21.1.2015 - 21.2.2015
EVROPA VE ŠKOLE
Autor: Tereza Karlíková | Rubrika: Soutěže
Kontakt: Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz
Výtvarná a literární soutěž

Tato soutěž nabízí účast žáků a studentů ve věku od 4 do 21 let  ve čtyřech kategoriích (viz. propozice). Pro zdárný průběh soutěže uvádím některé důležité  termíny:

- školní kola proběhnou do 13. února 2015.

- uzávěrka  krajského kola je 21. února 2015

práce zašlete na adresu Dům dětí a mládeže Olomouc

Oddělení výtvarné výchovy

tř. 17. listopadu 47

Olomouc  771 74

heslo na obálku : Evropa ve škole 2015

- porota krajského  kola proběhne 27. února  2015

Výstava s předáním cen se uskuteční ve dnech 4. 3. – 13. 3. 2015 v Galerii DDM Olomouc ( ocenění autoři budou písemně pozváni na vyhodnocení ). Do ústředního kola postupují oceněné práce.  Neoceněné práce si můžete po předběžné domluvě osobně vyzvednout do 31. března 2015 na výtvarném oddělení DDM Olomouc.