Nabídka předmětových soutěží pro školní rok 2019 / 2020

Soutěž Datum konání Školní kolo Krajské kolo
Ekologická olympiáda - 24. ročník 2.10.2019
Přírodovědný klokan 16.10.2019
Dějepisná olympiáda ZŠ i SŠ! 16.1.2020 Konání do: 22.11.2019
Místo konání: Přerov - 17.3 - 18.3.
Olympiáda v českém jazyce ZŠ 21.1.2020 Konání do: 29.11.2019
Místo konání: Olomouc, Slovanské gymnázium
Olympiáda v českém jazyce SŠ 22.1.2020 Konání do: 29.11.2019
Místo konání: Olomouc, Slovanské gymnázium
Fyzikální olympiáda E, F 24.1.2020 Konání do: 10.1.2020
Místo konání: Olomouc
Matematická olympiáda - Z5 a Z9 29.1.2020 Konání do: 3.1.2020
Místo konání: Olomouc, ZŠ Stupkova
Temín konání: 17.3.2020
Olympiáda v německém jazyce SŠ 12.2.2020 Konání do: 16.1.2020
Místo konání: Olomouc, Gymnázium Hejčín
Temín konání: 3.3.2020
Olympiáda v německém jazyce ZŠ 13.2.2020 Konání do: 16.1.2020
Místo konání: Olomouc, Gymnázium Hejčín
Temín konání: 5.3.2020
Olympiáda v anglickém jazyce G III.A a SOŠ III.C 19.2.2020 Konání do: 30.1.2020
Místo konání: III.A - Olomouc, Gymnázium Hejčín, III.C - Šumperk SOŠ
Olympiáda v anglickém jazyce ZŠ 20.2.2020 Konání do: 31.1.2020
Místo konání: DDM Olomouc
Temín konání: 13.3.2020
Zeměpisná olympiáda 26.2.2020 Konání do: 31.1.2020
Místo konání: Prostějov - 6.,7.,8., třída; Olomouc - SŠ
Chemická olympiáda 3.3.2020 Konání do: 12.2.2020
Místo konání: Olomouc
Temín konání: 24.3.2020
Olympiáda v AJ III.C, krajské kolo 5.3.2020 Konání do: 31.1.2020
Místo konání: Šumperk - SOŠ
Temín konání: 5.3.2020
Recitace - okrsek 12.3.2020 Konání do: 14.2.2020
Místo konání: Olomouc
Moravský zvoneček - okrskové kolo 17.3.2020 Konání do: 4.3.2020
Místo konání: Prostějov
Soutěž v programování 18.3.2020 Konání do: 28.2.2020
Místo konání: Olomouc
Matematický klokan 20.3.2020
Pythagoriáda 5. třídy 24.3.2020 Konání do: 29.1.2020
Pythagoriáda 6. - 8. třídy 25.3.2020 Konání do: 29.1.2020
Recitace okresní kolo 26.3.2020 Místo konání: Olomouc - DDM
Temín konání: 24.4.2020
Moravský zvoneček - okresní kolo 31.3.2020 Konání do: 6.3.2020
Místo konání: Prostějov
Matematická olympiáda - Z6 - Z8 7.4.2020 Konání do: 13.3.2020
Biologická olympiáda - kategorie C 8.4.2020
Biologická olympiáda - kategorie D 21.4.2020