Čestné prohlášení,

které je aktuálně potřeba odevzdat před znovunastoupením do kroužku:

čestné prohlášení-stáhnout.

PLATBY ZA KROUŽEK

je možné posílat na účet číslo: 125 28 08/0300 (ČSOB Šumperk), kde jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované při přihlašování a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena kroužku. Při osobním přihlašování Vám variabilní symbol sdělí pracovnice recepce.

 

Ke stažení:

Žádost odešlete na e-mail: krouzky@doris.cz

Proč potřebujeme v přihlášce rodné číslo?debru

  • Někteří členové kroužků (zejména dospělí), ale i zákonní zástupci se odvolávají na své právo rodné číslo neuvádět - zřejmé je odvolání se na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento zákon má však v §5 bod (2)a), kde je řečeno, že: "Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, 12). Právní povinnost pro naše zařízení vyplývá ze školského zákona (viz. níže).
  • Podle školského zákona (§28 bod 3 písmeno a) zákona 561/2004 Sb.) jsme povinni vést tzv. školní matriku. V této matrice musíme uvádět kromě jiného i rodné číslo.
    V případě, že některý z údajů chybí, není tento člen kroužku započítáván a stává se tak pro nás členem, kterého nemůžeme uvádět ve statistikách pro zřizovatele. Takový člen kroužku pak „zabírá místo“ pro někoho, kdo by do kroužku chtěl také chodit, ale nemůže pro omezený počet členů. Bližší informace k této problematice Vám může podat ředitel organizace nebo jeho zástupce.

debruflorbaltornado

Na co jsme (právem) hrdí:

  • Členové našeho kroužku HIP HOP si založili vlastní taneční skupinu FOLÍ de LA fúl.
  • Kroužek historického šermu patří pod Šermířský spolek Šumperk.
  • Kroužky aerobiku slaví úspěchy v soutěžích po celé republice a navíc pořádají několik prima akcí.
  • Kroužek AIKIDO má kolem 60 stálých členů z řad dětí.
  • S čím si hrají debrujáři v klubu? S foťákem, kyvadlem, vodiči, baterkami a diodami... Hráli jsme si taky s nenewtonovskou tekutinou, se kterou se dají dělat velká kouzla. Přijďte si zakouzlit s námi...