Přihlašování do kroužků bude spuštěno 7.9.2020 od 16:00 hod.