTEČNICE 1 17:30 19:00 Komín Úpolovka 11 16 16.9.2019 25.5.2020 Andrea Ficková 1030 -
Přípravný taneční kroužek pro náctileté, kde se budeme učit různé styly tanců. Z této skupiny se postupuje do pokročilejších skupin Tornáda. Budeme se účastnit vystoupení v rámci Tornáda a vybraných tanečních soutěží. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
120 TORNÁDO - CVRČCI POKROČILÍ 1 16:00 17:30 Komín Tělocvična 10 12 16.9.2019 25.5.2020 Monika Kotková 1200 -
Taneční kroužek pro zkušenější tanečníky (do 12 let), kteří už prošli alespoň jedním rokem přípravky v Tornádu. Budeme se učit různé styly tanců a budeme jezdit na vystoupení i různé taneční soutěže v ČR. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
122 TORNÁDO - BUBLINY POKROČILÉ 1 17:30 19:00 Komín Tělocvična 11 16 16.9.2019 25.5.2020 Monika Kotková 1200 -
Taneční kroužek pro náctileté, kde tancují zkušenější tanečníci, kteří prošli alespoň jedním rokem přípravky v Tornádu. Budeme se učit různé styly tanců, se kterými budeme jezdit na vystoupení a různé taneční soutěže v ČR. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
145 TANCUJEME S RADOSTÍ - MLADŠÍ 15:00 16:15 Komín Trampoška 4 6 30.9.2019 30.6.2020 Monika Kuchtíková 850 -
Zábavný taneční kroužek pro všechny děti, které mají rády také tanec. Společně se naučíme základy tanců všeho druhu, jako jsou aerobik, latinsko-americké rytmy, balet a gymnastika…... Z nich pak vytvoříme jednoduché taneční choreografie, se kterými vystoupíme na akcích pořádaných SVČ Doris.
146 TANCUJEME S RADOSTÍ - STARŠÍ 16:30 18:00 Komín Trampoška 7 9 30.9.2019 30.6.2020 Monika Kuchtíková 950 -
Zábavný taneční kroužek pro všechny děti, které mají rády také tanec. Společně se naučíme základy tanců všeho druhu, jako jsou aerobik, latinsko-americké rytmy, balet a gymnastika…... Z nich pak vytvoříme jednoduché taneční choreografie, se kterými vystoupíme na akcích pořádaných SVČ Doris.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
117 TORNÁDO SISINKY 2 17:00 18:00 Komín Tančírna 4 5 17.9.2019 26.5.2020 Šárka Brandejská 1050 -
Taneční kroužek pro menší děti. Budeme se učit tance různých žánrů, se kterými budeme vystupovat na akcích Tornáda. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
130 TORNÁDO - SISINKY A RODIČE 1 15:45 16:45 Komín Tančírna 3 4 17.9.2019 26.5.2020 Zdeňka Brandejská 950 -
Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti. Společně se naučíme několik tanečků různých žánrů a jiné pohybové aktivity. Budeme si také hrát a učit se říkadla a básničky. Budeme se účastnit vystoupení v rámci Tornáda. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
152 TANEČNÍ PŘÍPRAVKA 09:30 10:30 Komín Tančírna 2 3 15.10.2019 30.6.2020 Anna Muratidisová 600 -
Tanečně pohybový kroužek pro kluky i holčičky, kteří chtějí poznávat „nové“ pohybové a výrazové možnosti. Budeme rozvíjet pohybové dovednosti prostřednictvím tanečně-pohybových her, kterým bude předcházet naladění příběhem, básničkou… Naučíme se správnému držení těla, technice pohybů, prostorovému a rytmickému cítění, improvizaci… Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti.
155 TANCÁČEK 10:45 11:45 Komín Tančírna 3 5 15.10.2019 30.6.2020 Anna Muratidisová 600 -
Tanečně pohybový kroužek pro kluky i holčičky, kteří chtějí poznávat „nové“ pohybové a výrazové možnosti. Naučíme se správnému držení těla, technice pohybů, prostorovému a rytmickému cítění, improvizaci… Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti.
124 TORNÁDO - CVRČCI MAXI 1 16:00 17:30 Komín Trampoška 8 9 17.9.2019 26.5.2020 Irena Pelclová 1000 -
Taneční kroužek pro mladší děti. Budeme se zde učit tance různých žánrů, se kterými budeme vystupovat na akcích Tornáda a zúčastníme se i vybraných tanečních soutěží. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
126 TORNÁDO - CVRČCI MÍRNĚ POKROČILÍ 1 17:45 19:15 Komín Trampoška 9 10 17.9.2019 26.5.2020 Jitka Unzeitigová 1000 -
Taneční kroužek, po jehož absolvování mohou děti postoupit do dětské soutěžní skupiny. Budeme se zde učit tance různých žánrů, se kterými budeme vystupovat na akcích Tornáda. Zúčastníme se také vybraných tanečních soutěží. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
142 FOLÍ DE LA FÚL JUNIOŘI B 18:00 20:00 Komín Tančírna 12 14 1.10.2019 30.6.2020 Petra Eliášová 1400 -
Taneční kroužek pro děti a teenagery se zaměřením na STREET DANCE. Naučíme se základy jednotlivých stylů STREET DANCE a technických základů tance obecně, budeme rozvíjet vlastní taneční styl, budeme tvořit taneční choreografie, vystoupíme na akcích pro veřejnost, můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé.
143 FOLÍ DE LA FÚL DOSPĚLÍ C 16:00 18:00 Komín Úpolovka 15 20 1.10.2019 30.6.2020 Mirek Eremka 1750 -
Taneční kroužek pro teenagery a dospělé se zaměřením na STREET DANCE - určeno přednostně pro mírně pokročilé. Rozšíříme dosavadní taneční dovednosti v jednotlivých stylech STREET DANCE a technických základech tance obecně, budeme rozvíjet vlastní taneční styl, budeme tvořit taneční choreografie, vystoupíme na akcích pro veřejnost, zúčastníme se tanečních soutěží. Tanečníci budou zařazeni do složky na základě předchozích tanečních schopností a zkušeností. Scházíme se dvakrát týdně - v úterý a ve čtvrtek.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
111 BALET 1 17:00 18:00 Komín Trampoška 5 7 2.10.2019 30.6.2020 Anna Muratidisová 650 -
Taneční kroužek pro menší děti. Budeme se zde učit základy baletu a scénického tance.
112 BALET 2 18:00 19:00 Komín Trampoška 7 10 2.10.2019 30.6.2020 Anna Muratidisová 650 -
Taneční kroužek pro větší děti. Budeme se zde učit základy baletu a scénického tance.
115 TORNÁDO - CVRČCI MINI 2 16:00 17:00 Komín Trampoška 6 8 18.9.2019 27.5.2020 Michaela Bauerová 800 -
Taneční kroužek pro děti 1. a 2. tříd. Čekají nás tance různých stylů, se kterými budeme vystupovat na akcích Tornáda. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
119 TORNÁDO - BUBLINY ZAČÁTEČNICE 2 17:30 19:00 Komín Úpolovka 11 16 18.9.2019 27.5.2020 Anna Bundilová 1030 -
Přípravný taneční kroužek pro náctileté, kde se budeme učit různé styly tanců. Z této skupiny se postupuje do pokročilejších skupin Tornáda. Budeme se účastnit vystoupení v rámci Tornáda a vybraných tanečních soutěží. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
121 TORNÁDO - CVRČCI POKROČILÍ 2 16:00 17:30 Jokes&Games Multifunkční sál 10 12 18.9.2019 27.5.2020 Vojtěch Nimmerrichter 1000 -
Taneční kroužek pro zkušenější tanečníky (do 12 let), kteří už prošli alespoň jedním rokem přípravky v Tornádu. Budeme se učit různé styly tanců a budeme jezdit na vystoupení i různé taneční soutěže v ČR. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
123 TORNÁDO - BUBLINY POKROČILÉ 2 17:30 19:00 Jokes&Games Multifunkční sál 11 16 18.9.2019 27.5.2020 Vojtěch Nimmerrichter 1000 -
Taneční kroužek pro náctileté, kde tancují zkušenější tanečníci, kteří prošli alespoň jedním rokem přípravky v Tornádu. Budeme se učit různé styly tanců, se kterými budeme jezdit na vystoupení a různé taneční soutěže v ČR. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
138 FOLÍ DE LA FÚL MINI DĚTI B 15:30 17:00 Komín Úpolovka 7 10 2.10.2019 30.6.2020 Mirek Eremka 1050 -
Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE. Naučíme se základy jednotlivých stylů STREET DANCE a technických základů tance obecně, budeme rozvíjet vlastní taneční styl, budeme tvořit taneční choreografie, vystoupíme na akcích pro veřejnost, můžeme se zúčastnit tanečních soutěží, zahrajeme si pohybové hry.
139 FOLÍ DE LA FÚL MINI DĚTI A 15:30 17:00 Komín Tančírna 7 10 2.10.2019 30.6.2020 Helena Hřebíčková 1050 -
Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE. Naučíme se základy jednotlivých stylů STREET DANCE a technických základů tance obecně, budeme rozvíjet vlastní taneční styl, budeme tvořit taneční choreografie, vystoupíme na akcích pro veřejnost, můžeme se zúčastnit tanečních soutěží, zahrajeme si pohybové hry. Druhá trenérka Michaela Minariková.
154 SCÉNA 1 15:00 16:00 Komín Trampoška 5 8 16.10.2019 30.6.2020 Anna Muratidisová 500 -
Taneční kroužek scénického tance pro holky i kluky, začátečníky i pokročilejší. Budeme se zaměřovat především na schopnost vyjádření nálady tance, vcítění se do hudby a objevování „nových“ možností pohybu v tanci. Naučíme se vyjadřovat pohybem a společně vytvoříme jednoduché choreografie.
131 TORNÁDO POUŠTNÍ RŮŽE 18:30 20:30 Komín Tančírna 20 99 2.10.2019 27.5.2020 Zdeňka Brandejská 2030 -
Taneční kroužek pro dospělé dámy i pány, začátečníky i pokročilé. Budeme se učit tance různých žánrů a budeme s nimi vystupovat na akcích Tornáda i pro veřejnost.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
125 TORNÁDO - CVRČCI MAXI 2 16:00 17:30 Komín Trampoška 8 9 19.9.2019 28.5.2020 Marcela Myšková (Blahoudková) 1000 -
Taneční kroužek pro mladší děti. Budeme se zde učit tance různých žánrů, se kterými budeme vystupovat na akcích Tornáda a zúčastníme se i vybraných tanečních soutěží. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
127 TORNÁDO - CVRČCI MÍRNĚ POKROČILÍ 2 17:30 19:00 Komín Trampoška 9 10 19.9.2019 28.5.2020 Marcela Myšková (Blahoudková) 1000 -
Taneční kroužek, po jehož absolvování mohou děti postoupit do dětské soutěžní skupiny. Budeme se zde učit tance různých žánrů, se kterými budeme vystupovat na akcích Tornáda. Zúčastníme se také vybraných tanečních soutěží. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
134 TANEČNÍ GYMNASTIKA 17:30 19:00 Komín Tělocvična 10 16 3.10.2019 28.5.2020 Vojtěch Nimmerrichter 800 -
Tanečně sportovní kroužek pro všechny teenagery, kteří se chtějí k tanci naučit gymnastické prvky. Budeme trénovat taneční techniky, zkoušet gymnastické a taneční prvky, procvičovat a zpevňovat tělo a trénovat a zvyšovat rozsah pohybů. Pro naši činnost budeme potřebovat vhodné sportovní oblečení a obutí do tělocvičny. Kroužek probíhá každý čtvrtek ve velké tělocvičně na Komíně.
140 FOLÍ DE LA FÚL DĚTI B 16:00 17:30 Komín Tančírna 9 11 3.10.2019 30.6.2020 Adriana Mili 1100 -
Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE. Naučíme se základy jednotlivých stylů STREET DANCE a technických základů tance obecně, budeme rozvíjet vlastní taneční styl, budeme tvořit taneční choreografie, vystoupíme na akcích pro veřejnost, můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé. Druhá trenérka Ivana Kovaříková.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
113 TORNÁDO - ANDÍLCI 16:30 18:30 Komín Úpolovka 15 26 20.9.2019 29.5.2020 Monika Kotková 1660
(3000)
-
Taneční kroužek pro mládež v rámci Tornáda, kde se budeme učit různé taneční styly (např. plesové formace, parketové formace, street apod.). Budeme vystupovat v rámci složek Tornáda i pro veřejnost. Budeme jezdit na taneční soutěže. Na tento kroužek navazuje kroužek pro dospělé. 1 x měsíčně nás čeká sobotní trénink.
 
Mateřské centrum
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
76 PONDĚLNÍ HRANÍČKO 09:30 11:00 Komín Mateřské centrum 2 4 30.9.2019 25.5.2020 Klára Morávková 800 -
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně budeme učit nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik, To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomoct, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
3 MONTESSORI KLUB BERTÍK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 1.10.2019 30.6.2020 Eva Pšenčíková 1000 -
Kroužek pro děti a rodiče, které zajímá alternativní metoda výchovy podle Marie Montessori umožňující přirozený rozvoj dítěte. Během kroužku budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s montessori pomůckami. Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají. Nutná přítomnost rodiče.
53 ÚTERNÍ HRANÍČKO 09:30 11:30 Komín Mateřské centrum 2 4 1.10.2019 26.5.2020 Marcela Mrázková 950 -
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně budeme učit nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik, To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomoct, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
4 MONTESSORI KLUB FILÍPEK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 2.10.2019 30.6.2020 Eva Pšenčíková 1000 -
Kroužek pro děti a rodiče, které zajímá alternativní metoda výchovy podle Marie Montessori umožňující přirozený rozvoj dítěte. Během kroužku budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s montessori pomůckami. Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají. Nutná přítomnost rodiče.
54 STŘEDEČNÍ HRANÍČKO 09:30 11:30 Komín Mateřské centrum 2 4 2.10.2019 27.5.2020 Marcela Mrázková 950 -
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně budeme učit nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik, To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomoct, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem.
108 MUZIKOHRANÍ 15:00 16:30 Komín Mateřské centrum 4 6 2.10.2019 30.6.2020 Marcela Mrázková 800 -
Pravidelné setkávání dětí ve věku 4-6 let, kde se hravou formou budeme snažit rozvíjet schopnosti hudebního vnímání. Budeme dělat různá hlasová cvičení, které nás povedou k rozezpívání a následnému učení dětských písní, které pak doprovodíme jednoduchou taneční choreografií. Také se budeme zaměřovat na rytmiku - rytmická cvičení a rozvoj spolupráce ve hře na ozvučné nástroje. Vytvoříme si i jednoduché výrobky, které budou doplňovat téma učené písničky. Druhá vedoucí kroužku Ivana Žůrková.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
5 MONTESSORI KLUB JOSÍFEK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 3.10.2019 30.6.2020 Eva Pšenčíková 1000 -
Kroužek pro děti a rodiče, které zajímá alternativní metoda výchovy podle Marie Montessori umožňující přirozený rozvoj dítěte. Během kroužku budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s montessori pomůckami. Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají. Nutná přítomnost rodiče.
91 ČTVRTEČNÍ HRANÍČKO 09:30 11:00 Komín Mateřské centrum 2 4 3.10.2019 28.5.2020 Dana Kozáková 800 -
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně budeme učit nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik, To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomoct, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem.
 
Ostatní
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
2 MAGIC 16:00 18:30 Pošta Klubovna hlavní pošta 9 99 30.9.2019 30.6.2020 Radoslav Dvořák 550
(810)
-
Kroužek fantasy sběratelské karetní hry Magic: The Gathering pro děti i dospělé. Členové kroužku se zdokonalí ve strategickém uvažování, rozvinou logiku a znalost angličtiny. Mohou si zahrát na turnajích po celém Olomouckém kraji. Pro začátečníky je připraven herní balíček zdarma.
67 MODERNÍ VAŘENÍ S DANOU 15:00 17:00 Vila Doris Příroda 9 14 30.9.2019 25.5.2020 Dana Vláčelová 1600 -
V kroužku vaření se naučíme přípravu jednoduchých jídel, které je možné připravit, uvařit a také sníst během dvouhodinového kroužku. Budeme vařit slaná a i sladká jídla. Naučíme se potraviny nakupovat, zpracovávat, vařit, péct i smažit. Součástí práce v kroužku je také úklid naší moderně vybavené nové kuchyňky.
104 FUN-WITH-ENGLISH 4.- 5. TŘÍDA - POKROČILÍ 17:00 18:00 Vila Doris Herna 9 11 30.9.2019 25.5.2020 Jana Tacticos 2500 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
66 PĚTILÍSTEK 16:00 17:00 Vila Doris Sál 7 9 1.10.2019 26.5.2020 Radka Roučová 400 -
Kroužek je určený pro děti s potížemi v soustředění a pozornosti, pro děti hyperaktivní a neklidné - formou her budeme u dětí rozvíjet pozornost, pohybovou koordinaci, schopnost seberegulace, emoční a sociální kompetence - kroužek povede psycholog a speciální pedagog PPP Šumperk.
96 FUN-WITH-ENGLISH 3.- 4. TŘÍDA - POKROČILÍ 17:15 18:15 Vila Doris Sál 8 10 1.10.2019 26.5.2020 Jana Tacticos 2500 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
97 FUN-WITH-ENGLISH 2 POKROČILÍ 16:00 17:00 Vila Doris Sál 4 6 2.10.2019 27.5.2020 Jana Tacticos 2500 -
Zábavná angličtina, na kterou se děti budou těšit! I bez učení děti poznají, že hrou a zábavou to jde lépe. Děti se budou učit cizí jazyk, aniž by to zpozorovaly. A navíc získají skvělé základy a motivaci pro další studium AJ.
99 FUN-WITH-ENGLISH 1.- 3. TŘÍDA - POKROČILÍ 17:00 18:00 Vila Doris Sál 6 9 2.10.2019 27.5.2020 Jana Tacticos 2500 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
98 FUN-WITH-ENGLISH 1 ZAČÁTEČNÍCI 16:00 17:00 Vila Doris Sál 3 6 3.10.2019 28.5.2020 Jana Tacticos 2500 -
Zábavná angličtina, na kterou se děti budou těšit! I bez učení děti poznají, že hrou a zábavou to jde lépe. Děti se budou učit cizí jazyk, aniž by to zpozorovaly. A navíc získají skvělé základy a motivaci pro další studium AJ.
39 HISTORICKÝ KROUŽEK DORIS 15:30 17:00 Vila Doris Čajovna 7 15 3.10.2019 28.5.2020 Kristina Lipenská 770 -
Kroužek pro všechny zvídavé děti, které chtějí vědět víc o dobách minulých. Hravou formou se naučíme, jak historik pracuje, nahlédneme pod pokličku jeho „řemesla“. Budeme si povídat, dívat se na obrázky, řešit kvízy a podnikat vycházky za památkami Šumperka a okolí. Navštívíme také zajímavé výstavy. Děti porozumí erbům, mincím a atributům. V neposlední řadě na všechny čeká přátelská atmosféra a noví kamarádi.
40 MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 112 16:00 17:30 Komín Mateřské centrum 10 15 31.10.2019 30.6.2020 Ivana Žůrková 600 -
Kroužek první pomoci pro děti ve věku 10 – 15 let. Při modelových situacích s dětmi projdeme základy první pomoci, aby neměly strach poskytnout potřebnou pomoc a věděly si rady v náročných situacích. Půjdeme se podívat na práci záchranářů a hasičů, navštívíme i Střední zdravotnickou školu.
100 FUN-WITH-ENGLISH 1.- 3. TŘÍDA - ZAČÁTEČNÍCI 17:00 18:00 Vila Doris Sál 6 9 3.10.2019 28.5.2020 Jana Tacticos 2500 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
29 PEČENÍ S NEL 15:00 17:00 Vila Doris Příroda 8 18 4.10.2019 29.5.2020 Nela Foberová 1580 -
Kroužek pro děti, které chtějí trávit čas s vařečkou v ruce. Společně si osvojíme základní cukrářské postupy a upečeme řadu výtečných dezertů - muffiny, koláče, donuty, sušenky, dorty, aj. Také budeme experimentovat s netradičními surovinami a vytvoříme si vlastní kuchařku.
79 DRAČÍ DOUPĚ 17:00 19:00 Vila Doris Čajovna 9 26 4.10.2019 30.6.2020 Vladislav Heger 650
(1350)
-
Dračí doupě patří mezi klasické papírové (nepočítačové) hry na hrdiny. V Čajovně a Hladomorně...