Registrace do kroužků jsou pro letošní rok již uzavřené.
V případě dotazů k registraci do kroužků kontaktujte
p. Jiřího Kampa. Tel: 601 358 174 , email: kamp@doris.cz

Nabídka kroužků pro školní rok 2020 / 2021

Pro přihlášení do kroužku si připravte
Nezletilý účastník:
 • Povinné údaje účastníka: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, škola, státní občanství, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání.
 • Povinné údaje zákonného zástupce: jméno, příjmení, rodné číslo (v případě účasti na schůzkách), telefonní kontakt, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa (je-li rozdílná od místa trvalého pobytu), emailová adresa.
Zletilý účastník:
 • Povinné údaje účastníka: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, emailová adresa, doručovací adresa (je-li rozdílná od místa trvalého pobytu), údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání.
 • Nepovinné údaje: telefonní kontakt.
Proč při přihlašování uvést kontaktní e-mail?
 • Usnadní nám vzájemnou komunikaci
 • Při on-line přihlašování Vám na něj automaticky zašleme již vyplněnou přihlášku.
 • V případě jakékoliv změny v kroužku Vás na ni e-mailem můžeme upozornit.
E-mail z hlediska GDPR nepatří k povinným údajům. Přesto Vás o něj při on-line přihlašování žádáme. Bez jeho uvedení on-line přihlášení není možné. Pokud svůj e-mail uvést nechcete, potom se do kroužku můžete přihlásit pouze prostřednictvím "papírové přihlášky", kterou najdete zde.
Zpracování osobních údajů - souhlas / nesouhlas:
 1. se zveřejněním jména a příjmení – lokálně (v prostorách SVČ a ZpDVPP Doris na nástěnkách, časopise, v místním tisku nebo zpravodaji) za účelem prezentace činnosti organizace.
 2. se zveřejněním jména a příjmení – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek SVČ a ZpDVPP Doris, včetně sociálních sítí organizace, za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
 3. s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek SVČ a ZpDVPP Doris, včetně sociálních sítí organizace, dále na propagačních materiálech organizace (např. plakát, nabídkový leták, aj.), za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
 4. s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní nebo sportovní či jiné, včetně sociálních sítí organizátora, obdobné akce za účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce.


Sportovní
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
1 VESELÁ TĚLOCVIČNA 1 15:00 16:00 Komín Tělocvična 5 7 21.9.2020 30.6.2021 Veronika Šubrtová 800 -
Kroužek pro menší děti, které mají rády pohyb. Cílem je postihnout základní pohybové dovednosti, které by měly zvládnout děti nejmladší věkové kategorie. Budeme hrát hry s míčem, trénovat hody a chytání, běhat, skákat, podlézat, přelézat. Budeme také zkoušet různé sporty (florbal, basketbal, fotbal, gymnastiku). Malí sportovci budou potřebovat sálovou (ideálně neklouzavou) obuv a sportovní oblečení.
100 NEPOSEDOVÉ 09:30 11:00 Komín Tělocvična 2 4 21.9.2020 31.5.2021 Martina Žákovská 1350 -
Pohybově-sportovní kroužek pro nejmenší děti a jejich rodiče s cílem v dětech podpořit pozitivní vztah k pohybu. Budeme si společně hrát s různými sportovním pomůckami, zlepšovat své motorické dovednosti, koordinaci, překonávání překážek a bavit se při pohybu v tělocvičně. Rodiče i děti budou potřebovat pohodlné sportovní oblečení a obuv.
2 MÍČOVÉ HRY PRO DĚTI 16:00 17:00 Komín Tělocvična 8 10 21.9.2020 30.6.2021 Veronika Šubrtová 800 -
Kroužek pro malé sportovce, kteří se chtějí zdokonalovat v míčových sportech. Budeme se věnovat jednotlivým sportům a učit se jejich pravidla i techniku. Budeme také zkoušet zábavná cvičení a hry zaměřující se na individuální dovednosti. Nebudou chybět soutěže, pohybové a týmové hry rozvíjející spolupráci. Malí sportovci budou potřebovat sálovou (ideálně neklouzavou) obuv a sportovní oblečení. Kroužek není orientován na výkon. Radost z činnosti je pro nás víc než samotné vítězství ve hře samotné.
34 MÍČOVÉ HRY - KLUCI 14:00 15:00 Komín Tělocvična 10 15 21.9.2020 30.6.2021 Ondřej Hampl 800 -
Sportovní kroužek pro kluky. Zaměříme se především na tradiční míčové sporty - fotbal, florbal, volejbal, házenou a badminton. Vyzkoušíme si i méně časté sportovní aktivity - frisbee a discgolf. Rozvineme také koordinační dovednosti. Nutná vhodná obuv do tělocvičny.
125 HOROLEZ 15:00 17:00 Vila Doris Herna 10 15 21.9.2020 30.6.2021 Jan Valchař 1000 -
Nejdříve se naučíme vázat základní uzly, používat lezecký materiál a poté na umělé stěně základy lezeckých technik. Místo konání schůzek: Vila Doris, lezecká stěna (SOŠ, Zemědělská 3).
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
7 FLORBAL PRO DÍVKY 14:00 15:00 Komín Tělocvična 8 13 22.9.2020 30.6.2021 Soňa Vávrová 800 -
Sportovní kroužek pro dívky, které mají chuť si společně zatrénovat a zahrát jeden z nejoblíbenějších českých sportů – florbal.  Budeme se věnovat nácviku jednoduchých herních situací, nácviku přihrávek a střel, seznámíme se s pravidly a všechny získané dovednosti zužitkujeme v samotné hře. Naše setkání zpestříme netradičními aktivitami.
28 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 1 15:00 16:00 Komín Tělocvična 8 11 22.9.2020 30.6.2021 Ondřej Hampl 1000 -
Kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší i náročnější akrobatické prvky na nafukovací žíněnce, skoky z malé trampolíny a přeskoky přes bedny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
29 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 2 16:00 17:00 Komín Tělocvična 8 11 22.9.2020 30.6.2021 Ondřej Hampl 1000 -
Kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší i náročnější akrobatické prvky na nafukovací žíněnce, skoky z malé trampolíny a přeskoky přes bedny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
30 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 3 17:00 18:00 Komín Tělocvična 10 15 22.9.2020 25.5.2021 Adam Trčka 1000 -
Kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší i náročnější akrobatické prvky na nafukovací žíněnce, skoky z malé trampolíny a přeskoky přes bedny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
31 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 4 18:00 19:00 Komín Tělocvična 10 15 22.9.2020 25.5.2021 Adam Trčka 1000 -
Kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší i náročnější akrobatické prvky na nafukovací žíněnce, skoky z malé trampolíny a přeskoky přes bedny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy.
87 ZÁKLADY ORIENTAČNÍHO BĚHU 16:00 19:00 Jiné Šumperk a okolí 7 11 22.9.2020 25.5.2021 Zdeněk Janů 650 -
Kroužek pro děti, které se naučí samostatně pohybovat v neznámém lesním terénu. Budeme pracovat s mapou, rozeznávat jednotlivé symboly a značky. Budeme se s dětmi učit tak, aby se nebáli jít samostatně do lesa. Děti se naučí hledat kontroly dle popisů, s postupy po cestách a pěšinách. S postupným vylepšováním orientační techniky se pomocí buzoly a mapy naučíme běhat mimo cesty. V zimní období v tělocvičně si zlepšíme mapovou teorii, vytrvalost, rychlost a obratnost. Jednou měsíčně si zdokonalíme orientační techniku halovým orientačním během. V měsících září, říjnu, dubnu, květnu a červnu probíhají tréninky v úterý od 16.00 hod. v lesních terénech v okolí Šumperka. V zimě jsou tréninky ve středu od 16.30 do 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ Šumperk, 8. května 63.
103 AIKIDO - ÚTERÝ 16:15 17:45 Sever Sever 9 14 22.9.2020 8.6.2021 Tomáš Ficnar 1000 -
Kroužek pro aktivní děti, které se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Zahrajeme si také různé „bojové“ hry. Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Více o Aikido na webu: aikidosumperk.cz V případě zájmu o kroužek je možné navštívit zkušební trénink. Předběžné info o možné rezervaci místa a aktuálním stavu naplněnosti zjistíte u vedoucího kroužku na e-mailu: info@aikidosumperk.cz.
107 ZÁKLADY ZÁVODNÍHO BADMINTONU - ÚTERÝ 15:00 16:30 Obchodní akademie Tělocvična 6 11 22.9.2020 25.5.2021 Pavel Hrdina 1950 -
Děti naučíme hravou formou pravidlům, správné technice badmintonových úderů a pohybu po kurtu. Není nutné, aby vaše dítě již umělo ,,pinkat". Pro ty nejšikovnější je následně možnost výkonnostního růstu v badmintonovém klubu. Vybavení - vlastní raketa a boty do haly (umělý povrch). V úterý 22. 9. 2020 je sraz v 14:50 hod. před hlavním vchodem OA.
105 AIKIDO - DOSPĚLÍ 18:00 19:30 Sever Sever 15 99 22.9.2020 10.6.2021 Tomáš Ficnar 1500
(1000)
-
Kroužek pro dospělé a mládež, začátečníky i pokročilé, kteří se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Tréninky budou probíhat v úterý od 18:00 a ve čtvrtek od 18:00 na Severu. Je možné navštívit zkušební trénink.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
32 SPORTOVÁNÍ PRO DĚTI 14:00 15:00 Komín Tělocvična 7 10 23.9.2020 30.6.2021 Ondřej Hampl 800 -
Sportovní kroužek pro děti, které mají rády pohyb. Děti se s námi naučí základním pohybovým dovednostem (běhat, skákat, házet, chytat, odpalovat). Kroužek se zaměřuje na rozvoj koordinace, flexibility a rychlosti u dětí. Vyzkoušíme si společně tradiční i méně známé sporty.
33 FLORBAL 15:00 16:00 Komín Tělocvična 9 12 23.9.2020 30.6.2021 Ondřej Hampl 800 -
Sportovní kroužek pro všechny, kteří mají chuť trénovat a hrát jeden z nejoblíbenějších českých sportů – florbal. Čas našich setkání naplníme rekreačním hraním zápasů, základním nácvikem přihrávek, střel a jednoduchých herních situací.
101 HEJBNI KOSTROU! 19:00 20:30 Komín Tělocvična 13 19 23.9.2020 30.6.2021 Martin Kuchtík 1000 -
Sportovní kroužek pro teenagery. Máš rád/a pohyb? Chceš si vyzkoušet netradiční sportovní aktivity - DiscGolf, Spikeball nebo slackline, ...? Budeme hrát také "klasické sporty" - volejbal, florbal, basketbal, fotbal i vybíjenou, ... Chceš sportovat s partou kámošů? Pokud ano, tak Hejbni kostrou! je pro tebe ta správná volba.
106 ZÁKLADY ZÁVODNÍHO BADMINTONU - STŘEDA 16:30 18:00 Obchodní akademie Tělocvična 6 11 23.9.2020 26.5.2021 Pavel Hrdina 1950 -
Děti naučíme hravou formou pravidlům, správné technice badmintonových úderů a pohybu po kurtu. Není nutné, aby vaše dítě již umělo ,,pinkat". Pro ty nejšikovnější je následně možnost výkonnostního růstu v badmintonovém klubu. Vybavení - vlastní raketa a boty do haly (umělý povrch). Ve středu 23. 9. 2020 je sraz v 16:20 hod. před hlavním vchodem OA.
115 ORIENTAČNÍ BĚH SE SEVERKOU 16:30 18:00 Jiné Šumperk a okolí 7 18 23.9.2020 30.6.2021 Zdenka Králová 600 -
Kroužek je určen pro zájemce, kteří mají rádi pohyb v přírodě. Orientační běh potřebuje všestranné sportovce, proto rozvíjíme pohybové dovednosti, zvyšujeme fyzickou kondici, učíme orientaci v terénu a práci s buzolou a mapou. Kroužek vede kvalifikovaná trenérka orientačního běhu Zdenka Králová s podporou dalších trenérů, což umožňuje rozdělení dětí do skupin podle věku a úrovně dovedností. Od listopadu do března se scházíme v tělocvičně na „Zámečku“ (Bulharská ul.), kde hrajeme pohybové i jiné hry, cvičíme, trénujeme základy běžecké techniky a věnujeme se mapové přípravě. V jarních a podzimních měsících probíhají schůzky v šumperských parcích a příměstském lese, kde trenéři připravují různé druhy tréninků pro výuku a zdokonalení techniky orientačního běhu. Speciální vybavení do kroužku není třeba, buzoly zapůjčíme. Malí orientační běžci potřebují oblečení a obutí odpovídající pro pobyt v tělocvičně nebo v terénu. Těšíme se na všechny, kteří si chtějí vyzkoušet kouzlo a dobrodružství orientačního běhu. První schůzka 23. 9. 2020 je u Vily Doris. Místo schůzek v terénu je předem oznámeno rodičům.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
3 VESELÁ TĚLOCVIČNA 2 14:30 15:30 Komín Tělocvična 5 7 24.9.2020 30.6.2021 Veronika Šubrtová 800 -
Kroužek pro menší děti, které mají rády pohyb. Cílem je postihnout základní pohybové dovednosti, které by měly zvládnout děti nejmladší věkové kategorie. Budeme hrát hry s míčem, trénovat hody a chytání, běhat, skákat, podlézat, přelézat. Budeme také zkoušet různé sporty (florbal, basketbal, fotbal, gymnastiku). Malí sportovci budou potřebovat sálovou (ideálně neklouzavou) obuv a sportovní oblečení.
4 SPORTOVNÍ HRY - HOLKY 15:30 16:30 Komín Tělocvična 10 15 24.9.2020 30.6.2021 Veronika Šubrtová 800 -
Kroužek pro dívky, které si chtějí ve svém volném čase společně zasportovat. V kroužku budeme zkoušet míčové i jiné sporty. Zařadíme i lehká posilování a kruhové tréninky podporující individuální rozvoj a kondici.
5 STREETBALL 16:30 17:30 Komín Tělocvična 10 15 24.9.2020 30.6.2021 Veronika Šubrtová 800 -
Streetball je sport, který vznikl v USA jako městská forma basketbalu. Jedná se o druh basketbalu, který hrají 3 hráči proti 3 hráčům. V rámci kroužku budeme trénovat basketbalové techniky, rozvoj rychlosti s míčem i bez míče, obratnost s míčem.
26 PING PONG 1 15:00 16:00 Kotelna Pinpongárna 9 11 24.9.2020 27.5.2021 Ondřej Hampl 800 -
Kroužek stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé. Ukážeme si, jak provádět podání a základní údery. Vše si budeme procvičovat samotným hraním vzájemně mezi sebou, což bude hlavní náplní našich setkání. Každý malý stolní tenista bude potřebovat vlastní pálku, sportovní oblečení a sálovou obuv.
27 PING PONG 2 16:00 17:00 Kotelna Pinpongárna 12 15 24.9.2020 27.5.2021 Ondřej Hampl 800 -
Kroužek stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé. Ukážeme si, jak provádět podání a základní údery. Vše si budeme procvičovat samotným hraním vzájemně mezi sebou, což bude hlavní náplní našich setkání. Každý malý stolní tenista bude potřebovat vlastní pálku, sportovní oblečení a sálovou obuv.
41 VOLEJBAL 18:30 20:00 Komín Tělocvična 13 100 24.9.2020 30.6.2021 Ivana Žůrková 1050
(1650)
-
Sportovní kroužek pro všechny, kteří chtějí zlepšit své volejbalové dovednosti. Kroužek je určen pro začátečníky i mírně pokročilé. Budeme pracovat na zlepšení techniky volejbalových úderů a pohybu na hřišti. Nutná vhodná obuv do tělocvičny.
104 AIKIDO - ČTVRTEK 16:15 17:45 Sever Sever 9 14 24.9.2020 10.6.2021 Tomáš Ficnar 1000 -
Kroužek pro aktivní děti, které se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Zahrajeme si také různé „bojové“ hry. Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Více o Aikido na webu: aikidosumperk.cz V případě zájmu o kroužek je možné navštívit zkušební trénink. Předběžné info o možné rezervaci místa a aktuálním stavu naplněnosti zjistíte u vedoucího kroužku na e-mailu: info@aikidosumperk.cz
109 BADMINTON - ČTVRTEK - REKREAČNÍ 16:00 17:30 ZŠ Vrchlického Tělocvična 8 15 24.9.2020 27.5.2021 Jiří Kadláček 1350 -
Kroužek badmintonu pro začátečníky a mírně pokročilé. Budeme se učit zvládat základní údery, jednoduché herní situace a pravidla hry badminton. Následně budeme mezi sebou soutěžit ve dvouhře a čtyřhře. Pro naši činnost budeme potřebovat pálku na badminton, alespoň 3 míčky (čím bude kvalitnější vybavení, tím pro vás bude vše příjemnější a jednodušší), sportovní oděv a sálovou obuv do tělocvičny (umělý povrch). Začínáme ve čtvrtek 24. 9. 2020, sraz v 15:50 hod. před ZŠ Šumperk, Vrchlického 22.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
99 ČLOVÍČKU, HÝBEJ SE! 09:30 11:00 Sever Sever 2 4 25.9.2020 28.5.2021 Veronika Šubrtová 1150 -
Na děti a rodiče čeká pestrý program zaměřený na rozvoj pohybových dovedností. Jednotlivé hodiny budou tematicky provázány. Spojíme pohyb a rozvoj učení barev, zvířat, ročních období, tvarů, části těl apod. Míč bude náš velký kamarád – házení, chytání, kopání a honění míče patří k základním dovednostem, které u dětí v této věkové kategorii budeme prohlubovat. Budeme tak rozvíjet nejen obratnost a rychlost, ale i jemnou a hrubou motoriku. Děti se také budou učit vzájemné spolupráci.
6 SPORTOVNĚ ZÁŽITKOVÉ PÁTKY 14:00 18:00 Jiné Šumperk a okolí 8 14 2.10.2020 30.6.2021 Soňa Vávrová 1100 -
Kroužek pro děti, které chtějí vyzkoušet tradiční i netradiční sporty a něco zažít. Navštívíme různá sportoviště (gymnastickou tělocvičnu, baseballové hřiště, Tyršův stadion), setkáme se se zajímavými osobnostmi ze sportovního prostředí. Na programu budou také zimní sporty a soutěže. Společně nahlédneme do kulinářského světa. Naší závěrečnou tradicí je sjíždění řeky Moravy. Stačí jenom sportovní oblečení a obuv, vše ostatní, co je potřeba Vám Doriska zapůjčí. Schůzky budou probíhat vždy 1. pátek v měsíci. Druhou vedoucí je Veronika Šubrtová.
112 ŠACHY 15:00 16:00 Vila Doris Sál 7 18 25.9.2020 30.6.2021 Rostislav Vodák 600 -
Kroužek pro všechny děti, které už umí tahat šachovými figurkami, ale chtěly by navíc porážet své rodiče, prarodiče, spolužáky, ... Ukážeme si, jak správně vyvinout figurky, dát soupeři mat, vyhrát s jedním pěšcem a základní triky. S pokročilejšími se podíváme na základy taktiky a strategie správně vedené partie.
15 ZDRAVOTNÍ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 09:00 10:30 Komín Trampoška 18 99 25.9.2020 28.5.2021 Dana Vláčelová 1450
(650)
-
Sportovní kroužek pro dospělé, kteří chtějí protáhnout všechny partie těla a naučit se, jak správně posilovat i relaxovat. Naučíme se, jak udržovat vnitřní stabilizační systém v rovnováze a posílit důležité svalové partie. Kroužek zakončíme pohodovou relaxací.
 
Keramické a výtvarné
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
23 TVOŘILKA 14:15 15:45 Komín Šicí dílna 9 13 21.9.2020 30.6.2021 Eva Pšenčíková 1100 -
Keramicko-výtvarný kroužek pro děti, které chtějí objevovat svoji vlastní tvořivost i nové možnosti výtvarných materiálů a technik. Budeme experimentovat s keramickou hlínou, látkami, šňůrami, papírem i barvami a tvořit originální dílka podle vlastní fantazie. Témata jsou spíše vhodná pro děvčata.
79 KERAMIKA 1 14:00 15:30 Komín Artedílna 7 15 21.9.2020 30.6.2021 Hana Janů 1350 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka,… Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
80 KERAMIKA 2 15:45 17:15 Komín Artedílna 6 16 21.9.2020 30.6.2021 Hana Janů 1350 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka, … Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
13 VÝTVARNÉ HRANÍ PRO NEJMENŠÍ 09:30 11:00 Komín Výtvarný ateliér 3 4 22.9.2020 25.5.2021 Romana Večeřová 1100 -
Výtvarný kroužek pro nejmenší děti a rodiče, ve kterém si budeme společně hrát s výtvarnými technikami, pomůckami, materiály, ... Vznikne tak společné dílo, jehož tvůrcem bude více dospělý než dítě. Dojde tak ale k navazování nových sociálních návyků. Motivací nám bude pohádka, roční období nebo výjimečná událost. Jistě se nám bude hodit pracovní oblečení.
20 MALÝ ARTÍK 2 16:00 17:30 Komín Artedílna 6 8 22.9.2020 30.6.2021 Zuzana Vavrušová 1100 -
Keramicko-výtvarný kroužek pro děti, které rády tvoří a experimentují s různými výtvarnými materiály a pomůckami. Budeme tvořit dle vlastní fantazie i zadaného tématu a objevovat nové možnosti keramické hlíny, papíru, barev a jiných výtvarných prostředků.
8 VÝTVARNÝ KROUŽEK 1 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 22.9.2020 30.6.2021 Romana Večeřová 1100 -
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů pronikneme do tajů tvoření a vyzkoušíme si také, jak tvořili výtvarní umělci kdysi dávno. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, spíše o experimentování s výtvarným uměním. Druhou vedoucí je Zuzana Vavrušová.
9 VÝTVARNÉ HRANÍ 1 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 6 8 22.9.2020 30.6.2021 Romana Večeřová 1100 -
Výtvarný kroužek pro předškoláky a školáky do 2. třídy. V kroužku budeme zdokonalovat výtvarné dovednosti (jako je např. stříhání, lepení,…), hrát si a experimentovat s výtvarným i odpadovým materiálem. Tím budeme rozvíjet fantazii a tvořivost. K tomu všemu budeme potřebovat pracovní oblečení.
91 JENOM PAPÍR? 14:15 15:45 Vila Doris Hobby ateliér 8 16 22.9.2020 30.6.2021 Magdalena Gieslová 1550 -
Výtvarný kroužek, ve kterém budeme pomocí sprejů, gelli plate, tisku, embossingu... dekorovat papír. Z hotových papírů budeme vyrábět další díla - přání, alba a 3D dárky.
93 ŘEMESLA - MODERNĚ? 16:00 18:00 Vila Doris Hobby ateliér 11 18 22.9.2020 30.6.2021 Magdalena Gieslová 1950 -
Řemeslný kroužek pro větší děti. Objevíme nové a zajímavé možnosti starých řemesel - vitráže, výroba papíru, patchwork, smalt, mozaiky, pryskyřice a linorytu. Dokážeme, že tradiční řemesla nemusí být nuda.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
10 VÝTVARNÝ KROUŽEK 2 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 23.9.2020 30.6.2021 Romana Večeřová 1100 -
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů pronikneme do tajů tvoření a vyzkoušíme si také, jak tvořili výtvarní umělci v historii. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, spíše o experimentování s výtvarným uměním.
11 VÝTVARNÉ HRANÍ 2 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 6 8 23.9.2020 30.6.2021 Romana Večeřová 1100 -
Výtvarný kroužek pro předškoláky a školáky do 2. třídy. V kroužku budeme zdokonalovat výtvarné dovednosti (jako je např. stříhání, lepení,…), hrát si a experimentovat s výtvarným i odpadovým materiálem. Tím budeme rozvíjet fantazii a tvořivost. K tomu všemu budeme potřebovat pracovní oblečení.
17 HÁČKOVÁNÍ HRAČEK S DANOU 17:30 20:30 Komín Šicí dílna 11 99 30.9.2020 30.6.2021 Dana Vláčelová 700
(1500)
-
Kroužek pro všechny, kteří se chtějí naučit háčkovat a vyrobit si originální dárek nebo módní doplněk. Naučíme se háčkovat řetízek, různé typy sloupků i krajkové vzory. Výsledkem kroužku bude malý slon, kuřátko, kočička a čivava v košíku – kombinace s látkou. Dle přání si uháčkujeme také pléd nebo jiný módní doplněk. Scházíme se 1x za 14 dní. Pracuje se s vlastním materiálem.
81 KERAMIKA 3 16:00 17:30 Komín Artedílna 6 16 23.9.2020 30.6.2021 Hana Janů 1350 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka,… Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
83 KOŠÍKÁŘSTVÍ 14:00 15:30 Vila Doris Hobby ateliér 9 15 23.9.2020 30.6.2021 Hana Janů 1350 -
Kroužek pro děti od 9 let, které se chtějí naučit základy košíkářského řemesla. Dozvíme se něco z historie košíkařství, seznámíme se s různými materiály, které budeme používat na pletení (pedig, proutí, papír, sláma, tráva...). Krok po kroku projdeme tvorbu pletených výrobků a naučíme se plést košíky, ošatky, vánoční ozdoby, velikonoční dekorace nebo oplétat sklenice.
89 ŠITÍ BEZ ZÁBRAN 14:15 15:45 Komín Šicí dílna 10 16 23.9.2020 30.6.2021 Magdalena Gieslová 1700 -
V kroužku si osvojíme základní práce s šicím strojem. Zaměříme se na volné šití, bez složitých střihů, aby děti získaly jistotu a praxi při šití a neměly obavy z nepřesností. Pomocí menších výrobků budeme zvyšovat náročnost šití. Cílem práce v kroužku je postupná samostatnost při výrobě konečného produktu, ale i při manipulaci s šicím strojem. Důležitá je samostatnost dětí. V kroužku dbáme na individuální přístup vedoucího k jednotlivcům.
82 KERAMICKÝ KLUB 18:00 20:00 Komín Artedílna 26 100 23.9.2020 30.6.2021 Hana Janů 2600 -
Tvoření z keramické hlíny pro dospělé. Budeme tvořit drobné plastiky, užitkovou i dekorativní keramiku dle vlastních představ, točit na hrnčířském kruhu a zkoušet si různé způsoby dekorování keramiky. Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
12 VÝTVARNÉ HRANÍ S RODIČI 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 3 6 24.9.2020 27.5.2021 Romana Večeřová 1100 -
Výtvarný kroužek pro ,,školkové" děti a rodiče. Půjde o společný čas v ateliéru. Dětem dáme prostor k sebevyjádření a rodičům možnost děti doprovázet a pomáhat jim. Některé výtvarné aktivity budou děti i dospělí dělat samostatně, některé dohromady. Vždy však vznikne společné dílo. Ke všem aktivitám budeme potřebovat pracovní oblečení.
22 MALÝ ARTÍK 1 15:45 16:45 Komín Artedílna 5 6 1.10.2020 30.6.2021 Eva Pšenčíková 1000 -
Keramicko-výtvarný kroužek pro děti, které rády tvoří a experimentují s různými výtvarnými materiály a pomůckami. Budeme tvořit dle vlastní fantazie i zadaného tématu a objevovat nové možnosti keramické hlíny, papíru, barev a jiných výtvarných prostředků.
21 VELKÝ ARTÍK 14:00 15:30 Komín Artedílna 7 13 24.9.2020 30.6.2021 Eva Pšenčíková 1000 -
Kroužek pro děti, které rády tvoří a tráví tak svůj volný čas. Budeme společně malovat, lepit, stříhat, pracovat s hlínou a přírodním materiálem a vyzkoušíme různé výtvarné techniky. Cílem je naučit děti pracovat s různými materiály a nástroji a rozvinout jejich tvůrčí schopnosti ve výtvarně rukodělných aktivitách.
37 IMAGINACE 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 8 14 24.9.2020 30.6.2021 Zuzana Vavrušová 1000 -
Keramicko-výtvarný kroužek pro tvořivé děti, které chtějí uplatnit svoji fantazii a kreativitu. Budeme modelovat, malovat, fotit, tisknout, lepit a objevovat nové možnosti výtvarných technik a materiálů. Originální dílka budeme prezentovat na přehlídce dětských výtvarných prací. Druhá vedoucí kroužku Romana Večeřová.
84 ŘEMESLÍČKA 1 16:00 17:30 Vila Doris Hobby ateliér 9 16 24.9.2020 30.6.2021 Bohdana Foberová 1100 -
Řemeslný kroužek pro všechny děti, které si chtějí vyzkoušet stará i nová řemesla. Ze starých nepotřebných věcí budeme s dětmi tvořit věci nové. Budeme stříhat, lepit, malovat, šít, pracovat s drátem, keramickou hlínou, korálky, ovčí vlnou, textilem, papírem a pedigem. Naučíme se základy drátování, pletení z pedigu, šití, tkaní, batikování, výroby mýdel, pečení, ...K naší činnosti budeme potřebovat starší tričko nebo zástěrku.
36 ART KLUB 2 17:00 19:00 Komín Artedílna 18 99 24.9.2020 30.6.2021 Zuzana Vavrušová 2700
(1800)
-
Keramický kroužek pro dospělé. Naučíme se základní keramické techniky a postupy. Budeme tvořit s různými druhy keramických hlín, dekorovat glazurami a engobami a věnovat se individuální tvorbě dle vlastních návrhů a fantazie.
38 VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DOSPĚLÉ 1 16:00 17:30 Vila Doris Hladomorna 19 99 24.9.2020 27.5.2021 Viktor Bandík 1500
(800)
-
Výtvarný kroužek pro dospělé, kteří se chtějí naučit základům kresby a malby, nebo rozvíjet svůj malířský projev. Podle individuálních potřeb účastníků se budeme věnovat kresbě, malbě a olejomalbě. Rozdělení do skupin proběhne až po úvodním setkání.
39 VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DOSPĚLÉ 2 17:30 19:00 Vila Doris Hladomorna 19 99 24.9.2020 27.5.2021 Viktor Bandík 1500
(800)
-
Výtvarný kroužek pro dospělé, kteří se chtějí rozvíjet ve svém malířském projevu. Podle individuálních potřeb účastníků se budeme věnovat malbě a olejomalbě. Rozdělení do skupin proběhne až po úvodním setkání.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
108 PALIČKOVÁNÍ 15:00 19:30 Vila Doris Herna 10 99 25.9.2020 31.5.2021 Vlasta Jirásková 1250
(650)
-
Kroužek pro všechny, kteří se chtějí naučit paličkovat. Přihlásit se mohou úplní začátečníci i pokročilí. Naučíme se, jak vytvořit vlastní krajku. S sebou nůžky, háček a perlovku barevnou. Schůzky 1x měsíčně po domluvě s vedoucí, první schůzka 25. 9. 2020 v 15:00 hod.
 
Sobota Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
86 PATCHWORK 09:00 14:00 Komín Výtvarný ateliér 26 100 26.9.2020 30.6.2021 Hana Hekrdlová 1350 -
Rukodělný kroužek pro dospělé, kteří podlehli kouzlu netradiční textilní techniky. Součástí schůzek je zopakování a procvičení základních zásad pro šití patchworku – výběr látek, jejich kombinace, ruční a strojové šití, práce se střihy a šablonami... Jsme skupina nadšenců ručních prací, kteří si spolu užívají hezké chvilky při tvoření patchworkových výrobků. Tvoříme pro sebe, pro naše blízké a pro známé i neznámé. Setkáváme se 1x měsíčně v sobotu.
 
Přírodovědné
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
95 DEBRUJÁŘI 16:00 17:30 Vila Doris Laborka 8 12 22.9.2020 30.6.2021 Soňa Vávrová 1100 -
Debrujáři jsou šikulové, kteří si chtějí hrát, objevovat, zkoumat, tvořit a vyrábět. Společně budeme zábavným způsobem experimentovat a vymýšlet pokusy z běžně dostupných surovin. Budeme tvořit, hrát hry, procvičovat zručnost a logické myšlení. Kroužek je zaměřený na aktivní učení, při kterém každý rozvíjí své schopnosti, smysl pro spolupráci a zodpovědnost. Aktivity budou probíhat ve vnitřních i venkovních prostorách naší budovy a přilehlého parku.
97 RYBÁŘI 1 - ZAČÁTEČNÍCI 14:00 15:30 Vila Doris Příroda 8 12 22.9.2020 30.6.2021 Jiří Kamp 1100 -
Kroužek je určen dětem, které se chtějí stát rybářem. Nevíte, k čemu slouží podběrák? Jak vypadá amur nebo lipan? Během roku se naučíme rybářskému umění - navazovat háčky, nahazovat, poznávat naše sladkovodních ryby. V kroužku budeme používat skutečnou rybářskou výbavu. Zhlédneme také plno video návodů, jak ulovit rybu. Vše zakončíme získáním rybářského lístku. A možná půjdeme i k vodě.
98 RYBÁŘI 2 - POKROČILÍ 15:45 17:15 Vila Doris Příroda 10 15 22.9.2020 30.6.2021 Jiří Kamp 1100 -
Kroužek je pro děti, které už jsou rybáři a mají svůj rybářský lístek. Během roku budeme chodit na ryby - na podzim a na jaře (podle počasí a domluvy). Naučíme se poznávat méně známé rybí druhy z ČR i ze světa. Budeme si povídat o úlovcích, sledovat videa a zdokonalovat se v rybařině. Také si zkusíme uvařit některá rybí jídla.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
47 VČELÍK - RODINNÉ VČELAŘENÍ 16:00 18:00 Vila Doris Příroda 7 99 8.10.2020 30.6.2021 Adam Trčka 650
(1250)
-
Základy včelaření pro děti i dospělé. Budeme poznávat život včel ve všech ročních obdobích. Celý rok nás bude provázet profesionální včelař František Domes. Scházíme se 1x za 14 dní.
 
Sobota Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
46 OUT DOOR IS... VÍKENDY PLNÉ ZÁŽITKŮ 09:00 17:00 Jiné Šumperk a okolí 12 18 10.10.2020 30.6.2021 Soňa Vávrová 2600 -
Turistický kroužek pro aktivní děti. Každý měsíc se na jeden víkend vypravíme do Jeseníků na túru s přespáním. Navštívíme místa, kam se nedostane každý. Seznámíme se se znalci přírody a získáme zkušenosti, které každodenní život ve městě nenabízí (rozdělávání ohně bez sirek, stavění přístřešku, filtrace vody, vaření na ohni,...). Cena kroužku zahrnuje náklady na jednotlivé výlety spojené s cestou, stravováním a vstupným. V červnu nás čeká závěrečný třídenní přechod. Termíny víkendů: rok 2020 (10.-11.10.); (21.–22.11.); (12.-13.12.), rok 2021 (16.–17.1.); (20.–21.2.); (13.–14.3.); (17.–18.4.); (22.–23.5.); (18.–20.6.).
 
Technické
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
136 MODELÁŘSKÝ KROUŽEK DORIS 15:00 16:30 Vila Doris Laborka 9 13 21.9.2020 31.5.2021 Jan Vařeka 1950 -
Základy modelářské "ABECEDY" pro začátečníky a středně pokročilé. Modelování z papíru, překližky, špejlí a lepenky. Vyrobíme si jednoduché modely na výstavku i na hraní, papírové draky a házedla (vlaštovky z papíru, letadélka z balzy. Děti se naučí stříhat, lepit, vyřezávat a spoustu jiných praktických dovedností. Vhodné i pro děvčata. Pracovat budeme i na PC - vektorové editory (kreslení), vytváření foto manuálů a postupů pomocí mobilních telefonů apod.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
25 MLADÝ INŽENÝR 16:00 17:30 Vila Doris Laborka 9 12 23.9.2020 26.5.2021 Filip Valenta 2000 -
Kroužek pro všechny děti, které zajímá technika - rakety, drony nebo programování. Každý týden budeme navrhovat, objevovat a vytvářet zajímavé prvky z moderní techniky. Naučíme se, jak si navrhnout 3D model dílu dronu, který si pak vytiskneme na 3D tiskárně, naprogramujeme si robota nebo se připravíme na start vlastní rakety. Kroužek pro vás může být jen zábava a zpestření vlastních aktivit, ale také vás může připravit na hvězdnou kariéru kosmického inženýra.
 
Hudební
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
59 FLÉTNY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ 17:00 18:30 Vila Doris Sál 7 16 21.9.2020 31.5.2021 Marcela Myšková (Blahoudková) 1250 -
Hudební kroužek věnující se hře na flétnu, kde se začátečníci i pokročilejší hudebníci věnují hře na tento nástroj. Budeme se seznamovat s různými typy fléten a hudební naukou. A hlavně budeme hrát různé písničky.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
123 KYTAROVÝ KROUŽEK 1 - ZAČÁTEČNÍCI 16:00 17:00 Komín Monte klub 10 15 24.9.2020 27.5.2021 Lucie Novotná 800 -
Kroužek je určen pro děti, které se chtějí naučit hrát na kytaru. Pro účast v kroužku je nutné mít vlastní kytaru.
124 KYTAROVÝ KROUŽEK 2 - POKROČILÍ 17:15 18:30 Komín Monte klub 10 18 24.9.2020 27.5.2021 Lucie Novotná 900 -
Kroužek pro děti, které si chtějí prohloubit a rozšířit dovednost hry na kytaru. Pojďte se s námi připravit na příjemný čas strávený u táboráků. Skupinová výuka hry na kytaru - akordy, zpěv, ... Pro účast v kroužku je nutné mít vlastní kytaru a znát akordy min.: C, D, D7, E, Emi, G, A, A7.
 
Taneční
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
53 TANEČNĚ POHYBOVÉ SKOTAČENÍ NA SEVERU 17:00 18:00 Sever Sever 3 4 21.9.2020 31.5.2021 Anna Muratidisová 1000 -
Tanečně-pohybový kroužek pro kluky i holčičky. Budeme rozvíjet pohybové a výrazové dovednosti prostřednictvím tanečně-pohybových her, kterým bude předcházet naladění příběhem, básničkou, … Budeme se věnovat prostorovému a rytmickému cítění, improvizaci, … Kroužek je určen pro „školkové“ děti s rodiči.
64 TORNÁDO SISINKY 1 16:00 17:00 Komín Tančírna 5 6 21.9.2020 30.6.2021 Andrea Ficková 1150 -
Taneční kroužek pro předškolní děti. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit jednoduché choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách Tornáda pro starší děti.
65 TORNÁDO SISINKY 2 17:00 18:00 Komín Trampoška 4 5 21.9.2020 30.6.2021 Zdeňka Brandejská 1150 -
Taneční kroužek pro předškolní děti. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit jednoduché choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách Tornáda pro starší děti.
52 ŘECKÉ TANCE 18:00 20:00 Sever Sever 6 99 2.11.2020 24.5.2021 Anna Muratidisová 600
(800)
-
Kroužek je určen všem, kteří se chtějí seznámit s řeckým folklórem. Je vhodný i pro úplné začátečníky jakéhokoliv věku. Naučíme se známé i méně známé řecké lidové tance, které se tančí převážně v kruhu a není tudíž potřeba partnera. Kroužek se uskuteční celkem 8x, bude probíhat 1x za 4 týdny v termínech: 2.11., 30.11., 14.12., 25.1., 22.2., 22.3., 19.4. a 17.5. Spoluvedoucí bude Theodora Vintrová.
66 TORNÁDO - BUBLINY PŘÍPRAVKA 1 17:00 18:30 Komín Tančírna 11 16 21.9.2020 30.6.2021 Andrea Ficková 1300 -
Taneční kroužek je určen pro starší děti a teenagery. Je přípravkou na vstup do juniorské soutěžní skupiny Tornáda. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris i vybraných soutěžích.
68 TORNÁDO - CVRČCI POKROČILÍ 1 16:00 17:30 Komín Úpolovka 10 12 21.9.2020 30.6.2021 Natálie Kučerová 1100 -
Taneční kroužek pro školní děti. Budeme prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky a rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na veřejných akcích i soutěžích. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
70 TORNÁDO - BUBLINY POKROČILÉ 1 17:30 19:00 Komín Tělocvična 11 16 21.9.2020 30.6.2021 Natálie Kučerová 1400 -
Taneční kroužek pro teenagery. Je juniorskou soutěžní skupinou Tornáda. Budeme prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme nadále podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost i na vybraných soutěžích.
54 TANČÍME? 18:00 19:30 Sever Sever 18 99 9.11.2020 31.5.2021 Anna Muratidisová 1150
(800)
-
Kroužek je určen pro dospělé, kteří chtějí poznávat „nové“ pohybové a výrazové možnosti. Budeme čerpat z různých tanečních technik. Pozveme si externí lektory a ochutnáme různé taneční styly. Budeme se snažit docílit zlepšení koordinace, protažení zkrácených a posílení ochablých svalů. Důraz bude kladen zejména na správné držení těla a plynulost pohybu. Budeme začínat rozehřátím a rozhýbáním celého těla, následovat bude hlavní taneční část - převážně půjde o jednoduché a plynulé sekvence pohybů, nezapomeneme na posilování a relaxaci. Není nutné mít předešlé zkušenosti s tancem či cvičením. Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
74 TORNÁDO - SISINKY A RODIČE 1 16:00 17:00 Komín Tančírna 3 4 22.9.2020 25.5.2021 Zdeňka Brandejská 1000 -
Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti. Společně se naučíme několik tanečků různých žánrů a jiné pohybové aktivity. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme si také hrát a učit se říkadla a básničky. Zúčastníme se vystoupení v rámci akcí SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách Tornáda pro starší děti.
60 TORNÁDO - ANDÍLCI 1 18:30 20:00 Komín Trampoška 15 26 22.9.2020 30.6.2021 Natálie Kučerová 850
(1700)
-
Taneční kroužek pro teenagery a mládež. Budeme zde prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme nadále podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost i na soutěžích.
62 TORNÁDO - CVRČCI MINI 1 16:00 17:00 Komín Trampoška 6 8 22.9.2020 30.6.2021 Šárka Brandejská 850 -
Taneční kroužek pro děti 1. a 2. tříd. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
72 TORNÁDO - CVRČCI PŘÍPRAVKA 1 17:00 18:30 Komín Trampoška 8 10 22.9.2020 25.5.2021 Irena Čiklová 1150 -
Taneční kroužek pro školní děti je přípravkou na vstup dětí do dětské soutěžní skupiny Tornáda. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích SVČ Doris. Budeme se také účastnit vybraných tanečních soutěží.
131 FOLÍ DE LA FÚL JUNIOŘI B 17:15 19:15 Komín Tančírna 12 14 22.9.2020 25.5.2021 Petra Eliášová 1500 -
Taneční kroužek pro děti a teenagery se zaměřením na STREET DANCE - začátečníci a mírně pokročilí. Naučíme se základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do krátkých tanečních vazeb, budeme rozvíjet vlastní taneční styl, naučíme se taneční improvizaci. Vytvoříme taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Naučíme se relaxaci a protažení celého těla. Druhá trenérka je Renata Eliášová.
134 FOLÍ DE LA FÚL DOSPĚLÍ C 16:00 18:00 Komín Úpolovka 15 20 22.9.2020 27.5.2021 Mirek Eremka 2000 -
Taneční kroužek pro teenagery a dospělé se zaměřením na STREET DANCE - mírně pokročilí. Rozšíříme dosavadní taneční dovednosti v jednotlivých stylech STREET DANCE, budeme se věnovat obecné taneční technice, budeme rozvíjet vlastní taneční styl a taneční improvizaci. Prohloubíme dosavadní dovednost v protažení celého těla. Vytvoříme taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Zúčastníme se tanečních soutěží. Tréninky 2x týdně - v úterý a ve čtvrtek.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
49 TANCÁČEK 16:15 17:15 Komín Trampoška 4 6 23.9.2020 30.6.2021 Anna Muratidisová 750 -
Taneční kroužek scénického tance pro holky i kluky – předškoláky, začátečníky i pokročilejší. Budeme se zaměřovat především na schopnost vyjádření nálady tancem, vcítění se do hudby a objevování „nových“ možností pohybu v tanci, správné držení těla, techniku pohybů, prostorové a rytmické cítění, improvizaci. Naučíme se vyjadřovat pohybem a společně vytvoříme jednoduché choreografie.
51 TANEČNÍ PŘÍPRAVKA 09:30 10:30 Komín Trampoška 2 3 23.9.2020 26.5.2021 Anna Muratidisová 1000 -
Tanečně-pohybový kroužek pro kluky i holčičky. Budeme rozvíjet pohybové a výrazové dovednosti prostřednictvím tanečně-pohybových her, kterým bude předcházet naladění příběhem, básničkou, … Budeme se věnovat prostorovému a rytmickému cítění, improvizaci, … Kroužek je určen pro děti s rodiči.
48 BALETNÍ HRÁTKY 14:30 16:00 Komín Trampoška 6 8 23.9.2020 30.6.2021 Anna Muratidisová 900 -
Taneční kroužek pro holky i kluky 1. – 3. tříd, začátečníky i pokročilejší. Budeme rozvíjet pohybové schopnosti a zlepšovat fyzickou kondici. Zaměříme se na správné držení těla, koordinaci pohybů a vnímání prostoru. Naučíme se zdravě protáhnout a zpevnit celé tělo. Budeme se soustředit na harmonii pohybů s přihlédnutím k vrozeným dispozicím, rytmickému cítění a fantazii.
50 TANCÁK 17:30 19:00 Komín Trampoška 9 12 23.9.2020 30.6.2021 Anna Muratidisová 850 -
Taneční kroužek scénického tance pro dívky i chlapce 4. – 6. tříd, začátečníky i pokročilé. Budeme se zaměřovat především na schopnost vyjádření nálady tancem, vcítění se do hudby a objevování „nových“ možností pohybu v tanci, správné držení těla, techniku pohybů, prostorové a rytmické cítění, improvizaci. Naučíme se vyjadřovat pohybem a společně vytvoříme jednoduché choreografie.
67 TORNÁDO - BUBLINY PŘÍPRAVKA 2 17:00 18:30 Komín Úpolovka 11 16 23.9.2020 26.5.2021 Anna Bundilová 1300 -
Taneční kroužek je určen pro starší děti a teenagery. Je přípravkou na vstup do juniorské soutěžní skupiny Tornáda. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris i vybraných soutěžích.
69 TORNÁDO - CVRČCI POKROČILÍ 2 16:00 17:30 Komín Tělocvična 10 12 23.9.2020 26.5.2021 Vojtěch Nimmerrichter 1400 -
Taneční kroužek pro školní děti. Budeme prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky a rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na veřejných akcích i soutěžích. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
71 TORNÁDO - BUBLINY POKROČILÉ 2 17:30 19:00 Komín Tělocvična 11 16 23.9.2020 26.5.2021 Vojtěch Nimmerrichter 1400 -
Taneční kroužek pro teenagery. Je juniorskou soutěžní skupinou Tornáda. Budeme prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme nadále podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost i na vybraných soutěžích.
127 FOLÍ DE LA FÚL MINI DĚTI B 15:30 17:00 Komín Úpolovka 7 10 23.9.2020 26.5.2021 Barbora Švédová 1150 -
Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE - začátečníci a mírně pokročilí. Naučíme se základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do jednoduchých tanečních vazeb. Budeme také rozvíjet vlastní taneční styl. Vytvoříme taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Zahrajeme si tanečně-pohybové hry, naučíme se relaxaci a protažení celého těla.
76 TORNÁDO POUŠTNÍ RŮŽE 18:30 20:30 Komín Tančírna 20 99 23.9.2020 30.6.2021 Zdeňka Brandejská 1950 -
Taneční kroužek pro dospělé dámy i pány, začátečníky i pokročilé. Budeme získávat taneční a pohybovou průpravu různých tanečních technik a budeme se seznamovat s vybranými tanečními styly. Budeme také používat tanec a pohyb k relaxaci a udržování svého tělesného zdraví a kondice. Budeme se učit vybrané choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
75 TORNÁDO - SISINKY A RODIČE 2 10:15 11:15 Komín Tančírna 2 3 24.9.2020 27.5.2021 Zdeňka Brandejská 1000 -
Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti. Společně se naučíme několik tanečků různých žánrů a jiné pohybové aktivity. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme si také hrát a učit se říkadla a básničky. Budeme se účastnit vystoupení v rámci akcí SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách Tornáda pro starší děti.
63 TORNÁDO - CVRČCI MINI 2 16:00 17:00 Komín Tančírna 6 8 24.9.2020 30.6.2021 Jitka Unzeitigová 850 -
Taneční kroužek pro děti 1. a 2. tříd. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
73 TORNÁDO - CVRČCI PŘÍPRAVKA 2 17:00 18:30 Komín Tančírna 8 10 24.9.2020 30.6.2021 Jitka Unzeitigová 1150 -
Taneční kroužek pro školní děti je přípravkou na vstup dětí do dětské soutěžní skupiny Tornáda. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme se učit choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích SVČ Doris. Budeme se také účastnit vybraných tanečních soutěží.
77 TANEČNÍ GYMNASTIKA 17:30 18:30 Komín Tělocvična 10 16 24.9.2020 27.5.2021 Monika Kotková 900 -
Tanečně-sportovní kroužek pro všechny teenagery, kteří se chtějí k tanci naučit gymnastické a akrobatické prvky. Budeme trénovat taneční techniky, učit se taneční, gymnastické a akrobatické prvky. Procvičovat, protahovat, zpevňovat tělo a zvyšovat rozsah pohybů.
129 FOLÍ DE LA FÚL DĚTI B 16:00 17:30 Komín Úpolovka 9 11 24.9.2020 27.5.2021 Adriana Mili 1200 -
Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE - začátečníci a mírně pokročilí. Naučíme se základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do krátkých tanečních vazeb. Rozvineme také vlastní taneční styl. Naučíme se choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Naučíme se relaxaci a protažení celého těla. Druhá trenérka Ivana Marešová.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
61 TORNÁDO - ANDÍLCI 2 17:00 18:30 Komín Úpolovka 15 26 25.9.2020 28.5.2021 Natálie Kučerová 850
(1700)
-
Taneční kroužek pro teenagery a mládež. Budeme zde prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme nadále podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost i na soutěžích.
 
Mateřské centrum
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
18 MONTESSORI KLUB BERTÍK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 22.9.2020 25.5.2021 Eva Pšenčíková 1200 -
Kroužek pro děti a rodiče, které zajímá alternativní metoda výchovy podle Marie Montessori umožňující přirozený rozvoj dítěte. Během kroužku budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s montessori pomůckami. Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají. Nutná přítomnost rodiče.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
55 STŘEDEČNÍ HRANÍČKO 09:30 11:30 Komín Mateřské centrum 2 4 23.9.2020 26.5.2021 Marcela Mrázková 1100 -
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně budeme učit nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik. To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomoct, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
19 MONTESSORI KLUB FILÍPEK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 24.9.2020 27.5.2021 Eva Pšenčíková 1200 -
Kroužek pro děti a rodiče, které zajímá alternativní metoda výchovy podle Marie Montessori umožňující přirozený rozvoj dítěte. Během kroužku budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s montessori pomůckami. Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají. Nutná přítomnost rodiče.
 
Ostatní
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
14 VAŘENÍ A PEČENÍ S DANOU 15:00 17:00 Vila Doris Příroda 9 14 21.9.2020 30.6.2021 Dana Vláčelová 1850 -
V kroužku vaření a pečení se naučíme přípravu jednoduchých jídel, které je možné připravit, uvařit, upéct a také sníst během dvouhodinového kroužku. Budeme vařit a péct slaná a i sladká jídla. Naučíme se potraviny nakupovat, zpracovávat, vařit, péct i smažit. Součástí práce v kroužku je také úklid naší moderně vybavené nové kuchyňky. V ceně kroužku potraviny na vaření a pečení.
24 ŠICÍ DÍLNA 16:30 18:30 Komín Šicí dílna 15 99 21.9.2020 30.6.2021 Eva Pšenčíková 1400
(2900)
-
Základy šití na stroji. Konstrukce střihu oděvů. Šití sukní, šatů a dalších oděvních doplňků. Společné tvoření originálních kousků. Šití z vlastních látek.
92 OD KAŽDÉHO TROCHU PRO PUBERŤÁKY... 15:45 17:15 Vila Doris Hobby ateliér 11 18 21.9.2020 30.6.2021 Magdalena Gieslová 1750 -
Nejen výtvarný kroužek pro všechny zvídavé ,,puberťáky" (holky i kluky). Budeme zkoušet různé senzační věci: patinování, sprejování, komix, výrobu svíček a mýdel, ale i fotografování, kondiční trénink a pečení. Vyzkoušíme co nejvíce různých věcí, které nám rozšíří obzor.
122 FUN-WITH-ENGLISH 4.- 6. TŘÍDA - POKROČILÍ 17:15 18:15 Vila Doris Herna 9 12 21.9.2020 31.5.2021 Jana Tacticos 2600 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
120 FUN-WITH-ENGLISH 1.- 3. TŘÍDA - POKROČILÍ 17:00 18:00 Vila Doris Sál 6 9 23.9.2020 26.5.2021 Jana Tacticos 2600 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
40 MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 16:00 17:30 Komín Mateřské centrum 10 15 24.9.2020 30.6.2021 Ivana Žůrková 850 -
Kroužek první pomoci pro děti ve věku 10 – 15 let. Při modelových situacích s dětmi projdeme základy první pomoci, aby neměly strach poskytnout potřebnou pomoc a věděly si rady v náročných situacích. Půjdeme se podívat na práci záchranářů a hasičů, navštívíme i Střední zdravotnickou školu.
110 HISTORICKÝ KROUŽEK DORIS 15:30 17:00 Vila Doris Herna 7 15 24.9.2020 27.5.2021 Kristina Lipenská 800 -
POZOR ZMĚNA - KROUŽEK PŘESUNUT Z PŮVODNÍHO ÚTERÝ (UVEDENO V TIŠTĚNÉM LETÁKU) NA ČTVRTEK!!! Kroužek pro všechny zvídavé děti, které chtějí vědět víc o dobách minulých. Hravou formou se naučíme, jak historik pracuje, nahlédneme pod pokličku jeho „řemesla“. Budeme si povídat, dívat se na obrázky, řešit kvízy a podnikat vycházky za památkami Šumperka a okolí. Navštívíme také zajímavé výstavy. Děti porozumí erbům, mincím a atributům. V neposlední řadě na všechny čeká přátelská atmosféra a noví kamarádi.
121 FUN-WITH-ENGLISH 1.- 3. TŘÍDA - ZAČÁTEČNÍCI 17:00 18:00 Vila Doris Sál 6 9 24.9.2020 27.5.2021 Jana Tacticos 2600 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
111 PEČENÍ S NEL 15:00 17:00 Vila Doris Příroda 8 18 25.9.2020 30.6.2021 Nela Foberová 1750 -
Kroužek pro děti, které chtějí trávit čas s vařečkou v ruce. Společně si osvojíme základní cukrářské postupy a upečeme řadu výtečných dezertů - muffiny, koláče, donuty, sušenky, dorty, aj. Také budeme experimentovat s netradičními surovinami a vytvoříme si vlastní kuchařku.
116 DRAČÍ DOUPĚ 17:00 19:00 Vila Doris Hobby ateliér 9 26 25.9.2020 30.6.2021 Vladislav Heger 700
(1400)
-
Dračí doupě patří mezi klasické papírové (nepočítačové) hry na hrdiny.