Jak se žije v Podnebíně

Název: Jak se žije v Podnebíně
Garant: Martin Kuchtík
Oddělení: Švagrov
Cena: 50,- Kč za osobu
Určeno pro: 8. třída ZŠ
9. třída ZŠ
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ
Anotace: "Jak se žije" v Podnebíně je simulační hra, která představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni. Hráči se ve hře stávají zástupci obce, kteří se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté sledují, jestli jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady klimatické situace, které však nelze předvídat. Cílem hry je tedy představit, jak obce mohou reagovat a adaptovat se na negativní dopady klimatické změny.

Program zahrnuje: úvod do klimatické změny, simulační hru, reflexi.

- místo setkání: kdekoliv v učebně
- délka programu 3 hodiny
- kolektivy do 30 žáků (jedna třída)

Kontaktní osoba: Martin Kuchtík, mobil: 725 072 335 / email: kuchtik@doris.cz

Program „Jak se žije v Podnebíně“ je autorským dílem © Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.


Termíny programu

Pro zobrazení a rezervaci termínů je nutné se přihlásit.