JAK SE PŘIHLÁSIT DO KROUŽKŮ?

Důležitá informace hned na úvod. O pořadí přihlášení do kroužku rozhoduje čas zápisu do našeho elektronického systému. Přestože se můžete přihlásit dvěma způsoby, tak z výše uvedeného důvodu doporučujeme variantu on-line přihlášení.

Zde uvádíme oba způsoby přihlášení včetně návodu, jak to udělat.1)  Prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře z pohodlí domova...

Na webu doris.cz v sekci „Kroužky“ si vyberete preferovaný kroužek, vyplníte údaje

a odešlete přihlášku. Pokud vše proběhne zdárně, tak jste v kroužku přihlášeni.
(viz níže). Vytištěnou přihlášku odevzdáte nejpozději v den zahájení kroužku.
Přihláška má dvě strany, podepisují a odevzdávají se obě, ideálně jako jeden list
vytištěný oboustranně.

Tuto elektronickou přihlášku jednoduše vytisknete, podepíšete a doručíte na Podatelnu


2) Prostřednictvím papírového formuláře, který je nutné vyzvednout
na Podatelně (viz níže). Po vyzvednutí formuláře jej vyplníte, podepíšete
a odevzdáte na Podatelně. Přihlášení vzniká až ve chvíli, kdy ji náš zaměstnanec zadá do elektronického systému.


GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zvýšili jsme ochranu Vašich osobních údajů1, které jsme povinni shromažďovat na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Proto jsme pro Vás zřídili Podatelnu.

Budeme se Vám zde věnovat v úředních hodinách.

o všechno na Podatelně můžete vyřídit?

• Vyzvednout formulář přihlášky,

• odevzdat vyplněnou přihlášku,

• provést jakoukoli úhradu v hotovosti

(za kroužky, výukový program, tábory, ...).

 

#ONLINE

Věříme v časy už jen příznivější,
přesto... Kroužky označené #ONLINE
se v případě přerušení prezenční výuky
automaticky přesouvají do e-prostoru
a přepínají se do distanční formy vzdělávání.
Přihlášením do #ONLINE kroužku proto
souhlasíte i s e-výukou, bude-li prezenční
výuka pozastavena.

Věříme v časy už jen příznivější, přesto... Kroužky označené #ONLINE se v případě přerušení prezenční výuky automaticky přesouvají

do e-prostoru a přepínají se do distanční formy vzdělávání. Přihlášením do #ONLINE kroužku proto souhlasíte i s e-výukou,

bude-li prezenční výuka pozastavena.

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

Kde odevzdat přihlášku, když je Podatelna zavřená?

V zalepené obálce ji prosím vhoďte do schránky přímo na přihlášky určené – v přízemí,
v prostoru Recepce. Prosíme, nevhazujte přihlášky bez obálky! Děkujeme.

 

Je lepší přihlásit se do kroužků osobně na Podatelně, nebo přes on-line formulář?

Rozhodně přes on-line formulář - máte tak větší šanci získat místo ve Vámi zvoleném kroužku.

Při přihlašování na Podatelně se mnohdy tvoří fronty, jejichž odbavení je
časově náročnější. Stání ve frontě Vám místo v kroužku nezaručí.

Přihlášení do kroužku jste až po zadání přihlášky do elektronické databáze pracovnicí Podatelny.


Co přibylo v přihlášce v souvislosti se zavedením GDPR?

Vyjádření Vašich souhlasů, případně nesouhlasů, například:

• S fotografováním, natáčením účastníků kroužků,

• s uveřejněním fotek, videí, jmen účastníků na sociálních sítích SVČ,

• s uveřejněním fotek, videí, jmen na propagačních materiálech SVČ,

• s uvedením kontaktních údajů (tj. e-mail, telefon u zletilých účastníků)

 

Omlouváme se za komplikace.

Věříme však, že zvýšenou míru ochrany dat u Vás i Vašich dětí pochopíte.

Děkujeme...

 

Vaše SVČ Doris aneb Vaše Doriska

PLATBY ZA KROUŽEK

je možné posílat na účet číslo: 125 28 08/0300 (ČSOB Šumperk), kde jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované při přihlašování a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena kroužku. Při osobním přihlašování Vám variabilní symbol sdělí pracovnice recepce.

 

Nezávazná je pouze první schůzka kroužku, na druhé schůzce prosím předložte vedoucímu kroužku doklad o zaplacení úplaty.

 

Platba pomocí QR kódu

Možnost platby pomocí QR kódu je tu! Vyfoťte QR kód z přihlášky chytrým telefonem a platební příkaz se v bankovní aplikaci vyplní automaticky. Snadno, rychle, bez překlepu! Už žádné špatné číslo účtu, žádné hledání správného variabilního symbolu!


 

Ke stažení:

žádost o úpravu výše úplaty za zájmové vzdělávání

 

Přihláška do kroužku - DÍTĚ


Přihláška do kroužku - DOSPĚLÝ

 

  • Žádost odešlete na e-mail: krouzky@doris.cz

debru