Dnes je pondělí 19.3.2018 a svátek má Josef

Přihláška do kroužku - krok 1/2

Kroužek je již naplněn. Rezervace náhradníka.
Školní rok: 2017/2018  
  
Kroužek 
Číslo kroužku 81  
Název kroužku Výtvarné hraní s Monikou  
Zápisné 750,-Kč  
  
Účastník 
Variabilni symbol Bude vygenerován po odeslání přihlášky  
Skupina  
Zápisné 750,-Kč  
Jméno !
Příjmení !
Rodné číslo !
Místo trvalého pobytu !
Státní občanství !
Telefon  
Email  
Škola  
Třída  
  
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
Podpůrná opatření:     
  
Zákonný zástupce 
Jméno !
Příjmení !
Rodné číslo
(Pokud se účastní schůzek)
 
Kontaktní adresa
(není-li shodná s adresou trvalého pobytu)
 
Telefon !
Email !
Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání