Pokyny pro přihlašování na tábory

v nabídce vyhledejte příslušný tábor

I. přes internet

  • rozklikněte kolonku „přihláška“ a vyplňte všechny požadované údaje.

Vepsané údaje se automaticky objeví na přihlášce a v naší táborové databázi, tím máte místo na táboře rezervované, počítač vám automaticky přidělil variabilní symbol, který se pro vaši přihlášku už nemění. Přihlášku vytiskněte, podepište a „Díl A „ přihlášky společně se souhlasem o zpracovnání osobních údajů a doručte na Komín, Komenského 9, Šumperk nebo ji můžete naskenovat a poslat elektronickou poštou na adresu podatelna@doris.cz.

  • díly B a C přihlášky odevzdáte vyplněné až při nástupu na tábor

 

V případě žádosti o příspěvek na tábor u svého zaměstnavatele, musí zaslat Váš zaměstnavatel písemou objednávku na email: faktury@doris.cz - poté bude tábor Vašemu zaměstnavateli vyfakturován.

 

II. osobně

  • Na recepci Komína můžete požádat o žádost o příspěvek na tábor od Vašeho zaměstnavatele.
  • vyplňte všechny požadované údaje
  • díl A přihlášky a souhlas se zpracovnáním osobních údajů doručte na Komín, teprve nyní je dítě fakticky na tábor přihlášeno
  • díly B a C přihlášky odevzdáte vyplněné až při nástupu na tábor

 

III. telefonicky

  • na tel. č. 583 283 481 si rezervujte příslušný tábor

 

  • vyplňte všechny požadované údaje
  • díl A přihlášky se souhlasem o zpracování osobních údajů doručte na Komín, teprve nyní je dítě fakticky na tábor přihlášeno
  • díly B a C přihlášky odevzdáte vyplněné až při nástupu na tábor

Platební podmínky tábora

 

Díl C - potvrzení od lékaře - stažení