Dnes je středa 20.3.2019 a svátek má Světlana

Přihláška do kroužku - krok 1/3

  
Kroužek 
Název kroužku Velký Artík  
Číslo kroužku 12  
Školní rok: 2018/2019  
Zápisné 860,-Kč  
  
Účastník 
Variabilni symbol Bude vygenerován po odeslání přihlášky  
Skupina  
Jméno !
Příjmení !
Rodné číslo !
Místo trvalého pobytu !
Doručovací adresa
(není-li shodná s místem trvalého pobytu)
Státní občanství !
Škola !
Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání  
  
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
Podpůrná opatření: