Nabídka předmětových soutěží pro školní rok 2023 / 2024

Soutěž Datum konání Školní kolo Krajské kolo
Dějepisná olympiáda ZŠ a SŠ 17.1.2024 Konání do: 30.11.2023
Místo konání: Přerov
Temín konání: 9.4.2024
Matematika Z9, Z5 24.1.2024 Místo konání: Olomouc - Z9
Temín konání: 26.3.2024
Olympiáda v českém jazyce I. 30.1.2024 Konání do: 1.12.2023
Místo konání: Olomouc
Temín konání: 21.3.2024
Olympiáda v českém jazyce II. 1.2.2024 Konání do: 1.12.2023
Konverzační soutěž v jazyce německém ZŠ + NG 8.2.2024 Místo konání: Olomouc
Temín konání: 19.3.2024
Soutěž v anglickém jazyce ZŠ a NG 14.2.2024 Místo konání: Olomouc
Temín konání: 4.4.2024
Zeměpisná olympiáda 21.2.2024 Místo konání: Prostějov
Temín konání: 27.3.2024
Konverzační soutěž AJ SŠ 22.2.2024 Konání do: 9.2.2024
Místo konání: Olomouc
Temín konání: 18.3.2024
Konverzační soutěž v NJ SŠ 27.2.2024 Místo konání: Olomouc
Temín konání: 5.4.2024
Chemická olympiáda 1.3.2024 Místo konání: Olomouc
Temín konání: 25.3.2024
Moravský zvoneček 12.3.2024 Místo konání: Prostějov
Temín konání: 14.4.2024
Programování 13.3.2024 Místo konání: Olomouc
Temín konání: 18.4.2024
Recitační soutěž - okrskové kolo 14.3.2024 Místo konání: Olomouc
Temín konání: 26.4.2024
Biologická olympiáda kat. C 19.3.2024 Konání do: 9.2.2024
Místo konání: Přerov
Temín konání: 9.5.2024
Angličtina - krajské kolo SOŠ+SŠ 19.3.2024 Místo konání: Šumperk, SOŠ
Temín konání: 19.3.2024
Fyzikální olympiáda kat. E, F 20.3.2024 Místo konání: Olomouc
Temín konání: 11.4.2024
Matematický klokan 22.3.2024
Recitační soutěž - okresní kolo 26.3.2024 Místo konání: Olomouc
Temín konání: 26.4.2023
Matematika Z6, Z7, Z8 3.4.2024 Místo konání: Olomouc
Temín konání: 9.4.2024
Biologická olympiáda kat. D 22.4.2024 Místo konání: Přerov
Temín konání: 23.5.2024
Archimediáda 20.5.2024