Registrace do kroužků jsou pro letošní rok již uzavřené.
V případě dotazů k registraci do kroužků kontaktujte
p. Jiřího Kampa. Tel: 601 358 174 , email: kamp@doris.cz

Nabídka kroužků pro školní rok 2021 / 2022

Pro přihlášení do kroužku si připravte
Nezletilý účastník:
 • Povinné údaje účastníka: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, škola, státní občanství, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání.
 • Povinné údaje zákonného zástupce: jméno, příjmení, rodné číslo (v případě účasti na schůzkách), telefonní kontakt, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa (je-li rozdílná od místa trvalého pobytu), emailová adresa.
Zletilý účastník:
 • Povinné údaje účastníka: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, emailová adresa, doručovací adresa (je-li rozdílná od místa trvalého pobytu), údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání.
 • Nepovinné údaje: telefonní kontakt.
Proč při přihlašování uvést kontaktní e-mail?
 • Usnadní nám vzájemnou komunikaci
 • Při on-line přihlašování Vám na něj automaticky zašleme již vyplněnou přihlášku.
 • V případě jakékoliv změny v kroužku Vás na ni e-mailem můžeme upozornit.
E-mail z hlediska GDPR nepatří k povinným údajům. Přesto Vás o něj při on-line přihlašování žádáme. Bez jeho uvedení on-line přihlášení není možné. Pokud svůj e-mail uvést nechcete, potom se do kroužku můžete přihlásit pouze prostřednictvím "papírové přihlášky", kterou najdete zde.
Zpracování osobních údajů - souhlas / nesouhlas:
 1. se zveřejněním jména a příjmení – lokálně (v prostorách SVČ a ZpDVPP Doris na nástěnkách, časopise, v místním tisku nebo zpravodaji) za účelem prezentace činnosti organizace.
 2. se zveřejněním jména a příjmení – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek SVČ a ZpDVPP Doris, včetně sociálních sítí organizace, za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
 3. s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek SVČ a ZpDVPP Doris, včetně sociálních sítí organizace, dále na propagačních materiálech organizace (např. plakát, nabídkový leták, aj.), za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
 4. s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní nebo sportovní či jiné, včetně sociálních sítí organizátora, obdobné akce za účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce.


Sportovní
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
1 VESELÁ TĚLOCVIČNA 1 15:00 16:00 Komín Tělocvična 5 7 20.9.2021 30.5.2022 Veronika Šubrtová 900 -
Kroužek pro menší děti, které mají rády pohyb. Cílem je postihnout základní pohybové dovednosti, které by měly zvládnout děti nejmladší věkové kategorie. Budeme hrát hry s míčem, trénovat hody a chytání, běhat, skákat, podlézat, přelézat. Budeme také zkoušet různé sporty (florbal, basketbal, fotbal, gymnastiku). Malí sportovci budou potřebovat sálovou (ideálně neklouzavou) obuv a sportovní oblečení.
2 MÍČOVÉ HRY PRO DĚTI 16:00 17:00 Komín Tělocvična 8 10 20.9.2021 30.5.2022 Veronika Šubrtová 900 -
Kroužek pro malé sportovce, kteří se chtějí zdokonalovat v míčových sportech. Budeme se věnovat jednotlivým sportům a učit se jejich pravidla i techniku. Budeme také zkoušet zábavná cvičení a hry zaměřující se na individuální dovednosti. Nebudou chybět soutěže, pohybové a týmové hry rozvíjející spolupráci. Malí sportovci budou potřebovat sálovou (ideálně neklouzavou) obuv a sportovní oblečení. Kroužek není orientován na výkon. Radost z činnosti je pro nás víc než samotné vítězství ve hře samotné.
6 PILATES 17:15 18:45 Komín Trampoška 15 26 20.9.2021 30.5.2022 Veronika Šubrtová 900
(1950)
-
Skupinové lekce Pilates. Začneme s Pilates zcela od základů. S každou lekcí se budeme učit něco nového a upevňovat již naučené cviky. Základem cvičení je správná práce se svaly v oblasti pánve a dolní části břicha, a správné dýchání. Nestačí, ale jen posilovat, je také nutné protahovat. Ani na to nebudeme zapomínat. V rámci cvičení budeme pracovat s originálními Pilates pomůckami.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
81 HOROLEZ 15:00 17:00 Vila Doris Herna 10 15 20.9.2021 23.5.2022 Jan Valchař 1100 -
Nejdříve se naučíme vázat základní uzly, používat lezecký materiál a poté na umělé stěně základy lezeckých technik. Místo konání schůzek: Vila Doris, lezecká stěna (SOŠ, Zemědělská 3).
120 CVIČENÍ S PAVLÍNOU 18:00 19:00 Komín Tělocvična 15 65 20.9.2021 30.5.2022 Pavlína Vondrušková 1200
(800)
-
„Cvičení s Pavlínou“ je kurz, který se zaměří na posilovací cvičení pro ženy. Budeme cvičit několik variant okruhů posilování od nižšího stupně zátěže až po vysoký. Naučíme se základní informace o správném držení těla a zaměříme se na problémové partie. Pro naši činnost budeme potřebovat vhodnou obuv do tělocvičny, nejlépe funkční oblečení, láhev s vodou a ručník.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
137 NEPOSEDOVÉ 09:30 11:00 Komín Tělocvična 1 4 9.11.2021 31.5.2022 Lenka Valentová 1200 -
Pohybově-sportovní kroužek pro nejmenší děti a jejich rodiče s cílem v dětech podpořit pozitivní vztah k pohybu. Budeme si společně hrát s různými sportovním pomůckami, zlepšovat své motorické dovednosti, koordinaci, překonávání překážek a bavit se při pohybu v tělocvičně. Rodiče i děti budou potřebovat pohodlné sportovní oblečení a obuv.
8 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 1 16:00 17:00 Komín Tělocvična 8 11 21.9.2021 31.5.2022 Josef Dočekal 1100 -
Kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší i náročnější akrobatické prvky na nafukovací žíněnce, skoky z malé trampolíny a přeskoky přes bedny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
9 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 2 17:00 18:00 Komín Tělocvična 8 11 21.9.2021 31.5.2022 Josef Dočekal 1100 -
Kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší i náročnější akrobatické prvky na nafukovací žíněnce, skoky z malé trampolíny a přeskoky přes bedny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
82 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 3 18:00 19:00 Komín Tělocvična 10 15 21.9.2021 31.5.2022 Josef Dočekal 1100 -
Kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší i náročnější akrobatické prvky na nafukovací žíněnce, skoky z malé trampolíny a přeskoky přes bedny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
88 FLORBAL PRO DÍVKY 15:00 16:00 Komín Tělocvična 9 14 21.9.2021 31.5.2022 Soňa Vávrová 900 -
Sportovní kroužek pro dívky, které mají chuť si společně zatrénovat a zahrát florbal. Cílem tohoto sportovního kroužku je naučit dívky ovládat florbalovou hůl a práci s míčkem. Vysvětlit základní pravidla a bezpečnostní prvky tak, aby si nemohly navzájem ublížit. To vše využijí při samotné hře. Dívkám se postupně zvýší obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce. Cílem kroužku je, aby dívky hraní florbalu bavilo a vytvořili si k tomuto sportu pozitivní vztah.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
89 FUNGYM 14:00 15:00 Komín Tělocvična 7 9 21.9.2021 31.5.2022 Soňa Vávrová 900 -
Pojďte se bavit, pojďte si hrát. Cílem kroužku FunGym je všestranná pohybová průprava při využití prvků gymnastiky a pohybových her. Zaměříme se i na rozvoj pružnosti, svalové síly, rovnováhy, koordinace a celkové obratnosti. Nezapomeneme ani na rozvoj klíčových kompetencí, především sociálních. Budeme se také snažit dát dětem možnost uvolnění energie správným směrem. Hravou formou se budeme učit nové věci. Druhou vedoucí kroužku bude Anna Muratidisová.
97 AIKIDO - ÚTERÝ 16:15 17:45 Sever Sever 9 14 21.9.2021 31.5.2022 Tomáš Ficnar 1100 -
Kroužek pro aktivní děti, které se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Zahrajeme si také různé „bojové“ hry. Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Více o Aikido na webu: aikidosumperk.cz V případě zájmu o kroužek je možné navštívit zkušební trénink. Předběžné info o možné rezervaci místa a aktuálním stavu naplněnosti zjistíte u vedoucího kroužku na e-mailu: info@aikidosumperk.cz.
101 ZÁKLADY ZÁVODNÍHO BADMINTONU - ÚTERÝ 15:00 16:30 Obchodní akademie Tělocvična 6 11 21.9.2021 31.5.2022 Pavel Hrdina 2150 -
Děti naučíme hravou formou pravidlům, správné technice badmintonových úderů a pohybu po kurtu. Není nutné, aby vaše dítě již umělo „pinkat“. Pro ty nejšikovnější je následně možnost výkonnostního růstu v badmintonovém klubu. Vybavení - vlastní raketa a boty do haly (umělý povrch). V úterý 21. 9. 2021 je sraz v 14:50 hod. před hlavním vchodem OA.
109 VODÁCI 15:30 17:30 Vila Doris Tunel (šatna) 12 99 21.9.2021 31.5.2022 Martin Linhard 1800
(3000)
-
Kroužek pro zájemce každého věku, kteří se chtějí naučit pádlovat na tekoucí i klidné vodě. Základní vodácké dovednosti budeme získávat na kánoích a kajacích, hlavním místem pro plavbu budou řeky Morava a Desná. Rozšířením vodních činností bude pádlování na mořských kajacích a výuka jízdy na paddleboardech. V zimě budeme zdokonalovat plavání v krytém bazénu a proběhne výuka eskymáckých obratů. Seznámíme se se základy záchrany na divoké vodě. Druhý vedoucí Jan Linhard. Vodáci se zdraví AHOJ!
119 ORIENTAČNÍ BĚH 16:00 19:00 Jiné Šumperk a okolí 6 12 21.9.2021 31.5.2022 Zdeněk ml. Janů 750 -
Sportovní kroužek, kde se děti naučí pohybovat v neznámém terénu, osvojí si práci s mapou a buzolou a budou rozvíjet své pohybové dovednosti při běhu v terénu. Budeme začínat na jednoduchých tratích po pěšinách a postupně se naučíme jednotlivé mapové symboly a techniky orientace. Dětem připravujeme různě obtížné tratě podle jejich věku a orientačních schopností. Od září do října a od dubna do června probíhají tréninky každé úterý od 16.00 hod. v lesích nebo parcích v Šumperku a okolí. V zimě jsou tréninky ve středu od 16.30 do 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ Šumperk, 8. května 63., kde se zaměříme na obratnost, rychlost a mapovou přípravu. Budeme cvičit a hrát týmové hry. Není potřeba žádné speciální vybavení, vše zapůjčíme. Nutná je pouze obuv a oblečení vhodné na běh. O místě tréninku s předstihem informujeme rodiče e-mailem.
99 AIKIDO - DOSPĚLÍ 18:00 19:30 Sever Sever 15 99 21.9.2021 31.5.2022 Tomáš Ficnar 1750
(1100)
-
Kroužek pro dospělé a mládež, začátečníky i pokročilé, kteří se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Tréninky budou probíhat v úterý od 18:00 a ve čtvrtek od 18:00 na Severu. Je možné navštívit zkušební trénink.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
7 MÍČOVÉ HRY - KLUCI 15:00 16:00 Komín Tělocvična 10 15 22.9.2021 25.5.2022 Josef Dočekal 900 -
Sportovní kroužek pro kluky. Zaměříme se především na tradiční míčové sporty - fotbal, florbal, volejbal, házenou a badminton. Vyzkoušíme si i méně časté sportovní aktivity - frisbee a discgolf. Rozvineme také koordinační dovednosti. Nutná vhodná obuv do tělocvičny.
10 SPORTOVÁNÍ PRO DĚTI 14:00 15:00 Komín Tělocvična 7 10 22.9.2021 25.5.2022 Josef Dočekal 900 -
Sportovní kroužek pro děti, které mají rády pohyb. Děti se s námi naučí základním pohybovým dovednostem (běhat, skákat, házet, chytat, odpalovat). Zaměříme se na rozvoj flexibility, koordinace a rychlosti. Vyzkoušíme si společně tradiční i méně známé sporty.
100 ZÁKLADY ZÁVODNÍHO BADMINTONU - STŘEDA 16:00 17:30 Obchodní akademie Tělocvična 6 11 22.9.2021 25.5.2022 Pavel Hrdina 2150 -
POZOR NOVĚ ZMĚNA ZAČÁTKU KROUŽKU. Děti naučíme hravou formou pravidlům, správné technice badmintonových úderů a pohybu po kurtu. Není nutné, aby vaše dítě již umělo "pinkat". Pro ty nejšikovnější je následně možnost výkonnostního růstu v badmintonovém klubu. Vybavení - vlastní raketa a boty do haly (umělý povrch). Ve středu 22. 9. 2021 je sraz v 15:50 hod. před hlavním vchodem OA.
105 ORIENTAČNÍ BĚH SE SEVERKOU 16:30 18:00 Jiné Šumperk a okolí 7 18 22.9.2021 25.5.2022 Zdenka Králová 700 -
Kroužek je určen pro zájemce, kteří mají rádi pohyb v přírodě. Orientační běh potřebuje všestranné sportovce, proto rozvíjíme pohybové dovednosti, zvyšujeme fyzickou kondici, učíme orientaci v terénu a práci s buzolou a mapou. Kroužek vede kvalifikovaná trenérka orientačního běhu Zdenka Králová s podporou dalších trenérů, což umožňuje rozdělení dětí do skupin podle věku a úrovně dovedností. Od listopadu do března se scházíme v tělocvičně na „Zámečku“ (Bulharská ul.), kde hrajeme pohybové i jiné hry, cvičíme, trénujeme základy běžecké techniky a věnujeme se mapové přípravě. V jarních a podzimních měsících probíhají schůzky v šumperských parcích a příměstském lese, kde trenéři připravují různé druhy tréninků pro výuku a zdokonalení techniky orientačního běhu. Speciální vybavení do kroužku není třeba, buzoly zapůjčíme. Malí orientační běžci potřebují oblečení a obutí odpovídající pro pobyt v tělocvičně nebo v terénu. Těšíme se na všechny, kteří si chtějí vyzkoušet kouzlo a dobrodružství orientačního běhu. První schůzka 22. 9. 2021 je u Vily Doris. Místo schůzek v terénu je předem oznámeno rodičům.
118 HEJBNI KOSTROU! 19:00 20:30 Komín Tělocvična 13 19 22.9.2021 25.5.2022 Martin Kuchtík 1100 -
Sportovní kroužek pro teenagery. Máš rád/a pohyb? Chceš si vyzkoušet netradiční sportovní aktivity - DiscGolf, Spikeball nebo slackline, ...? Budeme hrát také "klasické sporty" - volejbal, florbal, basketbal, fotbal i vybíjenou, ... Chceš sportovat s partou kámošů? Pokud ano, Hejbni kostrou! je pro tebe ta správná volba.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
3 SPORTOVNÍ HRY - HOLKY 15:00 16:00 Komín Tělocvična 10 15 23.9.2021 26.5.2022 Veronika Šubrtová 900 -
Kroužek pro dívky, které si chtějí ve svém volném čase společně zasportovat. V kroužku budeme zkoušet míčové i jiné sporty. Zařadíme i lehká posilování a kruhové tréninky podporující individuální rozvoj a kondici.
4 STREETBALL 16:00 17:00 Komín Tělocvična 10 15 23.9.2021 26.5.2022 Veronika Šubrtová 900 -
Streetball je sport, který vznikl v USA jako městská forma basketbalu. Jedná se o druh basketbalu, který hrají 3 hráči proti 3 hráčům. V rámci kroužku budeme trénovat basketbalové techniky, rozvoj rychlosti s míčem i bez míče, obratnost s míčem.
11 FLORBAL 14:00 15:00 Komín Tělocvična 9 12 23.9.2021 26.5.2022 Josef Dočekal 900 -
Sportovní kroužek pro všechny, kteří mají chuť trénovat a hrát jeden z nejoblíbenějších českých sportů – florbal. Čas našich setkání naplníme rekreačním hraním zápasů, základním nácvikem přihrávek, střel a jednoduchých herních situací.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
13 PING PONG 1 16:00 17:00 Kotelna Pinpongárna 9 11 23.9.2021 26.5.2022 Josef Dočekal 900 -
Kroužek stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé. Ukážeme si, jak provádět podání a základní údery. Vše si budeme procvičovat samotným hraním vzájemně mezi sebou, což bude hlavní náplní našich setkání. Každý malý stolní tenista bude potřebovat vlastní pálku, sportovní oblečení a sálovou obuv.
14 PING PONG 2 17:00 18:00 Kotelna Pinpongárna 12 15 23.9.2021 26.5.2022 Josef Dočekal 900 -
Kroužek stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé. Ukážeme si, jak provádět podání a základní údery. Vše si budeme procvičovat samotným hraním vzájemně mezi sebou, což bude hlavní náplní našich setkání. Každý malý stolní tenista bude potřebovat vlastní pálku, sportovní oblečení a sálovou obuv.
15 VOLEJBAL 18:00 19:30 Komín Tělocvična 13 99 23.9.2021 26.5.2022 Ivana Žůrková 1150
(1850)
-
Sportovní kroužek pro všechny, kteří chtějí zlepšit své volejbalové dovednosti. Kroužek je určen pro začátečníky i mírně pokročilé. Budeme pracovat na zlepšení techniky volejbalových úderů a pohybu na hřišti. Nutná vhodná obuv do tělocvičny.
98 AIKIDO - ČTVRTEK 16:15 17:45 Sever Sever 9 14 23.9.2021 26.5.2022 Tomáš Ficnar 1100 -
Kroužek pro aktivní děti, které se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Zahrajeme si také různé „bojové“ hry. Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Více o Aikido na webu: aikidosumperk.cz V případě zájmu o kroužek je možné navštívit zkušební trénink. Předběžné info o možné rezervaci místa a aktuálním stavu naplněnosti zjistíte u vedoucího kroužku na e-mailu: info@aikidosumperk.cz
104 BADMINTON - ČTVRTEK - REKREAČNÍ 16:00 17:30 ZŠ Vrchlického Tělocvična 8 15 23.9.2021 26.5.2022 Jiří Kadláček 1500 -
Kroužek badmintonu pro začátečníky a mírně pokročilé. Budeme se učit zvládat základní údery, jednoduché herní situace a pravidla hry badminton. Následně budeme mezi sebou soutěžit ve dvouhře a čtyřhře. Pro naši činnost budeme potřebovat pálku na badminton, alespoň 3 míčky (čím bude kvalitnější vybavení, tím pro vás bude vše příjemnější a jednodušší), sportovní oděv a sálovou obuv do tělocvičny (umělý povrch). Začínáme ve čtvrtek 23. 9. 2021, sraz v 15:50 hod. před ZŠ Šumperk, Vrchlického 22.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
5 ČLOVÍČKU, HÝBEJ SE! 09:30 11:00 Sever Sever 2 4 24.9.2021 27.5.2022 Veronika Šubrtová 1250 -
Na děti a rodiče čeká pestrý program zaměřený na rozvoj pohybových dovedností. Jednotlivé hodiny budou tematicky provázány. Spojíme pohyb s učením barev, zvířat, ročních období, tvarů, části těl apod. Míč bude náš velký kamarád – házení, chytání, kopání a honění míče. Všechny tyto činnosti patří k základním dovednostem, které u dětí v této věkové kategorii budeme prohlubovat. Rozvineme také obratnost, rychlost i jemnou a hrubou motoriku. Děti se také budou učit vzájemné spolupráci.
87 SPORTOVNĚ ZÁŽITKOVÉ PÁTKY 14:00 18:00 Jiné Šumperk a okolí 9 15 1.10.2021 3.6.2022 Soňa Vávrová 1350 -
Kroužek pro děti, které chtějí vyzkoušet tradiční i netradiční sporty a něco zažít. Navštívíme různá sportoviště (bazén, baseballové hřiště, Tyršův stadion), setkáme se se zajímavými osobnostmi ze sportovního prostředí. Na programu budou také zimní sporty a soutěže. Společně nahlédneme do kulinářského světa. Naší tradicí na závěr je sjíždění řeky Moravy. Stačí jenom sportovní oblečení a obuv, vše ostatní, co je potřeba Vám Doriska zapůjčí. Schůzky budou probíhat vždy 1. pátek v měsíci. Druhou vedoucí kroužku je Veronika Šubrtová.
110 ŠACHY 15:00 16:00 Vila Doris Sál 7 18 24.9.2021 27.5.2022 Rostislav Vodák 700 -
Kroužek pro všechny děti, které už umí tahat šachovými figurkami, ale chtěly by navíc porážet své rodiče, prarodiče, spolužáky, ... Ukážeme si, jak správně vyvinout figurky, dát soupeři mat, vyhrát s jedním pěšcem a základní triky. S pokročilejšími se podíváme na základy taktiky a strategie správně vedené partie.
84 ZDRAVOTNÍ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 09:00 10:30 Komín Trampoška 18 99 8.10.2021 27.5.2022 Dana Vláčelová 1650
(750)
-
Sportovní kroužek pro dospělé, kteří chtějí protáhnout všechny partie těla a naučit se, jak správně posilovat i relaxovat. Naučíme se, jak udržovat vnitřní stabilizační systém v rovnováze a posílit důležité svalové partie. Kroužek zakončíme pohodovou relaxací.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Keramické a výtvarné
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
23 ŠICÍ DÍLNA 16:30 18:30 Komín Šicí dílna 15 99 20.9.2021 30.5.2022 Eva Pšenčíková 1600
(3600)
-
Základy šití na stroji. Vytvoření vlastního střihu na konkrétní oděvní kousek. Šití sukní, šatů a dalších oděvních doplňků. Společné tvoření originálních kousků. Šití z vlastních látek.
32 KERAMIKA 1 14:00 15:30 Komín Artedílna 6 15 20.9.2021 30.5.2022 Hana Janů 1450 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka,… Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
33 KERAMIKA 2 15:45 17:15 Komín Artedílna 7 16 20.9.2021 30.5.2022 Hana Janů 1450 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka, … Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
51 JENOM PAPÍR? 14:15 15:45 Vila Doris Hladomorna 8 16 20.9.2021 30.5.2022 Magdalena Gieslová 1350 -
Výtvarný kroužek, ve kterém budeme pomocí sprejů, gelli plate, tisku, embossingu ... dekorovat papír. Z hotových papírů budeme vyrábět další díla - přání, alba a 3D dárky.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
57 VÝTVARNÉ HRANÍ PRO NEJMENŠÍ 09:30 11:00 Komín Výtvarný ateliér 3 4 21.9.2021 31.5.2022 Romana Večeřová 1200 -
Výtvarný kroužek pro nejmenší děti a rodiče, ve kterém si budeme společně hrát s výtvarnými technikami, pomůckami, materiály … Vznikne tak společné dílo, jehož tvůrcem bude více dospělý než dítě. Dojde k navazování nových sociálních návyků, vztahů… Motivací nám bude pohádka, roční období… Jistě se nám bude hodit pracovní oblečení. Nutná přítomnost rodiče.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
37 ŘEMESLNÁ DÍLNIČKA 14:00 15:30 Vila Doris Hobby ateliér 9 12 21.9.2021 31.5.2022 Hana Janů 1450 -
Kroužek pro děti od 9 let, které si chtějí vyzkoušet práci se dřevem, lepenkou, ovčí vlnou, pedigem, sklem, kůží a dalšími materiály. Budeme vyrábět drobné předměty a dárky - dřevěný obrázek, košík z pedigu, vitráž, mozaiku, vánoční a velikonoční dekorace a ozdoby. Dále budeme přetvářet staré nepotřebné věci na věci nové, kterým vdechneme nový život.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
53 ŘEMESLA - MODERNĚ? 14:30 15:30 Vila Doris Hladomorna 12 18 21.9.2021 31.5.2022 Magdalena Gieslová 2050 -
Řemeslný kroužek pro větší děti. Objevíme nové a zajímavé možnosti starých řemesel - vitráže, výroby papíru, patchworku, smaltování, mozaiky, pryskyřice a linorytu. Dokážeme, že tradiční řemesla nemusí být nuda.
55 ATELIÉR 17:00 18:30 Komín Šicí dílna 12 18 21.9.2021 31.5.2022 Magdalena Gieslová 1600 -
Výtvarný kroužek, ve kterém si připravíme vlastní návrh. Následně se pustíme do zhotovení střihu i do samotného šití jednodušších oděvů nebo dekoračních projektů do pokojíčku. Kroužek je vhodný pro starší děti, je zaměřen na samostatnou realizaci projektů.
58 VÝTVARNÝ KROUŽEK 1 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 21.9.2021 31.5.2022 Romana Večeřová 1200 -
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů, pronikneme do tajů výtvarničení a vyzkoušíme si, jak tvoří známí i méně známí výtvarní umělci. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, spíše o experimentování s výtvarným uměním. Druhou vedoucí je Zuzana Vavrušová.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
59 VÝTVARNÉ HRANÍ 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 6 8 21.9.2021 31.5.2022 Romana Večeřová 1200 -
Výtvarný kroužek pro předškoláky a školáky do 2. třídy. V kroužku budeme zdokonalovat výtvarné dovednosti, hrát si a experimentovat s výtvarným i odpadovým materiálem. Budeme tak rozvíjet fantazii, tvořivost… K tomu všemu budeme potřebovat pracovní oblečení.
46 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 1 17:45 19:45 Komín Artedílna 18 99 21.9.2021 24.5.2022 Zuzana Vavrušová 2900
(1900)
-
Otevřený kreativní prostor pro dospělé. Vyzkoušíme základní keramické techniky a postupy. Budeme tvořit s různými druhy keramických hlín, rozmanitými pomůckami, dekorovat glazurami a engobami a věnovat se individuální tvorbě dle vlastních návrhů a fantazie.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
61 VÝTVARNÉ HRANÍ S RODIČI 1 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 4 6 22.9.2021 25.5.2022 Romana Večeřová 1200 -
Výtvarný kroužek pro „školkové“ děti a rodiče. Půjde o společný čas v ateliéru. Dětem dáme prostor k sebevyjádření a rodičům možnost děti doprovázet a pomáhat jim. Některé výtvarné aktivity budou děti i dospělí dělat samostatně, některé dohromady. Vždy však vznikne společné dílo. Ke všem aktivitám budeme potřebovat pracovní oblečení. Nutná přítomnost rodiče.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
34 KERAMIKA 3 16:00 17:30 Komín Artedílna 7 16 22.9.2021 25.5.2022 Hana Janů 1450 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka, … Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
36 KOŠÍKÁŘSTVÍ 14:00 15:30 Vila Doris Hladomorna 9 15 22.9.2021 25.5.2022 Hana Janů 1350 -
Kroužek pro děti od 9 let, které se chtějí naučit základy košíkářského řemesla. Dozvíme se něco z historie košíkařství, seznámíme se s různými materiály, které budeme používat na pletení (pedig, proutí, papír, sláma, tráva,...). Krok po kroku projdeme tvorbu pletených výrobků a naučíme se plést košíky, ošatky, vánoční ozdoby, velikonoční dekorace nebo oplétat sklenice.
54 ŠITÍ BEZ ZÁBRAN 14:15 15:45 Komín Šicí dílna 9 16 22.9.2021 25.5.2022 Magdalena Gieslová 1800 -
V kroužku si osvojíme základní práci se šicím strojem. Zaměříme se na volné šití bez složitých střihů, aby děti získaly jistotu a praxi při šití a neměly obavy z nepřesností. Vhodné pro úplné začátečníky.
60 VÝTVARNÝ KROUŽEK 2 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 22.9.2021 25.5.2022 Romana Večeřová 1200 -
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů pronikneme do tajů výtvarničení a vyzkoušíme si, jak tvoří známí i méně známí výtvarní umělci. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, spíše o experimentování s výtvarným uměním.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
86 HÁČKOVÁNÍ HRAČEK S DANOU 17:15 20:15 Komín Šicí dílna 11 99 22.9.2021 25.5.2022 Dana Vláčelová 800
(1750)
-
Kroužek pro všechny, kteří se chtějí naučit háčkovat a vyrobit si originální dárek nebo módní doplněk. Naučíme se háčkovat řetízek, různé typy sloupků i krajkové vzory. Výsledkem kroužku bude malý slon, kuřátko, kočička a čivava v košíku – kombinace s látkou. Dle přání si uháčkujeme také pléd nebo jiný módní doplněk. Scházíme se 1x za 14 dní. Pracuje se s vlastním materiálem.
35 KERAMICKÝ KLUB 18:00 20:00 Komín Artedílna 18 99 22.9.2021 25.5.2022 Hana Janů 2850
(1850)
-
Tvoření z keramické hlíny pro dospělé. Budeme tvořit drobné plastiky, užitkovou i dekorativní keramiku dle vlastních představ, točit na hrnčířském kruhu a zkoušet si různé způsoby dekorování keramiky. Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
62 VÝTVARNÉ HRANÍ S RODIČI 2 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 4 6 23.9.2021 26.5.2022 Romana Večeřová 1200 -
Výtvarný kroužek pro „školkové“ děti a rodiče. Půjde o společný čas v ateliéru. Dětem dáme prostor k sebevyjádření a rodičům možnost děti doprovázet a pomáhat jim. Některé výtvarné aktivity budou děti i dospělí dělat samostatně, některé dohromady. Vždy však vznikne společné dílo. Ke všem aktivitám budeme potřebovat pracovní oblečení. Nutná přítomnost rodiče.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
38 ŘEMESLÍČKA 1 16:00 17:30 Vila Doris Hobby ateliér 9 16 23.9.2021 26.5.2022 Bohdana Foberová 1400 -
Řemeslný kroužek pro všechny děti, které si chtějí vyzkoušet stará i nová řemesla. Ze starých nepotřebných věcí budeme s dětmi tvořit věci nové. Budeme stříhat, lepit, malovat, šít, pracovat s drátem, keramickou hlínou, korálky, ovčí vlnou, textilem, papírem a pedigem. Naučíme se základy drátování, pletení z pedigu, šití, tkaní, batikování, výroby mýdel, pečení, ... K naší činnosti budeme potřebovat starší tričko nebo zástěrku.
56 JE TO VÝZVA! 14:15 15:45 Vila Doris Hobby ateliér 9 16 23.9.2021 26.5.2022 Magdalena Gieslová 1600 -
Výtvarný kroužek, ve kterém se pokusíme zábavně a zajímavě přetvořit věci nepotřebné ve věci, které nám v jiné formě ještě poslouží. Za pomocí štětců, barev, kladívek a pilek jim dáme nový vzhled a nové využití!
47 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 2 17:15 19:15 Komín Artedílna 18 99 23.9.2021 26.5.2022 Zuzana Vavrušová 2900
(1900)
-
Otevřený kreativní prostor pro dospělé. Vyzkoušíme základní keramické techniky a postupy. Budeme tvořit s různými druhy keramických hlín, rozmanitými pomůckami, dekorovat glazurami, engobami a věnovat se individuální tvorbě dle vlastních návrhů a fantazie.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
106 PALIČKOVÁNÍ 15:00 19:30 Vila Doris Herna 10 99 24.9.2021 27.5.2022 Vlasta Jirásková 1500
(750)
-
Kroužek pro všechny, kteří se chtějí naučit paličkovat. Přihlásit se mohou úplní začátečníci i pokročilí. Naučíme se, jak vytvořit vlastní krajku. S sebou nůžky, háček a perlovku barevnou. Schůzky 1x měsíčně po domluvě s vedoucí, první schůzka 24. 9. 2021 v 15:00 hod.
 
Sobota Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
108 PATCHWORK 09:00 14:00 Komín Výtvarný ateliér 26 100 25.9.2021 25.6.2022 Hana Hekrdlová 1600 -
Rukodělný kroužek pro dospělé, kteří podlehli kouzlu netradiční textilní techniky. Součástí schůzek je zopakování a procvičení základních zásad pro šití patchworku – výběr látek, jejich kombinace, ruční a strojové šití, práce se střihy a šablonami,... Jsme skupina nadšenců ručních prací, kteří si spolu užívají hezké chvilky při tvoření patchworkových výrobků. Tvoříme pro sebe, pro naše blízké i pro známé a neznámé. Setkáváme se 1x měsíčně v sobotu.
 
Přírodovědné
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
113 RYBÁŘI 1 - ZAČÁTEČNÍCI 14:00 15:30 Vila Doris Příroda 8 12 21.9.2021 31.5.2022 Jiří Kamp 1200 -
Kroužek je určen dětem, které se chtějí stát rybářem. Nevíte, k čemu slouží podběrák? Jak vypadá amur nebo lipan? Během roku se naučíme rybářskému umění - navazovat háčky, nahazovat, poznávat naše sladkovodních ryby. V kroužku budeme používat skutečnou rybářskou výbavu. Zhlédneme také video návody, jak ulovit rybu. Vše zakončíme získáním rybářského lístku. A možná půjdeme i k vodě.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
114 RYBÁŘI 2 - POKROČILÍ 15:45 17:15 Vila Doris Sál 10 15 21.9.2021 31.5.2022 Jiří Kamp 1200 -
Kroužek je pro děti, které už jsou rybáři a mají svůj rybářský lístek. Během roku budeme chodit na ryby - na podzim a na jaře (podle počasí a domluvy). Naučíme se poznávat méně známé rybí druhy z ČR i ze světa. Budeme si povídat o úlovcích, sledovat videa a zdokonalovat se v rybařině. Také si zkusíme uvařit některá rybí jídla.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
128 ORNITOLOGICKÝ KROUŽEK 15:45 16:45 SOŠ Zemědělská Klubovna 10 18 23.9.2021 26.5.2022 Zdeněk Zerzáň 750 -
Kroužek pro děti, které mají zájem o přírodu, a to především o ptáky. Při procházkách do přírody se zaměříme na určování ptačích druhů, vyzkoušíme si odchyt a kroužkování v různých lokalitách Šumperska. Dovíme se mnoho zajímavostí z ptačí migrace a o ptačím životě. Pro zájemce se zaměříme na přípravu k získání licence kroužkovatele. Kroužek se bude z větší části odehrávat v přírodě – nutné vhodné oblečení. Činnost kroužku bude doplněna péčí o domácí zvířata.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
93 VČELÍK - RODINNÉ VČELAŘENÍ 16:00 18:00 Vila Doris Příroda 7 99 23.9.2021 26.5.2022 Adam Trčka 750
(1500)
-
Základy včelaření pro děti i dospělé. Budeme poznávat život včel ve všech ročních obdobích. Celý rok nás bude provázet profesionální včelař František Domes. Scházíme se 1x za 14 dní.
96 ÚŽASNÁ PŘÍRODA 16:00 17:00 Vila Doris Laborka 8 13 23.9.2021 26.5.2022 Jaroslav Ficnar 750 -
Chceš porozumět přírodě a chránit ji? Pokud ano, tak pro tebe je přírodovědný kroužek určený. Pro všechny zvídané holky a kluky máme připraveno plno her a bádání. Pojďme spolu poznávat zázraky ze světa zvířat, rostlin a přírody. O víkendech vyrazíme do přírody.
 
Sobota Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
92 OUT DOOR IS... VÍKENDY PLNÉ ZÁŽITKŮ 09:00 17:00 Jiné Šumperk a okolí 12 20 2.10.2021 19.6.2022 Soňa Vávrová 2700 -
Turistický kroužek pro aktivní děti. Každý měsíc se na jeden víkend vypravíme do Jeseníků na túru s přespáním. Navštívíme místa, kam se nedostane každý. Seznámíme se se znalci přírody a získáme zkušenosti, které každodenní život ve městě nenabízí (rozdělávání ohně bez sirek, stavění přístřešku, filtrace vody, vaření na ohni,...). Cena kroužku zahrnuje náklady na jednotlivé výlety spojené s cestou, stravováním a vstupným. V červnu nás čeká závěrečný třídenní přechod. Termíny víkendů: rok 2021 (2.–3.10.); (20.–21.11.); (18.-19.12.), rok 2022 (15.–16.1.); (12.–13.2.); (12.–13.3.); (9.–10.4.); (21.–22.5.) a poslední třídenní (17.–19.6.).
 
Technické
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
94 TRUHLÁŘSKO - ŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA 14:00 16:00 Vila Doris Hobby ateliér 12 15 20.9.2021 23.5.2022 Adam Trčka 2050 -
Kroužek určený pro všechny zručné děti. Naučíme se základům řemeslné práce se dřevem a dalšími přírodními materiály. Naučíme se zacházet s pilkou, kladivem, šmirglem, dlátkem apod.
95 FILMAŘINA NENÍ DŘINA 16:30 17:30 Vila Doris Laborka 12 16 20.9.2021 23.5.2022 Adam Trčka 1000 -
Kroužek určený pro kreativní děti, které by rády pronikly do světa animace a filmařiny. V průběhu kroužku si děti projdou kompletním procesem tvorby krátkého animovaného nebo hraného snímku. Od tvorby scén a postav přes seznámení se s technickým vybavením až po dabing, postprodukci i samotné promítání filmu. Pracovat budeme mimo jiné s tablety a počítači, které budou pro náš kroužek k dispozici.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
111 FILM ROKU 16:15 18:15 Vila Doris Herna 13 26 22.9.2021 25.5.2022 Josefa Gieslová 1400
(2600)
-
Chtěli byste vědět, jaké je stát se televizní hvězdou? Vyzkoušet hraní před kamerou? Vidět se ve filmu, na který se můžete dívat s přáteli? Hledáme nadšence, kteří by s námi rádi zažili dobrodružství v podobě natáčení vlastního filmu. Vyzkoušíte si chvíle před kamerou, návštěvy maskéra i návrhy kostýmů. Zažijete spoustu zábavy v zákulisí. Nakonec z celoročního úsilí vznikne jeden finální výtvor - FILM ROKU.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Hudební
 
Taneční
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
39 TANEČNĚ POHYBOVÉ SKOTAČENÍ NA SEVERU 16:30 17:30 Sever Sever 4 5 20.9.2021 30.5.2022 Anna Muratidisová 1200 -
Tanečně pohybový kroužek pro kluky i holčičky. Budeme rozvíjet pohybové a výrazové dovednosti prostřednictvím tanečně-pohybových her, kterým bude předcházet naladění příběhem, básničkou, … Budeme se věnovat prostorovému a rytmickému cítění, improvizaci, … Kroužek je určen pro „školkové“ děti s rodiči.
69 TORNÁDO - BUBLINY PŘÍPRAVKA 1 17:30 19:00 Komín Úpolovka 11 16 20.9.2021 30.5.2022 Andrea Ficková 1400 -
Taneční kroužek je určen pro starší děti a teenagery. Je přípravkou na vstup do juniorské soutěžní skupiny Tornáda. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris i vybraných soutěžích.
71 TORNÁDO - CVRČCI POKROČILÍ 1 16:00 17:30 Komín Úpolovka 10 12 20.9.2021 30.5.2022 Natálie Kučerová 1400 -
Taneční kroužek pro školní děti. Budeme prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky a rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na veřejných akcích i soutěžích. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
73 TORNÁDO - BUBLINY POKROČILÉ 1 17:45 19:15 Komín Tančírna 11 16 20.9.2021 30.5.2022 Natálie Kučerová 1300 -
Taneční kroužek pro teenagery. Jedná se o juniorskou soutěžní skupinou Tornáda. Prohloubíme znalost vybraných tanečních technik a stylů. Budeme nadále podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost i na vybraných soutěžích.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
41 TANEČNĚ POHYBOVÉ SKOTAČENÍ 09:30 10:30 Komín Trampoška 2 3 21.9.2021 31.5.2022 Anna Muratidisová 1100 -
Tanečně pohybový kroužek pro kluky i holčičky. Budeme rozvíjet pohybové a výrazové dovednosti prostřednictvím tanečně-pohybových her, kterým bude předcházet naladění příběhem, básničkou … Budeme se věnovat prostorovému a rytmickému cítění, improvizaci … Kroužek je určen pro děti s rodiči.
77 TORNÁDO - SISINKY A RODIČE 1 10:00 11:00 Komín Tančírna 2 3 21.9.2021 31.5.2022 Zdeňka Brandejská 1100 -
Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti. Společně se naučíme tanečky různých žánrů a další pohybové aktivity. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme si také hrát a učit se říkadla a básničky. Zúčastníme se vystoupení v rámci akcí SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních kroužcích pro starší děti. Nutná přítomnost rodiče.
63 TORNÁDO - ANDÍLCI 1 18:00 19:30 Komín Tančírna 15 26 21.9.2021 31.5.2022 Natálie Kučerová 1050
(2200)
-
Taneční kroužek pro teenagery a mládež. Budeme prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Naučíme se, jak podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Nacvičíme náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost i na soutěžích.
65 TORNÁDO - CVRČCI MINI 1 16:00 17:00 Komín Trampoška 6 8 21.9.2021 31.5.2022 Šárka Brandejská 950 -
Taneční kroužek pro děti 1. a 2. tříd. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
75 TORNÁDO - CVRČCI PŘÍPRAVKA 1 17:00 18:30 Komín Trampoška 8 10 21.9.2021 31.5.2022 Jitka Unzeitigová 1250 -
Taneční kroužek pro školní děti je přípravkou na vstup dětí do dětské soutěžní skupiny Tornáda. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Naučíme se, jak spolupracovat s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Nacvičíme choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích SVČ Doris a vybraných tanečních soutěžích.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
43 TANCÁČEK 15:30 16:30 Komín Trampoška 4 6 22.9.2021 25.5.2022 Anna Muratidisová 850 -
Kroužek scénického tance pro holky i kluky – předškoláky, začátečníky i pokročilejší. Budeme se zaměřovat především na schopnost vyjádření nálady tancem, vcítění se do hudby a objevování „nových“ možností pohybu v tanci, správné držení těla, techniku pohybů, prostorové a rytmické cítění, improvizaci. Naučíme se vyjadřovat pohybem a společně vytvoříme jednoduché choreografie.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
78 TORNÁDO - SISINKY A RODIČE 2 16:00 17:00 Komín Tančírna 3 4 22.9.2021 25.5.2022 Zdeňka Brandejská 1100 -
Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti. Společně se naučíme tanečky různých žánrů a jiné pohybové aktivity. Rozvineme prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme si také hrát a učit se říkadla a básničky. Zúčastníme se vystoupení v rámci akcí SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
42 BALETNÍ KRŮČKY 14:30 15:30 Komín Trampoška 6 8 22.9.2021 25.5.2022 Anna Muratidisová 1000 -
Taneční kroužek pro holky i kluky 1. – 2. tříd, začátečníky i pokročilejší. Budeme rozvíjet pohybové schopnosti a zlepšovat fyzickou kondici. Zaměříme se na správné držení těla, koordinaci pohybů a vnímání prostoru. Naučíme se zdravě protáhnout a zpevnit celé tělo. Budeme se soustředit na harmonii pohybů s přihlédnutím k vrozeným dispozicím, rytmickému cítění a fantazii.
44 BALETNÍ HRÁTKY 16:30 17:45 Komín Trampoška 8 11 22.9.2021 25.5.2022 Anna Muratidisová 1000 -
Taneční kroužek pro holky i kluky 3. – 5. tříd, začátečníky i pokročilejší. Budeme rozvíjet pohybové schopnosti a zlepšovat fyzickou kondici. Zaměříme se na správné držení těla, koordinaci pohybů a vnímání prostoru. Naučíme se zdravě protáhnout a zpevnit celé tělo. Budeme se soustředit na harmonii pohybů s přihlédnutím k vrozeným dispozicím, rytmickému cítění a fantazii.
45 TANCÁK 17:45 19:00 Komín Trampoška 11 15 22.9.2021 25.5.2022 Anna Muratidisová 950 -
Taneční kroužek scénického tance pro dívky i chlapce 6. – 9. tříd, začátečníky i pokročilé. Zaměříme se na vyjádření nálady tancem, vcítění se do hudby a objevování „nových“ možností pohybu. Naučíme se správné držení těla, techniku pohybů, prostorové a rytmické cítění a improvizaci. Naučíme se vyjadřovat pohybem a společně vytvoříme jednoduché choreografie.
70 TORNÁDO - BUBLINY PŘÍPRAVKA 2 17:30 19:00 Komín Úpolovka 11 16 22.9.2021 25.5.2022 Alexandra Sládková 1400 -
Taneční kroužek je určen pro starší děti a teenagery. Je přípravkou na vstup do juniorské soutěžní skupiny Tornáda. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris i vybraných soutěžích.
72 TORNÁDO - CVRČCI POKROČILÍ 2 16:00 17:30 Komín Tělocvična 10 12 22.9.2021 25.5.2022 Vojtěch Nimmerrichter 1850 -
Taneční kroužek pro školní děti. Budeme prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky a rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na veřejných akcích i soutěžích. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
74 TORNÁDO - BUBLINY POKROČILÉ 2 17:30 19:00 Komín Tělocvična 11 16 22.9.2021 25.5.2022 Vojtěch Nimmerrichter 1500 -
Taneční kroužek pro teenagery. Jedná se o juniorskou soutěžní skupinou Tornáda. Prohloubíme znalost vybraných tanečních technik a stylů. Budeme nadále podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost i na vybraných soutěžích.
79 TORNÁDO POUŠTNÍ RŮŽE 18:45 20:45 Komín Tančírna 20 99 22.9.2021 25.5.2022 Zdeňka Brandejská 2100 -
Taneční kroužek pro dospělé dámy i pány, začátečníky i pokročilé. Získáme taneční a pohybovou průpravu různých tanečních technik a stylů. Budeme také používat tanec a pohyb k relaxaci a udržování svého tělesného zdraví a kondice. Naučíme se vybrané choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
67 TORNÁDO SISINKY 1 17:15 18:15 Komín Tančírna 5 6 23.9.2021 26.5.2022 Zdeňka Brandejská 1250 -
Taneční kroužek pro předškolní děti. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a staly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se jednoduché choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
68 TORNÁDO SISINKY 2 16:00 17:00 Komín Tančírna 4 5 23.9.2021 26.5.2022 Zdeňka Brandejská 1250 -
Taneční kroužek pro předškolní děti. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a staly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se jednoduché choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
66 TORNÁDO - CVRČCI MINI 2 16:00 17:00 Komín Trampoška 6 8 23.9.2021 26.5.2022 Jitka Unzeitigová 950 -
Taneční kroužek pro děti 1. a 2. tříd. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
76 TORNÁDO - CVRČCI PŘÍPRAVKA 2 17:00 18:30 Komín Trampoška 8 10 23.9.2021 26.5.2022 Jitka Unzeitigová 1250 -
Taneční kroužek pro školní děti je přípravkou na vstup dětí do dětské soutěžní skupiny Tornáda. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Naučíme se, jak spolupracovat s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Nacvičíme choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích SVČ Doris a vybraných tanečních soutěžích.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
64 TORNÁDO - ANDÍLCI 2 17:00 18:30 Komín Tělocvična 15 26 24.9.2021 27.5.2022 Vojtěch Nimmerrichter 1500
(2600)
-
Taneční kroužek pro teenagery a mládež. Budeme prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Naučíme se, jak podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Nacvičíme náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost i na soutěžích.
126 FOLÍ DE LA FÚL MINI DĚTI B 15:45 17:00 Komín Tělocvična 7 9 24.9.2021 27.5.2022 Anna Muratidisová 1250 -
POZOR NOVĚ ZMĚNA ZAČÁTKU, DÉLKY TRVÁNÍ A CENY KROUŽKU. Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE, určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Naučíme se základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do jednoduchých tanečních vazeb, budeme rozvíjet vlastní taneční styl. Budeme tvořit taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Zahrajeme si tanečně-pohybové hry, naučíme se relaxaci a protažení celého těla. Další trenérky Lucie Hansmannová a Lucie Honigová.
127 FOLÍ DE LA FÚL DĚTI B 14:30 15:45 Komín Tělocvična 9 11 24.9.2021 27.5.2022 Anna Muratidisová 1250 -
POZOR NOVĚ ZMĚNA ZAČÁTKU, DÉLKY TRVÁNÍ A CENY KROUŽKU. Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE, určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Naučíme se nejen základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do krátkých tanečních vazeb, budeme rozvíjet vlastní taneční styl. Budeme tvořit taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Naučíme se relaxaci a protažení celého těla. Další trenérky Barbora Švédová a Kristýna Vagnerová.
 
Ostatní
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
52 AKTIVNÍ VÁLENÍ PRO PUBERŤÁKY... 16:00 17:30 Vila Doris Hobby ateliér 12 18 20.9.2021 30.5.2022 Magdalena Gieslová 1850 -
Nejen výtvarný kroužek pro všechny zvídavé „puberťáky" (holky i kluky). V rámci aktivního válení zhlédneme film, probereme závažná témata, vyrobíme si něco zajímavého. Vyzkoušíme také nové aktivity, ke kterým jste se ještě nikdy nedostali.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
83 VAŘENÍ A PEČENÍ S DANOU 15:00 17:00 Vila Doris Příroda 9 14 20.9.2021 30.5.2022 Dana Vláčelová 2000 -
V kroužku vaření a pečení se naučíme přípravu jednoduchých jídel, které je možné připravit, uvařit, upéct a také sníst během dvouhodinového kroužku. Budeme vařit a péct slaná a i sladká jídla. Naučíme se potraviny nakupovat, zpracovávat, vařit, péct i smažit. Součástí práce v kroužku je také úklid naší moderně vybavené kuchyňky. Potraviny na vaření a pečení jsou zahrnuty v ceně kroužku.
90 VOLNOČASOVKA 15:00 16:30 Vila Doris Laborka 9 13 20.9.2021 30.5.2022 Soňa Vávrová 1250 -
Kroužek „Volnočasovka“, volné pokračování Debrujářů, je zaměřený na aktivní a kvalitní trávení volného času dětí. Aktivity budou probíhat ve vnitřních i venkovních prostorách naší budovy a přilehlého parku. Děti se mohou těšit na týmové hry, vyrábění, tvoření, zkoumání, objevování a „ochutnávky“ všeho druhu. Děti se budou moci podílet na tvorbě společného programu, což nám zaručí jeho pestrost a různorodost. Kroužek je zaměřený na aktivní učení, při kterém každý rozvíjí své schopnosti, smysl pro spolupráci a zodpovědnost.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
115 FUN-WITH-ENGLISH 4.- 6. TŘÍDA - POKROČILÍ 17:15 18:15 Vila Doris Sál 9 12 20.9.2021 9.5.2022 Jana Tacticos 2900 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
29 ÚTERNÍ HRANÍČKO 09:30 11:30 Komín Mateřské centrum 2 4 21.9.2021 31.5.2022 Marcela Mrázková 1300 -
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně naučíme nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik. To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomáhat, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem. Hraníčko neobsahuje prvky Montessori pedagogiky. Nutná přítomnost rodiče.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
112 HISTORICKÝ KROUŽEK DORIS 15:30 17:00 Vila Doris Herna 7 15 21.9.2021 31.5.2022 Kristina Lipenská 900 -
Kroužek pro všechny zvídavé děti, které chtějí vědět víc o dobách minulých. Hravou formou se naučíme, jak historik pracuje, nahlédneme pod pokličku jeho „řemesla“. Budeme si povídat, dívat se na obrázky, řešit kvízy a podnikat vycházky za památkami Šumperka a okolí. Navštívíme také zajímavé výstavy. Děti porozumí erbům, mincím a atributům. V neposlední řadě na všechny čeká přátelská atmosféra a noví kamarádi.
139 ЧЕСЬКА МОВА ГРАЮЧИСЬ – ČEŠTINA HRAVĚ 15:00 16:00 Vila Doris Laborka 6 16 3.5.2022 30.6.2022 Tetiana Povolotska 0 -
Цей гурток призначений для навчання дітей з України віком від 6 до 16 років, які мають бажання вивчити основи (підвищити існуючий рівень знань) чеської мови, необхідні для прискорення їх адаптації в школах. Головний акцент в навчанні робитиметься на вміння розмовляти, слухати, володіння основами граматики, зі застосуванням ігрових методів навчання. Навчання проводитиметься в обладнаному для дітей та їх потреб приміщенні, або на природі. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 60 хвилин. Максимальна кількість слухачів курсу – 15 чоловік. Čeština hravě: Tento kroužek především je určen pro děti z Ukrajiny 6 – 16 let, kteří by se chtěly naučit základy češtiny nebo zvýšit svou úroveň znalosti českého jazyka, potřebného k snadnější adaptaci ve školách. Hlavní důraz se klade nejen na mluvení a poslech, ale i na psaný projev. Samozřejmě nebudou chybět hravé aktivity. Výuka je vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Kurz probíhá 2x týdně 60 minut. Maximální počet účastníků v kurzu je 15.
140 ЧЕСЬКА МОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ – ČEŠTINA PRO DOSPĚLÉ 16:15 17:15 Vila Doris Laborka 17 99 3.5.2022 30.6.2022 Tetiana Povolotska 0 -
ЧЕСЬКА МОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ – ČEŠTINA PRO DOSPĚLÉ Курс чеської мови призначений для навчання дорослих з України віком від 17 років, які мають бажання вивчити основи (підвищити існуючий рівень знань) чеської мови для успішної соціалізації в Чеській Республіці. Навчання націлене на послідовне освоєння всіх мовних аспектів – граматики, розуміння мови на слух, написання слів та вимовлення, з акцентом на спілкування. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 60 хвилин. Максимальна кількість слухачів курсу – 15 чоловік. Čeština pro dospělé: Kurz českého jazyka je určen pro dospělé z Ukrajiny od 17 let, kteří mají zájem naučit se česky a zapojit se do běžného společenského života přívětivého Česka. Výuka je zaměřena na vyvážené zvládnutí všech jazykových dovedností – gramatiky, porozumění mluvenému slovu, psaní a mluvení, s důrazem na konverzaci. Kurz probíhá 2x týdně 60 minut, je zde tedy dostatek času k vysvětlení i procvičení. Maximální počet účastníků v kurzu je 15.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
102 PEČENÍ S NEL 1 14:00 16:00 Vila Doris Příroda 8 18 22.9.2021 25.5.2022 Nela Foberová 2000 -
Kroužek pro děti, které chtějí trávit čas s vařečkou v ruce. Společně si osvojíme základní cukrářské postupy a upečeme řadu výtečných dezertů - muffiny, koláče, donuty, sušenky, dorty, aj. Také budeme experimentovat s netradičními surovinami a vytvoříme si vlastní kuchařku.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
103 PEČENÍ S NEL 2 16:15 18:15 Vila Doris Příroda 8 18 22.9.2021 25.5.2022 Nela Foberová 2000 -
Kroužek pro děti, které chtějí trávit čas s vařečkou v ruce. Společně si osvojíme základní cukrářské postupy a upečeme řadu výtečných dezertů - muffiny, koláče, donuty, sušenky, dorty, aj. Také budeme experimentovat s netradičními surovinami a vytvoříme si vlastní kuchařku.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
116 FUN-WITH-ENGLISH 1.- 3. TŘÍDA - POKROČILÍ 17:00 18:00 Vila Doris Sál 6 9 22.9.2021 25.5.2022 Jana Tacticos 2900 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
31 ČTVRTEČNÍ HRANÍČKO 09:30 11:30 Komín Mateřské centrum 2 4 23.9.2021 26.5.2022 Marcela Mrázková 1300 -
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně naučíme nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik. To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomoct, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem. Hraníčko neobsahuje prvky Montessori pedagogiky. Nutná přítomnost rodiče.
16 MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 16:00 17:30 Komín Monte klub 9 15 23.9.2021 26.5.2022 Ivana Žůrková 950 -
Kroužek je určen dětem, které se chtějí naučit základům první pomoci. Při modelových situacích se naučíme správně zareagovat u běžných poranění (popáleniny, řezné rány, krvácení, zlomeniny), budeme pomáhat poraněnému v bezvědomí i se srdeční zástavou. Půjdeme se podívat na práci složek IZS a navštívíme i Střední zdravotnickou školu Šumperk.
117 FUN-WITH-ENGLISH 1.- 3. TŘÍDA - ZAČÁTEČNÍCI 17:00 18:00 Vila Doris Sál 6 9 23.9.2021 19.5.2022 Jana Tacticos 2900 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
107 DRAČÍ DOUPĚ 17:00 19:00 Vila Doris Hobby ateliér 9 26 24.9.2021 27.5.2022 Vladislav Heger 800
(1700)
-
Dračí doupě patří mezi klasické papírové (nepočítačové) hry na hrdiny.
 
Montessori centrum
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
21 PŘEDŠKOLÁČEK 15:30 16:30 Komín Monte klub 5 6 20.9.2021 30.5.2022 Ivana Žůrková 700 -
Kroužek Předškoláček s prvky a pomůckami Montessori pedagogiky vašim dětem pomůže hladce zvládnout přechod z mateřské na školu základní. Určen je pro děti, které v příštím roce nastupují do 1. třídy ZŠ. Hravou formou budeme rozvíjet matematické představy a jazykovou vybavenost, hudebnost, grafomotoriku. V neposlední řadě se zaměříme i na psychickou přípravu - soustředění na práci, důslednost, samostatnost a důvěru v sebe sama.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
24 MONTESSORI KLUB BERTÍK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 21.9.2021 31.5.2022 Eva Pšenčíková 1300 -
Kroužek pro děti a rodiče, který podporuje rozvoj dítěte v daném vývojovém období. Děti si přivykají na dětský kolektiv a zároveň se zde rozvíjí i vzájemná spolupráce mezi rodičem a dítětem. Budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s Montessori pomůckami. Setkávání jsou vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Nutná přítomnost rodiče.
19 MALÍ KULINÁŘI 16:00 17:30 Vila Doris Příroda 6 9 21.9.2021 31.5.2022 Ivana Žůrková 1800 -
V kroužku vaření se děti pomocí metod Montessori pedagogiky naučí připravovat jednoduchá jídla. Začneme studenou kuchyní. Budeme krájet, loupat a mazat. Časem přidáme vaření a upečeme nějakou dobrotu. Čekají nás chutě a vůně. Poznáme bylinky a koření. Naučíme se prostírat, stolovat a všechno po sobě v hezké kuchyňce zase uklidit. V ceně kroužku jsou zahrnuty potraviny na vaření a pečení.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
25 BADATEL 14:15 15:45 Vila Doris Laborka 7 12 21.9.2021 31.5.2022 Eva Pšenčíková 1350 -
V tomto kroužku se děti dozví mnoho zajímavých informací ze světa fyziky, chemie, přírodovědy a fungování věcí okolo nás. Nahlédneme pod zem i do vesmíru. Prozkoumáme věci vzdálené, ale nezapomeneme na místo, kde žijeme. Na jakoukoli otázku budeme hledat odpověď prostřednictvím pokusů, projektů a vlastním bádáním. Svět je nádherné místo, tak ho pojďme objevovat. Kroužek je vhodný pro dívky i chlapce.
48 MALÍ SOCHAŘI A HRNČÍŘI 16:00 17:30 Komín Artedílna 6 12 21.9.2021 31.5.2022 Zuzana Vavrušová 1400 -
POZOR - NOVINKA: Chcete si vyzkoušet jak se točí na hrnčířském kruhu? Zveme vás do úterní keramiky, kterou rozšiřujeme o točení na kruhu pro úplné začátečníky. Keramické tvoření doplníme modelováním, dekorováním sklem a glazováním. Jestli chcete maličko nakouknout pod hrnčířskou pokličku, pak určitě přijďte.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
17 MONTESSORI KLUB FILÍPEK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 22.9.2021 25.5.2022 Ivana Žůrková 1300 -
Kroužek pro děti a rodiče, který podporuje rozvoj dítěte v daném vývojovém období. Děti si přivykají na dětský kolektiv a zároveň se zde rozvíjí i vzájemná spolupráce mezi rodičem a dítětem. Budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s Montessori pomůckami. Setkávání jsou vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Nutná přítomnost rodiče.
49 HLINĚNKA PRO RODIČE S DĚTMI 09:30 11:30 Komín Artedílna 2 4 22.9.2021 25.5.2022 Zuzana Vavrušová 1400 -
Tvůrčí prostor pro společný prožitek a keramické tvoření rodičů s dětmi. Hravou formou budeme objevovat jednoduché způsoby práce s hlínou. Seznámíme se s různými pomůckami a vyzkoušíme si tvarování, mačkání, válení, tiskání, koulení i barvení. Při spontánní tvorbě si rodiče i děti mohou užít radost z experimentování a uvolnění vlastní tvořivosti. Nutná přítomnost rodiče.
20 MALÍ KUTILOVÉ 16:00 17:30 Vila Doris Hobby ateliér 6 9 22.9.2021 25.5.2022 Ivana Žůrková 1800 -
Kroužek pro děti, které rády něco vyrábí a chtěly by zkusit práci se dřevem. Pro děti máme připravenou novou dílnu a také nářadí, které se naučíme používat. Zkusíme si měření, řezání, broušení, šroubování, zatloukání i lepení a malování na dřevo. Budeme rozvíjet zručnost, praktičnost a kreativitu dětí. To vše s pomocí metod Montessori pedagogiky.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
18 MONTESSORI KLUB OTÍK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 23.9.2021 26.5.2022 Ivana Žůrková 1300 -
Kroužek pro děti a rodiče, který podporuje rozvoj dítěte v daném vývojovém období. Děti si přivykají na dětský kolektiv a zároveň se zde rozvíjí i vzájemná spolupráce mezi rodičem a dítětem. Budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s Montessori pomůckami. Setkávání jsou vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Nutná přítomnost rodiče.
26 TVOŘIVÝ ARTÍK 14:00 15:30 Komín Artedílna 8 12 23.9.2021 26.5.2022 Eva Pšenčíková 1100 -
Výtvarné zábavné tvoření, kdy děti spolu objevují a seznamují se s kouzelným světem výtvarných technik a rozmanitých materiálů. Při výtvarném tvoření získávají nové podněty, rozvíjí kreativitu, představivost, estetické cítění, jemnou motoriku, ale také vztahy. Výtvarné techniky jsou voleny tak, aby podporovaly spontánní rozvoj dítěte.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
27 TVOŘÍLEK 15:45 17:15 Komín Artedílna 5 8 23.9.2021 26.5.2022 Eva Pšenčíková 1300 -
Tvořílek je hra, prožitek, poznávání a tvorba, proto dostane každý malý výtvarník možnost vyjádřit svoji osobnost během tvoření. Děti se seznámí nejen s výtvarnými technikami (práce s barvou, kresba, modelování,…) ale také s historií a uměním celého světa pomocí příběhů. Každému z nich udělá radost nejen hotový výrobek, ale i samotný proces tvoření.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
50 IMAGINACE I ANIMACE 14:15 15:45 Komín Výtvarný ateliér 9 14 23.9.2021 26.5.2022 Zuzana Vavrušová 1350 -
Kreativní kroužek, kde nás čeká hra, prožitek, poznávání a tvorba příběhů. Budeme modelovat, kreslit, fotit, tisknout, animovat, lepit a objevovat nové možnosti výtvarných technik a materiálů. Připravený prostor a vlastní tvorba umožní dětem vyjádřit svoji kreativitu a představivost.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.